افعال مدال (Modal Verbs) در انگلیسی

افعال مدال یا Modal Verbs

در این درس آموزش زبان انگلیسی از وب سایت ایزلرن – آموزش آنلاین ویدیویی با موضوع افعال مدال یا Modal Verbs در انگلیسی در خدمت شما هستیم.

 

افعال مدال یا Modal Verbs چه هستند؟

افعال مدال یا همان Modal Verbs از پرکاربردترین واژگان در زبان انگلیسی می باشند. در حالت کلی در انگلیسی دو دسته فعل داریم: فعل های اصلی main/ lexical verbs و فعل های کمکی auxiliary verbs. افعال مدال جزو دسته ی افعال کمکی محسوب می شوند که تابع یک سری قوانین می باشند و برای بیان توانایی، اجازه، تعهد و الزام، ممانعت، احتمال و قصد انجام یا وقوع عملی و … همراه با فعل دیگر استفاده می شوند. در این آموزش قصد داریم با بیان ساختار ها و کاربردهای مختلف انواع مدال ها با ارائه مثال های گوناگون، شما زبان آموزان عزیز را با این افعال پرکاربرد آشنا سازیم.

در همین ابتدا و قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشویم خوب است که با انواع فعل مدال و اسامی آنها آشنا بشویم:

جدول افعال کمکی مدال (Modal Auxiliaries)

در جدول زیر می توانید انواع افعال کمکی مدال را مشاهده کنید.

 

توجه: فعل have to  جز افعال نیمه مدال می باشد.

 

ساختار مثبت افعال مدال

 

 

 

 

.see it                   

  

Can

  Could     

May

Might

Must

Ought to

Should

Will

Would

 

I

You

He

She

It

We

You

They

 

have to

 

I

You

We

You

They

 

 

has to

 

He

She

It

 

 

Ought to I

we

 

ساختار سوالی افعال مدال

 

?see it   

 

I

you

he

she

it

we

you

they

 

 

 

Can

Could

May

Might

Should

Will

Would

 

 

?have to see it

I

you

we

you

they

 

 

 

Do

 

 

 

 

he

she

it

 

 

 

Does

 

 

?to see it

 

I

you

he

she

it

we

you

they

 

Ought  

 

?see it 

 

I

we

 

Shall     

 

ساختار منفی افعال مدال

 

.see it

 

Cannot/can’t

Could not / couldn’t

May not/ mayn’t

Might not/mightn’t

Should not/shouldn’t

Will not/won’t

Would not/ wouldn’t

 

I

You

He

She

It

We

You

They

 

 

.have to see it     

 

do not/ don’t

 

I

You

We

You

They

 

 

 

 

does not/doesn’t         

 

He

She

It

 

 

 

 

.see it

 

 

Ought not/oughtn’t       

 

 

 

I

you

he

she

it

we

you

they

 

.see it

 

Shall not/ shan’t        

 

I

we

 

نکته ۱: معمولا افعال کمکی مدال در جملات در زمان حال استفاده می شوند و البته در سوم شخص مفرد s – نمی گیرد:

.(She can see it. ( she cans see it

او می تواند آن را ببیند.

.They can see it

آنها می توانند آن را ببینند.

نکته ۲: در جملات انگلیسی بلافاصله بعد از فعل مدال ، فعل اصلی به شکل ساده و بدون to استفاده می شود ( به جز در پاسخ کوتاه) و اگر قرار باشد حرف اضافه ای همراه فعل بیاید، قاعدتا همراه مدال می آید:

(درست). She can see it

.She can to see it. She can sees it. She can saw it

توجه : فعل ought از این قاعده مستثنی می باشد و فعل بعد از آن بصورت مصدر با to می آید:

.She ought to go to doctor

او باید دکتر برود.

نکته ۳: برای منفی و سوال کردن جملاتی که افعال مدال دارند، نیازی به فعل کمکی نیست .به مثالهای زیر دقت کنید:

.She can not/ can’t see it

او نمی تواند آن را ببیند.

?Can/ can’t she see it

او می تواند/ نمی تواند آن را ببیند؟

.They must not touch that box

نباید آن جعبه را لمس کنند.

.Must / must not they touch that box

باید / نباید آن جعبه را لمس کنند؟

 

توجه: فعل have to  از این قاعده مستثنی است و برای ضمایر سوم شخص مفرد به صورت has to  می آید، در حالت سوالی با   do/ does سوالی می شود و حالت منفی با  don’t/ doesn’t منفی می شود.جزئیات بیشتر در جداول فوق آمده است.

 

نکته ۴: افعال کمکی مدال هرگز با هم در یک جمله به کار نمی روند:

 ….She will may 

در ادامه با جزییات مفصل تری در ارتباط با ساختار هر کدام از افعال مدال در خدمت شما زبان آموزان و همراهان همیشگی ایزولرن خواهیم بود.

 

Phrasal Modals or Semi- Modals

اینگونه عبارات که از اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی هستند، از نظر معنی همانند افعال مدال برای بیان توانایی، احتمال، اجازه، التزام و تعهد و … بکار می روند و ترکیبی از فعل کمکی ( Auxiliary verbs ) و حرف اضافه to هستند .

به مثالهای زیر دقت کنید:

Be able to = can

Be going to = will

 

 

.see it

 

Be able to

Be going to

Be supposed to

Have to

Have got to

 

توجه: به این موضوع دقت کنید که فعل اصلی بعد از این عبارات  بصورت مصدر با to  می آید.

 

انوع فعل مدال و کاربردهای آنها

در ادامه این مطلب به بررسی انواع افعال مدال و کاربردهای آنها می پردازیم.

۱- can/ can’t

ساختار

 

…+ فعل ساده بدون to  +can  + فاعل

.I can speak English

 

مثبت

 

 

 

Can+فاعل+ فعل ساده  بدون to

?Can you speak English

 

سوالی

 

 

…+ فعل ساده بدون to + can not/ can’t  + فاعل

.I can not/ can’t speak English

 

منفی

 

 

کاربرد

۱ ـ ۱٫ برای بیان توانایی یا عدم توانایی در زمان حال و آینده استفاده می شود.

 

.She can / can’t find her bag

او می تواند/ نمی تواند کیفش را پیدا کند.

.He can lift that box

او میتواند آن جعبه را بلند کند.

 

۲-۱ . اجازه دادن / منع کردن

 

.He can (he is allowed to ) work as a teacher at the age of 50

اجازه دارد در سن ۵۰ سالگی به عنوان معلم کار کند.

?Can he work as a teacher at the age of 50

اجازه دارد در ۵۰ سالگی به عنوان معلم کار کند؟

 

.You can’t (you’re not allowed to) open the letter

اجازه نداری نامه را باز کنی.

۳-۱ . درخواست غیر رسمی( درخواست از دوستان، خانواده، خویشان …)

Can you turn the light off, please

می توانی لطفا لامپ را خاموش کنی؟( درخواست از یک دوست یا خواهر،برادر و …)

?Can I borrow your car

می توانم ماشینت را قرض بگیرم؟( مثلا چنین درخواستی را از پدرم می کنم.)

۴-۱ . برای بیان عملی یا اتفاقی که نمی تواند درست باشد (ساختار منفی can’t ).

به مثالهای زیر توجه کنید:

.She looks very relax. She can’t worry about her position

به نظر خیلی بی خیال می آید. نمی تواند(نتیجه گیری) درباره ی موقعیتش نگران باشد.

.The lights are off. They can’t be at home

لامپها خاموش هستند. نمی توانند(نتیجه گیری) در خانه باشند.

۵-۱ . برای بیان احتمالات (ساختار مثبت)

.He can be the next president

او می تواند (احتمالا ) رئیس جمهور بعدی باشد.

۲٫ Could/ couldn’t

این فعل از نظر معنا و مفهوم همانند فعل مدال can می باشد و اغلب (نه همیشه) می تواند جایگزین گذشته can باشد.

ساختار

 

…+ فعل ساده بدون to  + could+ فاعل

I could speak English very well when I was

 

مثبت

 ?…+ فعل ساده بدون to  + فاعل+ Could

?Could you speak English

 

 

سوالی

 

. …+ فعل ساده بدون to + could not/couldn’t + فاعل

.I could not/ couldn’t speak English

 

منفی

 

کاربرد

۱-۲ برای بیان توانایی / عدم توانایی در زمان گذشته استفاده می شود.

.She could/ couldn’t find her bag

او توانست /نتوانست کیفش را پیدا کند.

.He could/ couldn’t lift that box

او توانست/نتوانست آن جعبه رو بلند کند.

۲-۲٫ درخواست مؤدبانه/ موقعیت های رسمی ( در زمان حال)

زمانی که could برای درخواست مؤدبانه استفاده می شود، دیگر معنی و مفهوم گذشته ندارد بلکه مربوط به زمان حال یا آینده است. به مثالها دقت کنید:

۱-۲-۲٫درخواست مؤدبانه با ضمیر اول شخص مفرد”I ” :

?Could I (please) borrow your book

می توانم کتابتان را قرض بگیرم( لطفا)؟

۲-۲-۲٫ درخواست مؤدبانه با ضمیر دوم شخص مفرد” you” :

?Could you answer the phone, please

می توانید به تلفن جواب بدهید لطفأ؟

۳-۲٫ پیشنهاد دادن( ساختار مثبت). به مکالمه زیر توجه کنید:

A: how do you suggest we change the flat tire

B: You could look at the instruction.

A: پیشنهادتان برای عوض کردن لاستیک پنچر چه بود؟

B : می توانستید به دستورالعمل نگاه بیاندازید.

You could ask her to help you with your math lessons

شما می توانستید از او برای درس ریاضی کمک بگیرید.

 

۴-۲٫ احتمال و امکان قطعی( ساختار مثبت)

در این حالت فعل could می تواند با may , might جایگزین شود.

It could rain tomorrow = It may/ might rain tomorrow

فردا ( به احتمال زیاد) باران می بارد.( امکان در آینده)

She could have lost her keys last night = she may/might have lost her keys last night

او (به احتمال زیاد) کلیدهایش را شب گذشته گم کرده است.( امکان در گذشته)

 

۵-۲٫ برای بیان عملی یا اتفاقی که نمی تواند درست یا واقعی باشد (ساختار منفی couldn’t ).

That couldn’t be my dog barking outside , it was hit by car last month

آن نمی تواند صدای سگ من باشد ،چون ماه پیش زیر ماشین له شد.

۶-۲٫ ساختار قسمت سوم فعل+ have+ could برای بیان عملی ممکن و شدنی در گذشته که اتفاق نیفتاده است بکار می رود:

She was lucky because the ticket could have been sold out but it didn’t

او خوش شانس بود چون بلیط ممکن بود تمام شود، اما نشده بود.

۳٫ May/ might

این فعل مدال برای بیان احتمال در زمان حال و آینده استفاده می شوند اما may در مقایسه با might احتمال قوی تری را بیان می کند.

ساختار

 

فعل ساده بدون  to + may/ might + فاعل

.I can speak English

 

مثبت

+ …?  فعل ساده بدون  to + فاعل +  May/ might

Can you speak English?

 

سوالی

 … فعل ساده بدون  to  +  may not  + فاعل

might not   وmayn’t   مرسوم نیست.

.I can not/ can’t speak English

 

منفی

 

کاربرد

۱-۳٫ اجازه خواستن

?May I borrow your pen

می توانم خودکارت را قرض بگیرم؟

?May we park our car here

می توانیم ماشینمان را اینجا پارک کنیم؟

نکته: از can , could هم می توانیم برای کسب اجازه استفاده کنیم ولی may در مقایسه با آنها مؤدبانه تر است.

 

۲-۳٫ بیان احتمال در زمان حال

?A: when does the plane take off

B: I don’t know the exact time. It may take off 30 minutes later

A: هواپیما کی پرواز می کند؟

B: ساعت دقیقش را نمی دانم .ممکن است نیم ساعت دیگر پرواز کند.

.I don’t know why he isn’t eating his food. He might be full

نمی دونم چرا غذایش را نمی خورد.احتمالا سیر است.

۳-۳٫ بیان امکان و احتمال

۱-۳-۳٫ برای بیان امکان و احتمال در زمان آینده

.It is cloudy. It may rain tonight

هوا ابری است. ممکن است امشب باران بیاید.

Jack canceled the meeting today. He might be held it tomorrow

جک امروز جلسه را کنسل کرد. ممکن است/ احتمالا فردا آن را برگزار می کند.

۲-۳-۳٫ برای بیان امکان و احتمال در زمان گذشته از ساختار زیر استفاده می کنیم:

might+have+ppt

.I don’t know why he didn’t open the door. He might have been outdoor

نمی دانم چرا در را باز نکرد. امکان داشت بیرون از خانه بوده باشد.

۴-۳٫ برای بیان عملی که احتمال دارد اتفاق بیفتد ولی قطعی نیست.

?Where is mom

.I don’t know exactly. She might be at office

مادر کجاست؟

دقیقا نمی دانم.ممکن است در اداره باشد.

نکته۱: زمانی که از وقوع فعلی در زمان حال مطمئن هستید از زمان حال ساده یا حال استمراری استفاده کنید:

?When does movie begin

It begins at 10 o’clock as it is written in the time table

فیلم چه ساعتی شروع می شود؟

ساعت ۱۰ شروع می شود همانطوری که در جدول زمانی نوشته شده است.

نکته۲: زمانی که از وقوع فعلی در زمان آینده مطمئن هستید از will و be going to استفاده کنید:

.I miss Helen

.She will invite me to birthday party tomorrow

دلم برای هلن تنگ شده است.

فردا (حتما) مرا به جشن تولد دعوت خواهد کرد.

نکته ی مهم : برای بیان موقعیت های فرضی به جای may از might استفاده می کنیم.

مثال را ببینید:

.If it had rained, we might (not can) have stayed at home

اگر باران ببارد ، احتمال دارد در خانه بمانیم.

 

۴٫ Must

 

ساختار

 

 

فعل ساده بدون to+ must+ فاعل

.We must send her an invitation card

 

 

مثبت

فعل ساده بدون to + فاعل +  Must

?Must we send her an invitation

 

 

سوالی

 

فعل ساده بدون to+ must not/ mustn’t + فاعل

.We must not / mustn’t to send her an invitation card

 

 

منفی

 

کاربرد

۱-۴٫ ضرورت ، الزام ، تعهد برای انجام دادن یا ندادن کاری( در زمان حال و آینده)

.My brain doesn’t work, I must take a break now

مغزم کار نمی کند، باید استراحت کنم.

.Last session I was absent. I must go to class today

جلسه پیش غیبت داشتم.امروز باید کلاس بروم.

.Tom must not assume that she is right. He must double check it

تام نباید گفته های او را درست تلقی کند. او باید مساله را دوباره بررسی کند.

.He must give evidence to not be arrested

او باید مدرک ارائه دهد تا توقیف نشود.

.All students in class B must take final exam

همه ی دانش آموزان کلاس ب باید امتحان نهایی بدهند.

 

نکته: گاهی اوقات مسائله ای ضرورت انجام پیدا می کند، به گونه ای که انجام ندادن یا دادن آن پیامد های بدی بدنبال دارد. معمولا اینگونه مسائل قانون بوده و سرپیچی از آن عواقب بدی دارد و به ضرر فرد تمام می شود.

به مثال ها دقت کنید:

.Every driver must get driver’s license

هر راننده ای باید گواهینامه رانندگی داشته باشد.

 

نکته: گاهی اوقات ممکن است انجام دادن کاری از نظر اخلاقی و فرهنگی و … درست نباشد ، هر چند که از نظر قانون انجام دادن آنها بلامانع باشد و هیچ پیگرد قانونی نداشته باشد،در این حالت هم از فعل مدال must استفاده می کنیم:

.He must stop smoking

باید سیگار کشیدن را متوقف کند.

۲-۴٫ استنتاج و یا درست انگاری(ساختار مثبت)

بعضی مواقع افراد در مورد درست یا غلط بودن چیزی نتیجه گیری می کنند:

.Jenny isn’t in class. She must be sick

جنی در کلاس نیست.او باید بیمار شده باشد.

.He must be sleeping. He doesn’t open the door

او باید خواب باشد.در را باز نمی کند.

نکته: همانطور که پیشتر اشاره شد برای پیشگویی چیزی که غیر ممکن و یا درست نیست از can’t و یا couldn’t استفاده می کنیم.

.She can’t/couldn’t rely on her husband anymore because he betrayed her

او نمی تواند به شوهرش اعتماد کند ،زیرا به او خیانت کرده است.(زمان حال یا آینده)

 

۵- Have to

ساختار

 

فعل ساده  بدون  to + have to/ has to+ فاعل

.We have to send her an invitation card

 

 

مثبت

 

فعل ساده بدون to + have to+ فاعل+ Do/ does

?Do we have to send her an invitation

 

سوالی

 

فعل ساده بدون  to + have to + don’t/doesn’t + فاعل

 

?We do not/ don’t have to send her an invitation

 

منفی

 

نکته:

فعل کمکی have to  بر خلاف افعال مدال، برای ضمایر مختلف  شکل متفاوتی دارد. به جداول زیر توجه کنید:

ساختار مثبت

 

.work hard

 

have to

 

I

You

We

You

they

 

has to

 

He

She

it

 

ساختار سوالی

 

?have to work hard

 

I

you

we

you

they

 

 

Do

 

he

she

it

 

Does

 

ساختار منفی

 

 

.have to work hard

 

 

 

do not/don’t

 

 

 

 

 

I

You

We

You

they

 

does not/ doesn’t

 

He

She

it

 

نکته :


زمان گذشته have to ، فعل had to می باشد:

.They had to sell their house last year

آنها پارسال ،مجبور بودند خانه را بفروشند.

.He had to sell his house last year

برای سوالی کردن در زمان گذشته از فعل کمکی did استفاده می شود:

?Did they have to sell their house last year

برای منفی کردن در زمان گذشته به جای don’t و doesn’t از فعل did not/ didn’t استفاده می شود:

.They did not/ didn’t have to sell their house last year

کاربرد

۱-۵٫ ضرورت یا اجبار برای انجام کاری در زمان حال و آینده (ساختار مثبت )

.I have to go to the office today

مجبور هستم امروز به اداره بروم.

.You have to speak English

مجبوری انگلیسی صحبت کنی.

.She has to read the novel again to understand better

برای اینکه بهتر متوجه شود، باید دوباره رمان را بخواند.

۲-۵٫ لغو ضرورت برای انجام دادن کاری ( ساختار منفی)

گاهی مواقع ضرورتی برای انجام کاری وجود ندارد و شما میتوانید آن را انجام ندهید.

.I don’t have to go to the office today

ضرورتی ندارد امروز به اداره بروم.

.You don’t have to speak English

الزامی نیست انگلیسی صحبت کنی.

.We didn’t have to worry because we’d already booked our seats

ضرورتی ندارد نگران چیزی باشیم زیرا از قبل صندلی هایمان را رزرو کرده ایم.

 

۶٫ Ought to

ought to مترادف should است ولی در مقایسه با آن خیلی رسمی و کمتر استفاده میشود. شکل سوالی آن خیلی به ندرت بکار می رود.

ساختار

 

 

 

فعل ساده بدون  to + ought to  + فاعل

.We ought to send her an invitation card

خیلی رسمی ( more formal)

 

 

مثبت

 

 

+…?فعل ساده بدون  to + to  + فاعل + Ought

متداول نیست( more rare)

?Ought we to send her an invitation

 

 

سوالی

 

فعل ساده بدون  to + ought not/ oughtn’t  to  + فاعل

خیلی رسمی (very formal)

.We ought not / oughtn’t to send her an invitation card

 

 

منفی

 

کاربرد

فعل مدال ought to همانند should برای پیشنهاد دادن چیزی که فکر می کنیم صحیح است، بکار می رود.

.You ought to visit your grandma every weekend

باید آخر هر هفته مادربزرگت را ملاقات کنی.

.You ought to save your money to buy a car

باید پولت را پس انداز کنی تا بتوانی ماشین بخری.

 

۷٫ Should

ساختار

 

…+ فعل ساده  بدون  to +  should + فاعل

.We should send her an invitation card

 

 

مثبت

 

?… + فعل ساده بدون  to + فاعل +Should

?Should we send her an invitation

 

 

سوالی

 

…+ فعل ساده  بدون  to +   should not/ shouldn’t + فاعل

.We should not / shouldn’t to send her an invitation card

 

 

منفی

 

کاربرد

۱-۷٫ برای بیان پیشنهاد و توصیه و نصیحت( زمان حال و آینده)

یکی دیگر از کاربرد های افعال مدال این است که در زبان انگلیسی زمانی که بخواهیم به مخاطب بگوییم که کار درست چیست و چکار باید بکند، از فعل مدال should استفاده می کنیم:

.It is a great movie. You should go and watch it

فیلم خوبیه. باید بری و تماشا کنی.

.In order to keep health, you really should drink enough water daily

برای اینکه سالم بمانی ، باید روزانه آب کافی بنوشی.

.She should study harder

باید سخت مطالعه کند.

نکته: فعل کمکی مدال should اغلب با عبارات زیر بکار می رود:

.I think/ I don’t think/ do you think

مثال:

.Her birthday is coming up. I think we should buy her a gift

تولدش نزدیک است. به نظرم باید برای او یک هدیه بخریم.

.I don’t think I should tell you my story

فکر نمی کنم که مجبور باشم داستان خودم را برایت تعریف کنم.

 

۲-۷٫ بیان انتظارات

۱-۲-۷٫ بیان انتظارات در زمان حال

.(Sara should get a good mark in exam.( I expect she gets a good mark

سارا باید نمره خوبی در امتحان بگیرد .( من انتظار دارم که نمره خوبی بگیرد شاید بدلیل اینکه سخت مطالعه کرده است.)

۲-۲-۷٫ بیان انتظارات در زمان گذشته

.(Sara should have got a good mark.( I expect she have got a good mark

سارا باید نمره خوبی گرفته باشد.( من انتظار داشتم که نمره خوبی گرفته باشد.)

۳-۲-۷٫ ابراز پشیمانی و تاسف از اعمال گذشته

گاهی در گذشته کارهایی انجام دادیم که حال احساس پشیمانی میکنیم و خودمان را سرزنش می کنیم.در این حالت از ساختار زیر استفاده می کنیم:

(قسمت سوم فعل)past participle+ have + should

.(We were worried about you. You should have called us.( you did not call

نگرانت شده بودیم. باید به ما زنگ می زدی ( اشتباه کردی که زنگ نزدی )

.I had a test this morning. I didn’t do well. I should have studied last night

امروز صبح امتحان داشتم.امتحانم را خوب ندادم. باید دیشب مطالعه می کردم.( اشتباه کردم که مطالعه نکردم و پشیمانم.)

نکته: جملات شرطی نوع ۱ ( conditional sentences type I) که در قسمت If clause از should استفاده می شود، برای بیان احتمالات خفیف بکار می رود.

مثال:

.If I should visit Paris again, I certainly go to Walt Disney

اگر دوباره پاریس بروم، قطعا والت دیزنی خواهم رفت.( احتمال ملاقات پاریس خیلی محتمل نیست.)

نکته: در جملات شرطی نوع صفر ونوع اول و در موقعیت و جملات رسمی ( formal)، می توان به جای if از should استفاده کرد.

مثال:

.If you finish your work, please let me know to contact you

اگر کارتان تمام شد ، لطفا اطلاع بدهید تا در ارتباط باشیم.

.Should you finish your work, please let me know to contact you

 

.If you have any problems, be relaxed and give me a call

اگر مشکلی داشتید، خونسرد باشید و به من زنگ بزنید.

.Should you have any problems, be relaxed and give me a call

 

۸٫ Shall

یکی دیگر از افعال مدال Shall می باشد. Shall فقط با ضمیر I , we استفاده می شود و در مقایسه با will ، رسمی تر (formal ) اما به مراتب کمتر بکار می رود . حتی میشود گفت که انگلیسی زبانان ،بویژه در انگلیسی آمریکایی، هم دیگر از shall استفاده نمی کنند. امروزه به جای جمله I shall help you ترجیح می دهند که از جمله I will help you استفاده کنند.

 

ساختار

 

… + فعل ساده بدون  to  +  shall  + فاعل

.I shall help you with your math

در درس ریاضی کمکت  می کنم.

 

مثبت

? …ـ فعل ساده بدون to + فاعل+  Shall

?Shall I help you with your math

آیا می شود در ریاضی کمکت کنم؟

 

سوالی

. …+ فعل ساده بدون to + shall not/ shan’t+ فاعل

.I shall not/ shan’t help you with your math

در ریاضی کمکت نمی کنم.

 

منفی

 

کاربرد

۱-۸٫ ساختار آینده ساده با ضمایر I , we

.I shall arrive at 10

ساعت ۱۰ می رسم.

.We shall leave home soon

بزودی خانه را ترک می کنیم.

۲-۸٫ پیشنهاد دادن انجام کاری با ضمیر I ( ساختار سوالی)

?The phone is ringing. Shall I get it

تلفن در حال زنگ خوردن است. جواب بدهم؟

 

?What shall I cook for lunch

برای ناهار چی بپزم؟

۳-۸٫ پیشنهاد انجام دادن کاری با ضمیر we( ساختار سوالی)

?It’s so cold outside. Shall we go indoors

هوا خیلی سرده. داخل بریم؟

?How shall we get some information about the writer

چجوری در مورد نویسنده اطلاعات بدست بیاریم؟

۴-۸٫ اعلام قوانین

وقتی بخواهیم به کسی بگوییم که انجام دادن یا ندادن کاری از لحاظ قانونی ضرورت دارد از shall یا shall not/ shan’t استفاده می کنیم و ساختار به صورت مجهول می آید.

.All goods in the hyper market shall be labeled

تمامی کالاها در مغازه باید برچسب داشته باشند.(قانون وزارت بهداشت)

 

۵-۸٫ قصد انجام دادن کاری با ساختار I shall , we shall

.I shall go to the party

به مهمانی می روم.( فعلا فقط قصد رفتن دارم و تصمیم جدی نگرفتم.)

.We shall travel by train

با قطار به مسافرت می رویم.

نکته: در سخنرانی یا متن مکتوب، وقتی با ساختار I shall یا we shall روبرو می شوید، بدانید که سخنران یا نویسنده قصد دارد در جلسه بعدی یا فصل بعدی یا حتی جلد آتی مجددا به موضوع بپردازد:

.In the final chapter, I shall give you the summary of the whole

در فصل آخر، خلاصه ای از کل نوشته را ارائه می دهم.

 

۵-۸٫ چیزی که حتما اتفاق می افتد

.Tomorrow this time, I shall be at the party

فردا این ساعت در مهمانی هستم.

.Next week, we shall be on a trip

هفته آینده ، در مسافرت هستیم.

۶-۸٫ به کسی بگوییم که توانایی انجام کاری را دارد با ساختار you shall…

.You shall accept medicine

تو می تونی پزشکی قبول شی.

۷-۸٫ برای اینکه شکل مؤدبانه تری به جملات با shall بدهیم ، از دو عبارت look forward to , hope میتوانیم استفاده کنیم

.I shall look forward to him arriving next week

امیدوارم هفته آینده برسد.

 

۹٫ Will

ساختار

 

 

 

فعل ساده بدون to + will+ فاعل

.I will read a novel tonight

 

مثبت

 

فعل ساده بدون to+ فاعل + Will

?Will you read a novel tonight

 

سوالی

 

فعل ساده بدون to+ will not/wont+ فاعل

.I will not/ won’t read a novel tonight

 

منفی

 

کاربرد

۱-۹٫ بیان احتمال

.Maybe I will cancel the class and see you

شاید کلاس را کنسل کنم و تو را ببینم.

.It’s too late. You will lose the bus

خیلی دیر شده. اتوبوس را از دست خواهی داد.

۲-۹٫ پیش بینی کردن

بعضی مواقع مایلید در مورد چیزی پیش گویی کنید که بر پایه و اساس اصولی نیست و اصطلاحا پیش گویی روی هوا بوده است.برای پیش گویی که برای اثبات آن مدرکی وجود دارد از ساختار be going to استفاده می شود .

.Look at the sky. It will be rainy today

آسمان را ببین! احتمالا باران خواهد آمد. (شاید هم باران نبارد.)

.Look at the sky. It’s going to be rainy today

آسمان را ببین! قرار است باران ببارد.(حتما باران می بارد.)

۳-۹٫تصمیم آنی

گاهی اوقات در حین صحبت کردن، تصمیم به انجام کاری می گیرید که از قبل برای آن کار برنامه ریزی نشده است.

.The phone is ringing. I’ll get it

تلفن در حال زنگ خوردن است. جواب خواهم داد.

.You look excited. I’ll tell you all of her story

به نظر هیجان زده می آیی. همه ی دانستانش را برایت تعریف خواهم کرد.

۴-۹٫ قول دادن

وقتی در انگلیسی می خواهیم قول انجام دادن کاری را به کسی بدهیم، کافی است از فعل کمکی مدال  will استفاده کنیم.

به مثالها توجه کنید:

.Can I borrow your car? I’ll give it back tonight

می توانم ماشینت را قرض بگیرم؟ (قول می دهم ) امشب بر می گردانم.

.I will not/ won’t tell anyone the secret

(قول می دهم)رازت را پیش کسی بازگو نخواهم کرد.

نکته: مخفف will، ‘ll و مخفف منفی آن ، won’t است :

I’ll , I won’t , you’ll , you won’t , he’ll, he won’t , …

نکته: گاهی کلمه ی قول دادن ، promise، در جمله می آید که ضرورتی برای این کار وجود ندارد.

.Can I borrow your car? I promise I’ll give it back tonight

.I will not/ won’t tell anyone the secret. I promise

۵-۹٫ درخواست دوستانه و غیر رسمی( informal request)

گاهی، از اعضای خانواده ، دوست ، فامیل، و… می خواهید که کاری برایتان انجام دهند . در اینصورت از will استفاده کنید.

?Will you clean my room, please

لطفا اتاقم را تمیز می کنی؟( شاید از مادر یا خواهر درخواست کرده است.)

?Will you answer your phone, please

می تونی لطفا به تلفنت جواب بدی؟( شاید از دوست یا فامیل درخواست کرده است )

۶-۹٫ درخواست رسمی و مؤدبانه

?Will you help me with my final exam, please

لطفا در امتحان نهایی کمکم می کنید؟( شاید درخواست از معلم باشد.)

?Will you raise income, please

می توانید لطفا درآمد ها را افزایش دهید؟ ( شاید درخواست از رئیس اداره یا کارخانه باشد.)

۷-۹٫ پیشنهاد دادن

گاهی اوقات افراد پیشنهاد انجام کاری را در صورت نیاز برای کسی می دهند .

.You are busy! I’ll answer your users

سرت شلوغه! جواب کاربرهایت را من می دهم.

.Don’t need to come here. I’ll bring it to you

نیازی نیست اینجا بیایی. بسته را برایت می آورم.

 

۱۰٫ Would

ساختار

 

… فعل ساده بدون to+ would + فاعل

.I would help you with your math

 

 

مثبت

 

… فعل ساده بدون to+ فاعل +  Would

?Would you help me with math

 

 

سوالی

 

… فعل ساده بدون to+  would not/ wouldn’t + فاعل

.I would not/ wouldn’t  help you with your math

 

 

منفی

 

کاربرد

۱-۱۰٫ بیان عادات در گذشته

برای بیان عادتی که در گذشته به طور روتین انجام می شد. در این حالت می توان از فعل used to به عنوان جایگزین استفاده کرد.

به مثالها توجه کنید:

.When I was a child, I would chew gum and immediately swallow it

وقتی بچه بودم، آدامس می جویدم و فوری قورت میدادم .

نکته: جمله ی فوق، معادل این جمله می باشد:

.When I was a child, I used to chew gum and immediately swallow it

.When I was a student, I would do my homework every night

وقتی دانش آموز بودم ، هر شب تکالیفم را انجام می دادم.

۲-۱۰٫ درخواست مؤدبانه

در این حالت نیز would you و could you می توانند به جای هم استفاده شوند و هر دو به یه میزان شکل مؤدبانه ی یک درخواست می باشند.هر دو فعل تقریبا هم معنا می باشد و تفاوت خیلی جزئی دارند.

در ادامه این اختلاف را ببینید:

?Would you do this for me, please

این کار را برای من انجام می دهی لطفا؟

 

?Could you do this for me, please

می توانی این کار را برای من انجام بدهی لطفا؟

همانطور که می بینید هر دو جمله از نظر معنا و مفهوم خیلی متفاوت به نظر نمی رسند. در جمله ی اول would you ، هم معنی عبارت ?do you want do this for me, please است، در حالی که در جمله دوم عبارت could you ، معادل ?do you want do this for me, please, and is it possible for you to do this

به مثالی دیگر توجه کنید:

I would love to know more about the book’s writer = I want to know more about the book’s writer

می خواهم بیشتر در مورد نویسنده کتاب بدانم.

نکته: بسیار مرسوم است که در انگلیسی اگر بخواهند درخواستی را مؤدبانه تر بیان کنند از ساختار would like استفاده کنند. توجه داشته باشید که جملاتی که با want to می آیند در مقایسه با جملاتی که با would آمده اند، مؤدبانه تر می باشند.

.I would like drink a coffee

مایلم قهوه بنوشم.

۳-۱۰٫ بیان ترجیح و اولویت

در این موقعیت از ساختار would rather به معنی “ترجیح دادن” استفاده می شود.

I would rather drink a cup of tea than a cup of coffee = I prefer to drink a cup of tea than a cup of coffee

ترجیح میدهم یه لیوان چایی بنوشم تا یه لیوان قهوه.

 

۴-۱۰٫ ساختار شرطی نوع دوم و سوم

.If I had money, he would travel all around the world

 

اگر پول داشتم، دور دنیا را سفر می کردم.(شرطی نوع دوم)

نکته: شرطی نوع دوم برای بیان شرایط فرضی و غیر واقعی کاربرد دارد.

 

.If he had studied harder, he would have had a better job

اگر سخت درس می خوند، الان شغل بهتری داشت.

نکته: شرطی نوع سوم، برای ابراز پشیمانی و تاسف درباره ی عملی که در گذشته انجام نگرفته است، بکار می رود.

۵-۱۰٫ آینده در گذشته

اگر بخواهیم در مورد آینده ای که در گذشته قرار بود اتفاق بیفتد، صحبت کنیم از ساختار would استفاده می کنیم:

.He promised her, he would marry her

بهش قول داده بود که باهاش ازدواج خواهد کرد.

.You thought you would be a teacher in 2010

در سال ۲۰۱۰ فکر می کردی که معلم خواهی شد.

۶-۱۰٫ تمایل نداشتن برای انجام کاری در گذشته (ساختار منفی)

وقتی بخواهیم در مورد چیزی در گذشته که مایل یه انجام آن نبودیم و ردش کردیم ،صحبت کنیم از would استفاده می کنیم.

.She wouldn’t keep her work because her boss was rude

او نتوانست کارش را ادامه دهد،بدلیل اینکه رئیسش خیلی گستاخ بود.

 

نکات مهم درباره ی افعال مدال

افعال مدال به ترتیب درصد قطعیت و احتمال وقوع به صورت زیر هستند:

(Will (100%

Must

Have (got) to

Should = ought to

May

Might

(کمتر از ۵۰٪) Could

 

Must, have to

افعال مدال Must و Have to، هر دو برای بیان تعهد و وظیفه بکار می روند. از نظر معنا و مفهوم یکی هستند و تنها تفاوت جزئی در کاربرد دارند.

به مثالها دقت کنید:

.She has to study for her final exam tonight

امشب مجبور است برای امتحان نهایی درس بخواند.

.Here, they have to get driver’s license to drive

اینجا، برای رانندگی آنها مجبورند گواهینامه بگیرند.

نکته: همانطور که در جملات فوق می بینید الزام و تعهد مورد نظر از سوی عوامل و نیروی خارجی است و نه از طرف خود گوینده. اینگونه فرض کنید که یک قانونی وجود دارد و همه ملزم به تبعیت از آن هستند و افراد، قدرت تغییر آن قانون را ندارند .

.He must respect his parents

باید به والدینش احترام بگذارد.

.Students must do well in their exam; otherwise, they’ll fail

دانش آموزان باید در امتحانشان خوب عمل کنند ، در غیر اینصورت مردود خواهند شد.

نکته: همانطور که می بینید در این مثالها وظیفه و تعهد از طرف خود گوینده تنظیم شده است و یک قانون رسمی نیست.

نکته: در جملاتی که صد در صد مطمئنیم که درست پیش بینی کردیم:

.He must live here. His name is on the door

قطعا یقیقنا اینجا زندگی میکند. اسمش روی در است.

.She has to be home. She just answered the phone

قطعا خونه بود.فوری تلفن را جواب داد.

May, might, could

زمانی که در مورد عملی یا اتفاقی، کمتر مطمئن هستیم و بر اساس احتمالات حرفی می زنیم، از این سه ساختار استفاده می کنیم:

.He may be the murderer. He looks guilty

او ممکنه قاتل باشد.شبیه مجرم هاست.

.Look at the clouds. It might be rainy today

ابرهارو ببین. ممکن است باران ببارد.

.She could be busy now. She is at work

ممکنه الان سرش شلوغ باشه . او سر کار است.

Can’t, couldn’t

افعال مدال Can’t و Couldn’t برای بیان موقعیتی که صد در صد مطمئنیم که وقوع آن اتفاق یا عمل ،غیر ممکن است.

.He can’t be guilty. He was not in the city when the crime occurred

او نمی تواند مجرم باشد. در زمان جرم ، او در شهر نبود.

.She couldn’t marry Tom. She hates him

او نمی تواند با تام ازدواج کند. ازش متنفر است.

نکته : کاربرد دیگر can’t می تواند برای بیان ممانعت انجام کاری بکار رود؛ به عبارتی دیگر، انجام دادن کاری که خلاف قانون و مقررات باشد:

.You can’t talk on your mobile in public places

اجازه ندارید در اماکن عمومی از موبایلتان استفاده کنید.

Mustn’t

همانند can’t این فعل مدال نیز برای ممنوعیت انجام کاری بکار می رود، با این تفاوت که خود گوینده قانونی را وضع می کند و یا اینکه اجرای آن قانون، متوجه خود شخص می باشد:

.Hey jack, you mustn’t shout when you are talking to your mom

هی جک،‌ هرگز نباید در هنگام صحبت کردن با مادرت فریاد بزنی.

Shall, will

به مثالها توجه کنید:

?Will you please help me

لطفا می توانید کمکم کنید؟

?Shall I open the window

می توانم پنجره را باز کنم؟

جملاتی که با will می آیند، شکل درخواست دارد، ولی جملاتی که با shall می آیند به صورت یک پیشنهاد می باشند.

 

Could, be able to

از افعال مدال could , was/were able to به عنوان گذشته can استفاده می شود.

اما توجه کنید که فعل کمکی could برای نشان دادن توانایی های کلی مثل بوییدن، حس کردن، فکر کردن، به یاد آوردن و ….با افعال حسی مانند hear, see, feel, smell, taste, remember, think و… استفاده می شود . اما از was/were able to در مورد توانایی خاص در زمان گذشته صحبت می شود.

.I could hear the music

.He was able to play the piano

افعال مدال به ترتیب میزان رسمی ( formal) و مؤدبانه بودن( politenss ) با ضمیر “I ” :

در زیر نحوه کاربرد افعال مدال با ضمیر I را به ترتیب میزان رسمی و مودبانه بودن مشاهده می کنید:

 

May I = could I

Might I

Can I

مثال

?May / could /might / can I have your number

ممکنه شماره ات را داشته باشم؟

نکات:

۱٫فعل might I نسبت به may I, could I کمتر رایج است.ولی کاملا رسمی و مؤدبانه است.

۲٫ may I , could I برای کسب اجازه به کار می روند. هر دو به یک نسبت مؤدبانه هستند ،اما may I رسمی تر است.

۳٫ در درخواست مؤدبانه could معنا و مفهوم حال و آینده را دارد نه گذشته.

۴٫ can در موقعیت های غیر رسمی برای کسب اجازه استفاده می شود. may I , could I نسبت به can I مؤدبانه تر هستند.

افعال مدال به ترتیب رسمی و مؤدبانه بودن با ضمیر “you ” :

در زیر نحوه کاربرد افعال مدال با ضمیر You را به ترتیب میزان رسمی و مودبانه بودن مشاهده می کنید:

Would you = Could you

Will you

Can you

?Would/ will/ could/ can you borrow some money, please

لطفا می توانی به من مقداری پول قرض بدهی؟

نکات:

۱٫معنا و مفهوم would you, will you در درخواست مؤدبانه یکسان است. اما Would you نسبت به will you ،رایج تر و مؤدبانه تر است و میزان ادب را تن صدای گوینده مشخص می کند.

۲٫ معنا و مفهوم could you , would you نیز یکی هست اما همانطور که پیش تر اشاره شد تفاوت خیلی جزئی دارند؛ هر دو به یک نسبت مؤدبانه هستند.

۳٫ can در موقعیت های غیر رسمی کاربرد دارد و could you , would you نسبت به آن مؤدبانه تر هستند.

افعال مدال در یک نگاه

در جدول زیر شما می توانید خلاصه ای از ویژگی های افعال مدال در زبان انگلیسی را مشاهده کنید:

 

 

مثال

 

مدال

 

نوع

 

.She can play the piano

.Ali could speak English fluently

 

Can, could

 

توانایی

 

?Can I borrow your car

?Could I tell you something

?May I criticize you openly

 

Can , could, may

 

درخواست اجازه

 

.You should study tonight

.He should do well on the test

 

Should

 

پند و نصیحت

 

.I must go to class today

.She has to quit her job

 

 

Must, have to

 

الزام و تعهد

.It might rain tomorrow

.She may marry him

.He could lose his keys

.He can be the next president

 

 

 

Might, may, could, can

 

احتمال و امکان

 

کاربرانی که این مطلب را مطالعه نموده اند به آموزش های زیر نیز علاقه مند بوده اند:

 

4.9/5 ( 7 نظر )
0 0 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در این دیدگاه
اطلاع از
guest

2 نظرات
جدیدترین
قدیمی ترین محبوب ترین
Inline Feedbacks
View all comments
amir
amir
4 سال قبل

بسیار عالی ??????

تحریریه ایزُلرن
Admin
Reply to  amir

درود، ممنون از شما

2
0
Would love your thoughts, please comment.x