بایگانی دسته‌ی: گرامر انگلیسی

بیان تضاد در انگلیسی

بیان تضاد در انگلیسی

اینکه بدانید چطور باید از هرکدام از حروف ربط، قیدها، و حروف اضافه برای بیان تضاد در موقعیت های مختلف استفاده کنید را در این مقاله فرا می گیرید.

حروف ربط در زبان انگلیسی یا Conjunction

Conjunction حرف ربط

حروف ربط انگلیسی در واقع کلماتی هستند که کلمات و عبارات , و شبه جمله ها (phrases and clauses)را به هم مرتبط می کنند.در این درس مباحث گرامر کلمات ربط در انگلیسی به طور کامل پوشش داده می شوند

صفات تفضیلی در انگلیسی (صفات برتر) یا comparative adjectives

صفات تفضیلی در زبان انگلیسی

صفات تفضیلی در زبان انگلیسی (صفت برتر) یا comparative adjectives : از صفت تفضیلی(صفات برتر) در انگلیسی برای مقایسه دو یا چند چیز یا فرد استفاده می‌شود