ضمایر انعکاسی یا Reflexive Pronouns

ضمایر انعکاسی در انگلیسی

در این درس آموزش زبان انگلیسی در وب سایت ایزولرن به بررسی موضوع ضمایر انعکاسی یا Reflexive Pronouns از بخش آموزش گرامر زبان انگلیسی می پردازیم

ضمایر انعکاسی 

ضمایر انعکاسی معمولا در جمله هنگامی بکار می روند که مفعول جمله مانند فاعل آن باشد. هرکدام از ضمایر شخصی (مانند I , You , He و she ) ضمایر انعکاسی متناظر با خود را داراند.

در جدول زیر لیست ضمایر انعکاسی را مشاهده می کنید

Himself

خودش (مذکر)

Herself

خودش (مونث)

Yourself

خودت

Myself

خودم

Themselves

خودشان

Yourselves

خودتان

Ourselves

خودمان

Itself

خودش (غیرانسان)

 

موارد کاربرد ضمایر انعکاسی

۱- به طور کلی از ضمایر انعکاسی زمانی استفاده می شوند که فاعل و مفعول جمله یکی باشند.

به این مثال توجه کنید:

Sarah has a mirror in her room. She looks at herself in the mirror.

سارا یک آینه در اتاقش دارد. او به خودش در آینه نگاه می کند.

در این مثال فاعل و مفعول جمله هر دو یک شخص هستند؛ سارا.

بنابراین از ضمیر انعکاسی herself به عنوان مفعول جمله برای اشاره به شخص سارا که فاعل جمله است استفاده می کنیم.

 

۲- از دیگر موارد کاربرد این ضمایر می توان به تاکید بر اینکه فاعل عملی را خودش به تنهایی انجام داده اشاره کرد.

مثال:

He takes care of the egg himself. (or: he himself takes care of the egg.)

او خودش از تخم مرغ مراقبت می کند.

I did it myself.

من خودم آنرا انجام دادم.

 

۳- از این ضمایر انعکاسی به عنوان مفعول حرف اضافه نیز استفاده می شود.

مثال:

She bought a car for herself.

او یک ماشین برای خودش خرید.

Sometimes when I’m alone I talk to myself.

بعضی اوقات وقتی تنها هستم با خودم حرف می زنم.

He went to the restaurant and paid for himself.

او به رستوران رفت و خودش پولش را حساب کرد.

Take care of yourself.

مراقب خودت باش.

نکته : وقتی یک ضمیر انعکاسی بعد از حرف اضافه ی by می آید معنی “به تنهایی” می دهد. درواقع تاکید براین است که شخص آن کار را بدون کمک و تنها انجام داده.

The penguin chick is unable to get food by itself.

جوجه پنگوئن قادرنیست به تنهایی غذا بگیرد.

He lived by himself in a small cottage.

او به تنهایی (با خودش) در یک کلبه ی کوچک زندگی می کرد.

 

در چه مواردی نباید از ضمایر انعکاسی استفاده کرد؟

۱- بعد از with (وقتی معنی همراه داشتن می دهد) از ضمیر انعکاسی استفاده نکنید.

He had a few bags with him.

او با خودش (همراه خودش) چند کیف داشت.

۲- بعد از similar to”, “like”, “such as”” ضمیر انعکاسی نیاورید.

(WRONG): (Educated people like ourselves should keep an open mind.)

RIGHT: Educated people like us should keep an open mind.

مردم تحصیل کرده ای مثل ما باید ذهن روشنی داشته باشند(روشن فکر باشند).

 

۳- بعد از حروف اضافه ی مربوط به مکان نیز نباید ضمیر انعکاسی آورد.

He had a handbag beside him.

او یک کیف دستی کنار (در یک طرف) خود داشت.

 

۴- فعل هایی وجود دارند که نباید بعد از آنها ضمیر انعکاسی آورد. این افعال به طور معمول کارهایی که افراد خودشان به صورت شخصی انجام می دهند را توصیف می کنند.

مانند: wash, shave, dress

He washed (himself) in hot water.

او خودش را در آب داغ شست.

He always shaved (himself) before going out in the morning.

او همیشه صبح ها قبل از بیرون رفتن خودش را اصلاح می کرد.

Rachel dressed (herself) and got ready for the wedding celebration.

ریچل لباس پوشید و برای جشن عروسی آماده شد.

 

ما فقط می توانیم برای تاکید از ضمایر انعکاسی همراه با این افعال استفاده کنیم.

She dressed herself in spite of her injuries.

او برخلاف آسیب هایش خودش لباس پوشید.

She’s old enough to wash herself.

او به اندازه ی کافی بزرگ هست که خودش، خودش را بشوید.

 

در ادامه با تعدادی از افعال متعدّی (مفعول پذیر) رایجی که بعد از آنها می توان از ضمیر انعکاسی به عنوان مفعول مستقیم استفاده کرد آشنا می شوید.

 

Dry

خشک کردن

Cut

بریدن

Blame

سرزنش کردن

Amuse

سرگرم کردن

Introduce

معرفی کردن

Hurt

آسیب رساندن

Help

کمک کردن

enjoy

لذت بردن

Teach

آموزش دادن

Satisfy

راضی کردن

Prepare

آماده کردن

Kill

کشتن

 

The kids amused themselves playing hide-and-seek.

بچه ها خودشان را با بازی کردن قایم باشک سرگرم کردند.

Marie still blames herself for Patrick’s death.

ماری هنوز خودش را برای مرگ پاتریک سرزنش می کند.

That knife is extremely sharp! Mind you don’t cut yourself.

چاقو شدیدا تیز است. مراقب باش خودت را نبری.

He quickly dried himself with a towel.

او فورا خودش را با یک حوله خشک کرد.

Be careful you don’t fall and hurt yourself.

مراقب باش نیفتی و به خودت آسیب بزنی.

I introduce myself to the manager.

من خودم را به مدیر معرفی کردم.

After her son died, Mary tried to kill herself.

بعد از اینکه پسرش فوت کرد، ماری سعی کرد خودش را بکشد.

The letter arrived, and we prepared ourselves for bad news.

نامه رسید، و ما خودمان را برای خبرهای بد آماده کردیم.

Having satisfied myself that no one was there, I closed the door.

بعد از راضی کردن خودم که هیچکس آنجا نیست، در را بستم.

 

همچنین  ضمایر انعکاسی می توانند به عنوان مفعول غیر مستقیم نیز در جمله بیایند.

 

مثال:

Arthur pours a cup of tea for me every morning.

آرتور هر روزصبح یک فنجان چای برای من می ریزد.

Arthur pours a cup of tea for herself every morning.

آرتور هرروز صبح یک فنجان چای برای خودش می ریزد.

همانطور که می بینید عبارت cup of tea مفعول مستقیم فعل جمله یعنی pours می باشد که بلافاصله بعد از آن آمده و herself مفعول غیر مستقیم جمله است.

 

چگونه ضمیر درست را انتخاب کنیم؟

در بعضی مواقع زبان آموزان نمی دانند چطور از یک ضمیر مناسب در جمله استفاده کنند. این اشتباه بیشتر زمانی رخ می دهد که سعی کنیم با توجه به دستور زبان فارسی یا ترجمه کردن جمله مورد نظر به فارسی ضمیری را انتخاب کنیم.

به این مثال که به اشتباه از ضمیر انعکاسی و همینطور ضمیر مفعولی به جای ضمیر فاعلی استفاده شده نگاه کنید:

Victoria and myself will go shopping tomorrow. WRONG:

WRONG: Victoria and me will go shopping tomorrow.

برای پرهیز از چنین اشتباهی اسم های قبل از ضمایری که انتخاب کرده اید را حذف کنید و بگذارید آن ضمیر، فاعل و شروع کننده ی جمله باشد.

آیا یک جمله می تواند با ضمیر myself و یا me شروع شود؟ خیر. تنها ضمایر فاعلی می توانند شروع کننده ی جمله باشند.

RIGHT: Victoria and I will go shopping tomorrow.

ویکتوریا و من فردا به خرید خواهیم رفت.

 

فعل هایی هستند که معنی آنها با وجود ضمیر انعکاسی به عنوان مفعول مستقیم تغییر پیدا می کند. به این افعال در جمله های زیر توجه کنید.

Would you like to help yourself to another drink?

دوست داری یک قهوه ی دیگر بنوشی؟

I wish the children would behave themselves.

امیدوارم بچه ها به خوبی رفتار کنند.

He found himself lying by the side of the road.

او سورپرایز شد وقتی فهمید که در لبه ی جاده است.

I saw myself as a famous actor.

من تصور کردم که یک بازیگر معروف هستم.

She applied herself to the job of mending the lights.

او به سختی کار کرد تا چراغ هارا تعمیر کند.

He busied himself in the kitchen.

او خودش را در آشپزخانه مشغول کار کرد.

I had to content myself with a minor managerial post.

من مجبور بودم به یک پست مدیریتی رتبه پایین راضی شوم.

 

توجه: کلمات hisself و theirselves وجود ندارند. شکل درست آنها himself و themselves است.

WRONG: (The couple painted their house by theirselves.)

RIGHT: The couple painted their house by themselves.

این زوج خودشان خانه شان را رنگ زدند.

 

تمرین مبحث ضمایر انعکاسی :

Alice plays tennis with my sister and …….. .

A: me

B: I

C: myself

D: me myself

گزینه ی صحیح B هست. در این جمله Alice فاعل جمله، plays فعل، tennis مفعول، with حرف اضافه، و my sister و ضمیری که به همراه آن می آیند مفعول حرف اضافه هستند. بنابراین ضمیر مفعولی me پاسخ صحیح است.

 

The child didn’t want any assistance. He insisted on dressing ……. .
A: he
B: himself
C: him
D: his

گزینه ی صحیح B هست. چون تاکید جمله بر این است که فاعل خودش به تنهایی آن کار را بدون کمک کسی انجام داده. بنابراین himself ضمیر درست می باشد.

 

کاربرانی که این مطلب را مطالعه نموده اند به مطالب زیر نیز علاقه مند بوده اند:

 

5/5 ( 2 نظر )
0 0 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در این دیدگاه
اطلاع از
guest

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x