بایگانی دسته‌ی: گرامر انگلیسی

کاربرد would و گرامر would

گرامر would

فعل مدال would در زبان انگلیسی بسیار کاربرد دارد.
در این آموزش به صورت کامل به ساختار گرامری would و نکات و کاربردهای آن پرداخته ایم.
همانطور که می دانیم فعل would یک فعل کمکی است یعنی …

جمله واره های قیدی یا adverbial clauses در زبان انگلیسی

جمله واره های قیدی

یک جمله واره قیدی یا adverb clause گروهی از کلمات است که در جمله در نقش قید عمل می کند.
این جمله واره می تواند یک فعل، قید و یا صفت را توصیف کند.
یک شبه جمله برای اینکه کامل باشد به یک فعل و فاعل نیاز دارد.
یک شبه جمله قیدی با یک حرف ربط مانند if، after، because و although و … که …

جمله واره اسمی یا Noun Clause

جمله واره اسمی

جمله واره اسمی یک جمله واره وابسته است که به عنوان یک اسم عمل می کند.
جمله واره اسمی با کلماتی نظیر how, that, what, whatever, when, where, whether, which, whichever, who, whoever, whom, whomever و why شروع می شود.
جمله واره اسمی می تواند به عنوان فاعل، مفعول مستقیم، مفعول غیر مستقیم و فاعل یک حرف اضافه در جمله ظاهر بشود.
در این مقاله آموزشی شما به طور کامل با مفهوم و کاربرد جمله…

بیان تضاد در انگلیسی

بیان تضاد در انگلیسی

اینکه بدانید چطور باید از هرکدام از حروف ربط، قیدها، و حروف اضافه برای بیان تضاد در موقعیت های مختلف استفاده کنید را در این مقاله فرا می گیرید.

گرامر زمان آینده در انگلیسی

گرامر کاربرد زمان آینده در مکالمه انگلیسی

زمان آینده به عنوان یکی از زمان های گرامری دارای اهمیت خاص خود می باشد.

در این مقاله آموزش گرامر زبان انگلیسی می خواهیم درباره زمان آینده یا همان future tense صحبت کنیم.

در این مقاله یاد می گیرید که چگونه …

افعال کمکی در انگلیسی auxiliary verbs

افعال کمکی auxilary verbs

افعال کمکی یا auxiliary verbs افعالی مانند do و be و have هستند. در این مقاله میبینید که چطور این افعال در این دسته بندی قرار میگیرند و معنایشان چیست

ضمیر اشاره در انگلیسی

ضمایر اشاره در انگلیسی

ضمایر اشاره (demonstrative pronouns) : کلمات (this-that-these-those) زمانی که ضمیر اشاره هستند به تنهایی می آیند و هیچ توضیحی راجع به اسم نمی دهند بلکه فقط در تشخیص اسم نقش ایفا می کنند

انواع اسم در انگلیسی

اسم ها در انگلیسی

اسم، کلمه ای است که از آن برای نامیدن یک چیز استفاده میکنیم. آن چیز میتواند یک شخص، یک مکان، یک حیوان، یک شیء، احساسات، و یا یک ایده باشد. برای مثال به این جمله دقت کنید.