افعال کمکی در انگلیسی auxiliary verbs

افعال کمکی auxilary verbs

در این درس آموزش زبان انگلیسی در وب سایت ایزولرن با مبحث افعال کمکی (auxiliary verbs) از مجموعه گرامر زبان انگلیسی همراه شما هستیم.

چرا افعال کمکی auxiliary verbs ؟

آشنایی با افعال کمکی یا  auxiliary verbs در گرامر زبان انگلیسی به شما کمک می کند تا بتوانید جملات را در زمان ها و حالت های مختلف بنویسید.

به طورکلی ۳ فعل کمکی مهم در زبان انگلیسی وجود دارد: do, be, have

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

 

فعل کمکی do در زمان های ساده، فعل کمکی be در زمان های استمراری، و فعل کمکی have در زمان های کامل استفاده می شوند.

دانستن این اطلاعات کلیدی در مورد افعال کمکی به شما کمک زیادی در نوشتن به زبان انگلیسی، به خصوص در بخش writing آزمون های مختلف بین المللی می کند.

افعالی که نام بردیم می توانند به عنوان فعل اصلی هم در جمله استفاده شوند.

 

She didn’t do it.

اوآن کاررا انجام نداد

He is being annoying.

او دارد آزاردهنده می شود.

I have had a lot of homework this week.

من این هفته کلی تکیف خانه داشته ام.

 

همانطور که در مثال ها می بینید فعل های do, being, had به عنوان فعل اصلی استفاده شده اند.

فعل do در حالت اصلی به معنی انجام دادن، فعل be به معنی شدن یا بودن، و فعل have به معنی داشتن است. اما وقتی این افعال به عنوان فعل کمکی استفاده می شوند معنی مستقلی نداشته و فقط به معنی زمان جمله و یا منفی کردن آن کمک می کنند.

افعال کمکی را در جملات مثبت درانگلیسی محاوره ای کوتاه و مخفف شده تلفظ می کنند.

مثال:

I’m shopping with my friends.

من دارم با دوستانم خرید می کنم.

He’s walking by himself.

او دارد تنها قدم می زند.

I’ve bought you some fruit.

برایت مقداری میوه خریده ام.

در این جملات، m’ مخفف شده ی فعل کمکی  am ، ‘s مخفف شده ی فعل کمکی is ، و ‘ve مختصرشده ی فعل کمکی have می باشند.

این افعال در جملات منفی با غلظت تلفظ می شوند اما اغلب با منفی کننده ی not ادغام شده اند.

مثال:

I didn’t like it.

من آنرا دوست نداشتم.

We haven’t been there yet.

ما تاحالا آنجا نبوده ایم.

می توان این افعال را در جملات منفی با فاعل هم ادغام کرد:

We’ve not been there yet.

به انواع ترکیب not با فعل کمکی در جمله ها توجه کنید:

He’s not coming.

He isn’t coming.

He is not coming.

البته دو جمله ی اول رایج تر و معمول تر از جمله ی سوم هستند.

 

فعل کمکی do 

فعل کمکی do با زمان های ساده استفاده می شود. do و does در زمان حال، did در زمان گذشته، و do در زمان های آینده کاربرد دارند.

We eat fish on Fridays.

ما جمعه ها ماهی می خوریم.

They don’t want to come with us.

آنها نمیخواهند با ما بیایند.

He doesn’t eat meat.

او گوشت نمی خورد.

Did you like it?

آنرا دوست داشتی؟

Doesn’t Paul know about it?

آیا پاول درباره ی آن می داند؟

I will do it later.

من آن کار را بعدا انجام می دهم.

She will do it first.

او آن کار را اول انجام می دهد.

همانطور که می بینید در جمله ی اول از do استفاده نشده. در جمله های مثبت استفاده از do ضروری و همچنین لازم نیست. اما اگر از این فعل کمکی در جمله ی مثبت یا خبری استفاده شود، به دلیل تاکید بیشتر است.

Don’t you like fish? We do eat fish on Fridays.

ماهی دوست نداری؟ ما حتما جمعه ها ماهی می خوریم.

 

فعل کمکی be 

فعل کمکی be معمولا در زمان های استمراری مورد استفاده قرار می گیرد. Am/ is/ are در زمان های حال استمراری، was/ were در زمان های گذشته ی استمراری، و فعل be در زمان های آینده ی استمراری استفاده می شود.

در زمان های استمراری فعل اصلی همیشه ing دارد و این افعال کمکی همیشه به صورت ساده قبل از آنها می آید.

It isn’t raining at the moment.

دراین لحظه باران نمی بارد.

Is he bringing his friend?

آیا او دارد دوستش را می آورد؟

Aren’t we taking Sarah?

آیا ما سارا را نمی بریم؟

I was trying to do a good thing.

من داشتم سعی می کردم یک کار خوب انجام دهم.

He will be eating his lunch at 3 p.m.

اوساعت سه بعدازظهردرحال خوردن ناهارش خواهد بود.

Will you be going to work today?

آیا امروز سرکار خواهی رفت؟

این فعل در جملات مجهول قبل از شکل سوم فعل (p.p) می آید.

I was given three minutes to finish the job.

به من سه دقیقه زمان داده شد تا کار را تمام کنم.

فعل کمکی have 

فعل کمکی have در زمان های کامل استفاده می شود. Have در زمان حال کامل (ماضی نقلی)، had در زمان گذشته ی کامل (ماضی بعید)، و have در زمان های آینده کاربرد دارد.

Kate has taken the car.

کیت ماشین را گرفته است.

We have tried it many times.

ما دفعات زیادی آن کار را امتحان کرده ایم.

It hasn’t arrived yet.

هنوز نرسیده است.

Have they brought the umbrella?

آنها چتر را آورده اند؟

We have been waiting for hours.

ما ساعتها منتظر بوده ایم.

He will have finished by 3 pm.

او تا ساعت ۳ کار را تمام کرده است.

همچنین می توانید فعل کمکی have را با فاعل ادغام کنید.

Kate’s taken the car.

We’ve tried it many times.

 

دسته ی دیگری از افعال کمکی هستند که به آنها افعال Modal می گویند؛ مانند can, should, may, might,… .برای یادگیری و مطالعه درباره ی کاربرد این افعال به بخش افعال modal در سایت مراجعه کنید.

 

کاربرانی که این مطلب را مطالعه نموده اند به مطالب زیر نیز علاقه مند بوده اند

 

5/5 ( 5 نظر )
2.8 4 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در این دیدگاه
اطلاع از
guest

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x