استفاده از حروف بزرگ در انگلیسی یا بزرگ نویسی در انگلیسی

استفاده از حروف بزرگ در انگلیسی یا بزرگ نویسی در انگلیسی

استفاده از حروف بزرگ در انگلیسی یا بزرگ نویسی در انگلیسی

در این درس آموزش زبان انگلیسی در وب سایت ایزولرن با مبحث قوانین بزرگ نویسی در انگلیسی و استفاده از حروف بزرگ در انگلیسی همراه شما زبان آموزان گرامی هستیم.

قوانین بزرگ نویسی در انگلیسی

شاید شما هم برایتان پیش آمده باشد که هنگام نوشتن کلمات یا جملات انگلیسی نسبت به بزرگ نویسی یا Capitalize کردن اولین حرف کلمه ای تردید پیدا کنید.

بعضی کلمات در دسته بندی هایی خاصی قرار دارند که وقتی در جمله یا متنی مورد استفاده قرار می گیرند باید حرف اول آنها را به صورت بزرگ یا capital بنویسید.مانند بزرگ نویسی اسامی خاص ، بزرگ نویسی برخی صفات و … .

آشنایی با این دسته بندی ها و رعایت نکاتی که در خصوص بزرگ نویسی حروف یا استفاده از حروف بزرگ در انگلیسی وجود دارند، به شما کمک می کند از اشتباهات رایج در این حوزه بپرهیزید و در نهایت نوشته یا writing بهتری از خودتان ارائه دهید.

ما در این مقاله این قوانین مهم و کاربردی را به صورت کامل برای شما شرح می دهیم تا بعد از خواندن آن تمام تردید هایتان هنگام استفاده از حرف بزرگ یا کوچک در اول کلمات مختلف برطرف شود.

_ بزرگ نویسی اولین حرف یک جمله

در شروع جملات حتما اولین حرف کلمه را بزرگ نویسی کنید.

نقطه گذاشتن در پایان یک جمله نشانه ی شروع جمله ی بعد است. اما به یاد داشته باشید که علامت هایی مثل (;) semicolon و (,) comma و همچنین سه نقطه (…) که به معنی حذف کردن بخشی از جمله و ادامه داشتن حرف نویسنده است، کلمه ی بعد را با حرف بزرگ شروع نکنید.

در بعضی موارد پیش می آید که بخواهید در وسط یک جمله، نکته ای را داخل پرانتز () بیشتر توضیح دهید. در این مورد هم نباید حرف اول جمله ی داخل پرانتز را بزرگ بنویسید. اما اگر پرانتز را بعد از اتمام جمله و نقطه ی پایانی آن باز کردید باید حرف اول را بزرگ نویسی کنید.

به مثال های زیر دقت کنید تا بهتر متوجه این نکات شوید.

Snow was falling heavily as we entered the village.

وقتی ما وارد روستا شدیم برف سنگینی درحال باریدن بود.

Men’s brains are heavier than female’s brain.

مغز آقایان از مغز خانوم ها سنگین تر است.

You can copy down my answers, although I’m not sure they’re right.

تو می توانی از جواب های من رونویسی کنی، گرچه مطمئن نیستم که درست باشند.

 

If Dad were hare, he would know what to do.

اگر بابا اینجا بود می دانست چه کاری باید انجام داد.

If you are right-handed, you have a strong left brain; if you are left-handed, you have a strong right brain.

اگر راست دست هستید، نیم کره ی چپ مغزتان قوی است؛ اگر چپ دست هستید، نیم کره ی راست مغزتان قویست.

He finally answered (after taking five minutes to think) that he did not understand the question.

او بالاخره گفت (بعد از پنج دقیقه فکر کردن) که سوال را متوجه نشده است.

You have to follow the rules of the country you live in. (Even if you don’t like them.)

شما باید قوانین کشوری که در آن زندگی می کنید را رعایت کنید. (حتی اگر آنها را دوست نداشته باشید.)

 

_ ضمیر اول شخص مفرد I : ضمیر I در هر جای جمله (ابتدا، وسط، یا پایان) بیاید با حرف بزرگ نوشته می شود.

I think she tells the truth.

من فکر می کنم او حقیقت را می گوید. (در ابتدای جمله)

My husband and I enjoy going to the theater.

همسرم و من از رفتن به تئاتر لذت می بریم. (وسط جمله)

I’m not late again, am I?

من دوباره دیر نرسیدم، رسیدم؟ (پایان جمله)

 

_ اسامی خاص و لقب های مختلف اشخاص

منظور از اسم خاص، نام و یا نام خانوادگی اشخاص که منحصر به خودشان می باشد است و القاب، شامل عناوینی همچون دکتر، پروفسور، سرهنگ و همچنین القاب و عناوین سلطنتی مانند پادشاه، ملکه، والا حضرت و حتی واژه های .Mrs. ، Miss ، Mr به معنی آقا، خانوم و یا دوشیزه قبل از این اسامی خاص می باشد.

John Smith, Julia Winston, Emilia Clark

The President of Iran, the Queen of England, the King of Denmark, Your Majesty, Doctor Pitt, Professor Ernest, Sergeant Thomson

(رییس جمهور ایران، ملکه ی انگلستان، پادشاه دانمارک، اعلا حضرت، دکتر پیت، پروفسور اِرنست، گروهبان ثامسون)

I saw Mrs. Smith last night.

من خانوم اسمیث را شب گذشته دیدم.

Did you see Mr. Smith?

آیا آقای اسمیث را دیدی؟

I’d like to make an appointment with Miss Taylor.

می خواهم یک قرار ملاقات با دوشیزه تیلور بگذارم.

 

نکته درباره ی اسامی خانوادگی: وقتی میخواهید درباره ی نسبت های فامیلی مانند (uncle, aunt, …) به صورت عام صحبت کنید این کلمات بزرگ نویسی نمی شوند؛ اما اگر بخواهید این واژه هارا قبل از یک اسم خاص یا به جای اسم بیاورید باید قانون بزرگ نویسی اولین حرف را روی آنان اعمال کنید.

I met my uncle last week.

من دایی ام را هفته ی گذشته ملاقات کردم. (یک اسم عادی)

Uncle Matt came here last week.

دایی مت هفته ی گذشته به اینجا آمد. (جایگزین اسم)

 

_ اسامی یا تیتر های فیلم ها، کتاب ها، و یا برنامه ها

هنگامی که می خواهید اسم فیلم یا کتابی را بنویسید باید حرف اول هر کلمه اش را بزرگ نویسی کنید.

البته این قانون شامل ”حروف تعریف (the, a, an)، حروف اضافه (in, of, to, …)، و حروف ربط (and, but, if, …)“ نمی شود بلکه تنها ”اسم ها یا ضمایر(ring, hand, Emily, you, me, …)، افعال (come, go, meet, …)، صفت ها (kind, sad, genius, …)، و قید ها (carefully, rudely, well, …)“ را در بر می گیرد.

فیلم ها یا سریال ها:

The Lord of the Rings
From the Land of the Moon
Return of the Jedi
Game of Thrones

کتاب ها:

War and Peace
The Girl on the Train
The Merchant of Venice
A Room of One’s Own

 

(اسامی کتاب ها به ترتیب از بالا: جنگ و صلح، دختری در قطار، تاجر ونیزی، اتاقی از آن خود)

 

حروف بزرگ انگلیسی و مبحث ماه های سال

ماه های مختلف سال از جمله

,January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November December

در هر جای جمله بیایند باید حرف اول آنها بزرگ نوشته شود. (البته موقعیت این واژگان به عنوان قید زمان معمولا در پایان جمله است.)

 

My birthday’s in May.

تولد من ماه مِی است.

When is the concert? ‘On 6th September.’

کنسرت چه موقع هست؟ ششم سپتامبر

The competition ends July 6.

رقابت ششم جولای پایان می یابد.

 

حروف بزرگ در انگلیسی و روز های هفته

روز های هفته شامل (Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday) هنگام نوشتن، حرف اولشان باید بزرگ باشد.

It was raining on Monday.

دوشنبه داشت باران می بارید.

Can you meet me Friday morning?

می توانی جمعه صبح به ملاقات من بیایی؟

I saw Sally last Saturday at the mall.

من سالی را شنبه ی گذشته در فروشگاه/ بازار دیدم.

 

_ نکته ی مهم: بعضی ها گمان می کنند فصل های سال شامل (بهار) spring ، (تابستان) summer ، (پاییز) fall/ autumn ، (زمستان) winter، باید بزرگ نویسی شوند. اما این باور نادرست است و شما نیز در نوشته های خود از این اشتباه پرهیز کنید.

Soon it will be winter.

به زودی زمستان می شود.

The area is beautiful in the fall.

این منطقه در فصل پاییز زیباست.

 

_ تعطیلات

اسامی تعطیلات و مناسبت های مختلف در زبان انگلیسی بزرگ نویسی می شوند.

این مناسبت ها شامل (کریستمس) Christmas ، (روز شکرگذاری در آمریکا) Thanksgiving ، (جشن هالووین) Halloween ،

(روز سال نو) New Year’s Day ، و … می باشد.

واژه های day و eve به معنی روز و عید را نیز که بخشی از اسم آن روز خاص هستند را بزرگ نویسی کنید.

حتی وقتی اسم تعطیلات اختصاری یا کوتاه نوشته شده، برای مثال New Year’s Eve یا New Year’s Day تبدیل به New Year’s می شود هم باید قانون بزرگ نویسی آن را رعایت کنید.

به خاطر داشته باشید که این قانون بزرگ نویسی برای تعطیلات و مناسبات را درباره ی عید ها و آداب و رسوم کشور خودمان ایران نیز هنگام نوشتن یک متن انگلیسی اعمال کنید.

در اینجا تعدادی از مناسبت ها و جشن های مذهبی و همینطور ملی کشور های مختلف را می بینید.

(روز مادر/ روز پدر) Mother’s Day / Father’s Day
(عید یهودیت) Hanukkah
(روز یادبود هلوکاست) Holocaust Remembrance Day
(روز استقلال آمریکا) Independence Day
(روز کارگر) Labor Day
(ماه رمضان) Ramadan
(عید پاک، عید قیام مسیح) Easter
(روز/ جشن شکرگذاری) Thanksgiving Day / Eve
(روز پیروزی روسیه) Victory Day
(روز ولنتاین) Valentine’s Day

بزرگ نویسی برای اسم کشور ها و قاره ها

اسامی کشور ها و قاره های مختلف نیز جزو اسامی خاصی هستند و باید هنگام نوشتن این اسم ها از قانون بزرگ نویسی پیروی کرد.

We went to Spain for holidays.

ما برای تعطیلات به کشور اسپانیا رفتیم.

My family live in Canada.

خانواده ی من در کشور کانادا زندگی می کنند.

I met a lot of people in Europe.

من مردم زیادی را در اروپا ملاقات کردم.

Asia is the World’s largest continent.

آسیا بزرگترین قاره ی جهان است.

 

_ سرزمین ها، نواحی ، و ایالت ها

در صورت آوردن اسامی سرزمین یا منطقه (region) ، ایالت (state) ، و ناحیه یا حوزه (districts) ، در جملات یا نوشته های انگلیسی خود حتما اولین حرف نام آنهارا بزرگ نویسی کنید.

در عبارات و جمله های زیر نمونه هایی از این موارد را می بینید:

Coastal regions of the Northeast

مناطق ساحلی شمال خاوری/ شرقی

The Choco region of Columbia

منطقه ی چوکو کلمبیا

Queensland is one of the states of Australia

کویین لند یکی از ایالت های استرالیا است.

The state of Iowa

ایالت یووا

 

_ اسم شهر ها و روستا ها

اولین حرف اسامی شهر و روستا نیز باید بزرگ نویسی شوند زیرا این اسامی هم جزو اسم های خاص محسوب می شوند.

She has lived in San Francisco, Washington D.C, and Los Angeles.

او در شهر های سن فرانسیسکو، واشینگتون دی.سی، و لس آنجلس زندگی کرده است.

Gold Coast and Darwin are two beautiful cities in Australia.

گلد کاست و داروین دو شهر زیبا در استرالیا هستند.

Abyaneh village is one of the most ancient villages in Iran.

روستای اَبیانه یکی از قدیمی ترین/ تاریخی ترین روستاهای ایران است.

 

_ رودها، اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها

استفاده از حروف بزرگ در مبحث رودها، اقیانوس ها و دریا ها.

این اسامی نیز به دلیل خاص بودن حرف اولشان بزرگ نویسی می شود.

Greenland is the largest island in the world. It is in the Arctic Ocean.

گرین لند بزرگترین جزیره ی جهان است. این جزیره در اقیانوس منجمد شمالی قرار دارد.

The Nile is the longest river in the world.

رود نیل طولانی ترین رودخانه ی جهان است.

The Caspian Sea or Mazandaran Sea is a landlocked sea between Asia and Europe.

دریای خزر یا مازندران یک دریای بسته واقع در بین آسیا و اروپا است.

Lake Michigan is one of the five great lakes of North America.

دریاچه ی میچیگان یکی از پنج دریاچه ی بزرگ آمریکای شمالی است.

Mount Everest is Earth’s highest mountain.

کوه اِورست مرتفع ترین کوه روی زمین است.

The Alps are a mountain system located in south-central Europe.

رشته کوه های آلپ یک سیستم کوهستانی در جنوب مرکزی اروپا هستند.

 

صفت های مربوط به ملّیت

برخی واژه ها به کلمات یا صفاتی که بیانگر ملیّت هستند منسوب می شوند که در این صورت باید حرف اول این صفت ها را بزرگ نویسی کنیم. برای مثال زمانی که می گوییم French music (موسیقی فرانسوی)، در واقع فرانسوی بودن این موسیقی صفت آن محسوب می شود که بیانگر ملیت آن موسیقی نیز هست.

موارد بیشتری از این عبارت ها را در این قسمت می بینید:

(ادبیات انگلیسی) English literature
(فرش ایرانی) Iranian carpet
(حیوانات آفریقایی) African animals
(هنرمندان اروپایی) European artists
(پنیر فرانسوی) French cheese

نکته:
هنگامی که می خواهیم به مردم یک کشور که ملیت خاصی دارند، مانند آمریکایی ها، آلمانی ها، فرنسوی ها، یا هندی ها اشاره کنیم، حرف اول این کلمات را به صورت بزرگ یا capital می نویسیم.

The French, the Germans, the Americans, Chinese people, Russian people, Iranian people

(فرانسوی ها، آلمانی ها، آمریکایی ها، مردم چینی، مردم روسی، مردم ایرانی)

 

استفاد از حروف بزرگ در بحث زبان های مختلف

به یاد داشته باشید که حرف اول اسم زبان های مختلف نیز بزرگ نوشته می شود.

I speak Spanish.

من اسپانیایی صحبت می کنم.

She can understand French.

او می تواند زبان فرانسوی را بفهمد.

German is an almost impossible language to learn.

آلمانی یک زبان تقریبا غیر ممکن برای یادگرفتن است.

 

بزرگ نویسی و اسامی خیابان ها، ساختمان ها، پارک ها

هنگام نوشتن اسم یک خیابان حتما اولین حرف اسم خاص آن و همچنین خود واژه ی خیابان (Street, Avenue) را بزرگ نویسی کنید. این قانون را درباره ی اسم بُرج ها، ساختمان ها، و پارک ها نیز اجرا کنید.

We moved to Center Street when I was young.

وقتی جوان بودم به خیابان مرکزی نقل مکان کردیم.

She lived in Shaftesbury Avenue.

او در خیابان Shaftesbury زندگی می کرد.

Central Park is an urban park in Manhattan, New York City.

سنترال پارک یک پارک شهری در منهتن واقع در نیویورک است.

Iran Theater House
خانه ی تئاتر ایران

Azadi Tower, Eiffel Tower
برج آزادی، برج ایفل

Empire State Building

 

حروف بزرگ در انگلیسی و نام ها و علائم تجاری

به نظر شما استفاده از حروف بزرگ در انگلیسی برای نام ها و علائم تجاری چگونه است؟

اسم برند های مختلف و نام های تجاری نیز به دلیل منحصر بودنشان، اسم خاص بوده و اگر در جمله ای از آنها استفاده کردید باید حرف اولشان را بزرگ بنویسید.

McDonald’s is an American fast food company.

مک دونالد یک شرکت آمریکایی فست فود است.

The Walt Disney Company is an American diversified multinational mass media and entertainment.

کمپانی والت دیزنی یک رسانه و سرگرمی متنوع چند ملیتی آمریکایی است.

Mercedes-Benz is a German global automobile marque.

مرسدس بنز مارک جهانی خودروی آلمانی است.

 

اسامی مکان ها و بزرگ نویسی در انگلیسی

استفاده از حروف بزرگ در انگلیسی در مبحث اسامی مکان ها.

اسامی مکان های مختلف مانند library, bank, university, school, hospital مفهوم عام و کلی داشته باشند با حرف کوچک نوشته می شوند؛ اما اگر این اسامی همراه مکان های خاصی که نام دقیقشان ذکر شده بیایند، حرف اولشان بزرگ نوشته می شود.

She goes to university twice a week.

او دوبار در هفته به دانشگاه می رود.

She’s at Cambridge University.

او در دانشگاه کمریج است.

We have very little money in the bank.

ما پول بسیار کمی در بانک داریم.

He works in Brookfield Bank.

او در بانک بروکفیلد کار می کند.

I go to library every Saturday.

من هر شنبه به کتابخانه می روم.

I go to Tehran Public Library.

من به کتابخانه ی عمومی تهران می روم.

 

God یا god ؟؟؟

این کلمه هنگامی که به معنای خداوند یکتا و خالق جهان باشد که در ادیان اسلامی، مسیحی، و یا یهود به آن اعتقاد دارند، با حرف بزرگ نوشته می شود (God). در این حالت حرف تعریف the قبل از آن وجود ندارد.

We asked God (NOT the God) to help us.

ما از خدا خواستیم تا به ما کمک کند.

این کلمه در موارد زیر بزرگ نویسی نمی شوند:

_ اگر به معنی خدای یکتا نباشد و به خدایان مختلف که در بعضی ادیان به آنها اعتقاد دارند دلالت کند با حرف کوچک نوشته می شود.

Mars, the god of war

مارس، خدای جنگ

Zeus was one of the most well-known Greek gods.

زئوس یکی از خدایان معروف و شناخته شده ی یونان است.

 

_ وقتی تنها برای تعریف و تمجید از شخصی بر او دلالت داده شود.

To his fans he is a god.

برای طرفدارانش او یک خداست.

 

_ وقتی به چیزی بیش از حد اهمیت یا بها بدهید.

Money became his god.

پول خدایش شده.

 

Earth یا earth ؟؟؟

وقتی این واژه به معنی یک سیاره یا کره ی زمین استفاده شود، حرف اولش را بزرگ نویسی می کنیم. در این حالت حرف تعریف the قبل از آن وجود ندارد.

It takes six to eight months to travel from Earth to Mars.

شش تا هشت ماه طول می کشد تا از زمین به مریخ سفر کرد.

وقتی درباره ی سطح زمین یا خاک حرف می زنید و منظورتان یک مساحت خاص است، قانون بزرگ نویسی را درباره ی این کلمه اعمال نمی کنید و آن را با حرف کوچک می نویسید.

They watched the kite fall back to earth.

آنها افتادن بادبادک به زمین را تماشا کردند. (مقصود سطح زمین است.)

 

The earth shook.

زمین لرزید. (یعنی سطح یا قسمتی از زمین لرزید.)

 

در صورت استفاده از حرف تعریف the می توانیم کلمه ی earth را با حرف کوچک و بدون بزرگ نویسی به معنی کره ی زمین نیز به کار ببریم.

The earth revolves around the sun.

کره ی زمین به دور خورشید می چرخد.

۷۱% of the earth’s surface is sea.

۷۱% از سطح کره ی زمین دریا/ آب است.

 

در چه مواردی نباید بزرگ نویسی کنیم؟؟؟

_ جهت های جغرافیایی (north, south, east, west) با حرف بزرگ نوشته نمی شوند. اما اگر به عنوان بخشی از یک منطقه یا ناحیه از آنها استفاده شود باید حرف اول آنها را بزرگ نویسی کنیم.

Which way is north?

شمال کدام راه/ طرف است؟ (جهت جغرافیایی)

He lives in North Wales.

او در ویلز شمالی زندگی می کند.

She turned and walked towards the east.

او برگشت و به سمت شرق رفت. (جهت جغرافیایی)

 

Farmers in West Africa

کشاورزان آفریقای غربی

The south of India

جنوب هند (جهت جغرافیایی)

They lived in a small town in the south.

آنها در شهر کوچکی در منطقه ی جنوب زندگی می کردند. (جهت جغرافیایی)

 

_ دوره های تاریخی را بزرگ نویسی نکنید.

The eighties, the sixties, ….

دهه ی هشتاد، دهه ی شصت، …

 

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

 

امیدواریم این مطلب راهنمای جامع استفاده از حروف بزرگ در انگلیسی یا بزرگ نویسی در انگلیسی برای شما مفید بوده باشد. اگر این مطلب برایتان مفید بود ما را به دوستانتان معرفی کنید و لینک مقاله را در صفحات اجتماعی خود به اشتراک بگذارید و در انتها اگر سوال یا نظری دارید حتما در بخش نظرات مطرح نمایید ما در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.

کاربرانی که این مطلب را مطالعه نموده اند به مطالب زیر نیز علاقه مند بوده اند

 

 

 

5/5 ( 2 نظر )
3.8 6 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در این دیدگاه
اطلاع از
guest

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x