سوالات ضمیمه در انگلیسی یا Tag questions

سوالات ضمیمه یا tag question

در این درس یادگیری زبان انگلیسی در وب سایت ایزولرن با مبحث سوالات ضمیمه یا Tag questions از بخش گرامر انگلیسی در خدمت شما کاربران گرامی هستیم.

 

سوالات ضمیمه یا tag questions چیست؟

در زبان انگلیسی چند نوع سوال داریم. دسته ای از سوالات هستند که پاسخ آنها یا بله است و یا خیر. به این نوع سوالات yes/no questions گفته میشود. سوالاتی که با کلمات پرسشی wh دار شروع میشوند و به همین دلیل به آنها wh-questions و یا گاهی اوقات information questions میگویند که در مقاله گرامر wh-question به صورت جامع به آن پرداختیم. و دسته ی دیگر که قرار است در این آموزش به آن بپردازیم سوال هایی هستند که در ادامه ی یک جمله خبری اضافه میشوند و آنها را به سوال تغییر میدهند که به آنها سوالات ضمیمه یا tag questions میگویند.

 

ARVE Error: Invalid URL https://dl.izolearn.com/website/Englishfree/28-tag questions.mp4 in url
ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

در واقع این سوالات ضمیمه جمله ی خبری ما را به سوال بله/خیر تبدیل میکنند، یعنی در جواب دادن پاسخ ما یا بله است و یا خیر.

سوالات ضمیمه یا پرسش تاییدی در اغلب موارد در زبان گفتاری استفاده میشوند و انگلیسی زبان ها بسیار از آنها استفاده می کنند و لازم است بدانید که ساختار آنها با سوالات معمولی تا حدی متفاوت است.

زمانی که بخواهیم تایید کنیم که چیزی درست یا غلط است و یا هنگامی که بخواهیم شنونده ی خود را ترغیب کنیم که به ما پاسخ دهد (با ما موافقت کند) از سوالات ضمیمه استفاده می کنیم.

قوانین ساخت سوالات ضمیمه بسیار ساده است. به این مثال دقت کنید:

You don’t like ice-cream.

تو بستنی دوست نداری.

اکنون به سوال ضمیمه ی اضافه شده توجه کنید

You don’t like ice-cream, do you?

تو بستنی دوست نداری، داری؟

همانطور که می بینید در ابتدا یک جمله ی خبری داشتیم که با افزودن سوال ضمیمه ی do you آن را به سوال تبدیل کردیم.

ساختن سوالات ضمیمه در زبان انگلیسی

برای ساختن سوالات ضمیمه باید اطلاعات کاملی از افعال کمکی در انگلیسی داشته باشیم. افعال کمکی در انگلیسی فعل های:

Do, have, be

البته دقت کنید که این افعال هم میتوانند در نقش فعل کمکی ظاهر شوند و هم فعل اصلی. برای مثال در جمله ی زیر:

I have a book.

من یک کتاب دارم.

فعل have فعل اصلی جمله است که به تنهایی معنی داشتن میدهد. اما در جمله ی:

I have learned English.

من انگلیسی یاد گرفته ام.

فعل have فعل کمکی جمله است که به تنهایی معنی ای ندارد و به کمک فعل اصلی learned آمده است و زمان حال کامل را تشکیل داده است.

و یا افعال کمکی مدال مانند:

Can, could, should, must, will, would, may, might, etc.

هستند.

یک سوال ضمیمه در انگلیسی معمولا دو کلمه است که کلمه اول یکی از افعال کمکی یا افعال مدال و کلمه دوم یک ضمیر شخصی است.

برای ساختن سوالات ضمیمه به این صورت عمل میکنیم:  ابتدا باید دقت کنیم که اگر جمله ی ما یک جمله ی خبری مثبت است سوال ضمیمه ی ما باید منفی باشد و بر عکس.

در مرحله ی بعد اگر فعل کمکی جمله را میبینیم باید آن را بیاوریم (اگر فعل کمکی جمله را در جمله نمیبینیم باید آن را با توجه به زمان جمله پیدا کنیم) و سپس ضمیر شخصی.

اگر فاعل جمله ی خبری ما خود یک ضمیر شخصی بود آن را مینویسیم اما اگر یک اسم و یا گروه اسمی بود باید ضمیر شخصی مطابق با فاعل جمله را بنویسیم.

برای درک بهتر قوانین به این مثال دقت کنید:

You didn’t help me.

تو به من کمک نکردی.

گفتیم که اگر فعل کمکی را میبینیم آن را می آوریم. در اینجا فعل کمکی ما didn’t است. در این مثال جمله ی ما منفی است پس سوال ضمیمه ی ما باید مثبت باشد.

در قدم بعدی هم باید ضمیر شخصی را بیاوریم. پس سوال ضمیمه ی ما به این شکل میشود:

Did you

به این نکته دقت کنید که هنگام اضافه کردن سوال ضمیمه به جمله باید قبل از آن یک ویرگول و بعد از آن حتما یک علامت سوال بگذاریم:

You didn’t help me, did you?

تو به من کمک نکردی، کردی؟

 ساختن سوالات ضمیمه در جملاتی که میتوانید فعل کمکی را در آن ببینید

۱- در زمان های حال استمراری افعال کمکی am, is, are و در زمان گذشته ی استمراری افعال کمکی was, were هستند و ما میتوانیم آنها را ببینیم.

مانند:

 Jack wasn’t working.

جک در حال کار کردن نبود.

فعل کمکی را میبینیم پس آن را می آوریم. در اینجا فعل کمکی ما was است. در این مثال جمله ی ما منفی است پس سوال ضمیمه ی ما باید مثبت باشد. پس میگوییم was. در انتها هم ضمیر شخصی میخواهیم. اینجا فاعل ما Jack است. جک یک سوم شخص مفرد مذکر است. پس ضمیر شخصی مطابق با آن میشود he. برای مطالعه بیشتر درباره ی ضمایر شخصی می توانید به مقاله آموزشی زیر مراجعه کنید.

حتما بخوانید : ضمایر شخصی در زبان انگلیسی

پس سوال ضمیمه به این شکل میشود.

Jack wasn’t working, was he?

جک در حال کار کردن نبود، مگه نه؟

مثال های بیشتر:

 They weren’t playing.

آنها در حال بازی کردن نبودند.

They weren’t playing, were they?

آنها در حال بازی کردن نبودند، مگه نه؟

 Tina is doing her homework.

تینا در حال انجام دادن تکالیفش است.

Tina is doing her homework, isn’t she?

تینا در حال انجام دادن تکالیفش است، مگه نه؟

 You are cooking.

شما در حال آشپزی کردن هستید.

You are cooking, aren’t you?

شما در حال آشپزی کردن هستید، مگه نه؟

 I am working.

من در حال کار کردن هستم.

ساختن سوال ضمیمه در این حالت یک استثنا است که باید بسیار به آن دقت کنید. همانطور که میبینید جمله ی ما مثبت است پس سوال ضمیمه ی منفی نیاز داریم. برای منفی کردن I am باید بگوییم aren’t I.

پس

I am working, aren’t I?

من در حال کار کردن هستم، مگه نه؟

اما در این حالت

I’m not working.

من در حال کار کردن نیستم.

فقط کافی است در سوال ضمیمه از am I استفاده کنیم.

I’m not working, am I?

من در حال کار کردن نیستم، هستم؟

۲- به منظور ساخت سوالات ضمیمه در جملات آینده ی ساده (با will) و جملاتی که افعال کمکی مدال دارند هم میتوانیم فعل کمکی را ببینیم.

 You will be there.

آنجا خواهی بود.

You will be there, won’t you?

آنجا خواهی بود، مگه نه؟

 We should stay.

ما باید بمونیم.

We should stay, shouldn’t we?

ما باید بمونیم، مگه نه؟

 I can’t go.

من نمیتونم برم.

I can’t go, can I?

من نمیتونم برم، میتونم؟

 It could rain.

ممکنه بارون بیاد.

It could rain, couldn’t it?

ممکنه بارون بیاد، نه؟

 Philip must exercise.

فیلیپ باید ورزش کنه.

Philip must exercise, mustn’t he?

فیلیپ باید ورزش کنه، مگه نه؟

۳- یرای ساختن سوالات ضمیمه ، در زمان حال کامل افعال کمکی have, has و در زمان گذشته ی کامل had هستند که میتوانیم آنها را در جمله ببینیم. دقت کنید که اگر به سوال ضمیمه منفی نیاز داشتیم باید کلمه ی not را به فعل کمکی (have/has/had) اضافه کنیم.

 They have studied hard.

آنها سخت مطالعه کرده اند.

They have studied hard, haven’t they?

آنها سخت مطالعه کرده اند، مگه نه؟

 He hasn’t done his homework.

او تکالیفش را انجام نداده است.

He hasn’t done his homework, has he?

او تکالیفش را انجام نداده است، داده؟

 You had seen Sara.

تو سارا رو دیده بودی.

You had seen Sara, hadn’t you?

تو سارا رو دیده بودی، ندیده بودی؟

 ساختن سوال ضمیمه در حالتی که نمیتوانید فعل کمکی را در جمله خبری مثبت آن ببینید

۱- همانطور که در ویدئوها و آموزش های مربوط به زمان حال ساده و گذشته ساده دیدید افعال کمکی در جملات مثبت در این زمان ها قابل دیدن نیست (مخفی شده است!). فعل کمکی حال ساده do, does و فعل کمکی گذشته ی ساده did است.

 They work here.

آنها اینجا کار میکنند.

این یک جمله ی حال ساده است که فعل کمکی در آن مخفی است. در واقع فعل کمکی do بوده است که در انگلیسی آن را در زمان حال ساده در جمله ی مثبت نمینویسیم اما هنگام ساختن سوال ضمیمه ی منفی do را می آوریم و سپس آن را منفی میکنیم.

پس:

They work here, don’t they?

آنها اینجا کار میکنند، مگه نه؟

 She never smiles.

اون هرگز لبخند نمیزنه.

این یک جمله ی حال ساده است که فعل کمکی در آن مخفی است. در واقع در اینجا فعل کمکی does بوده است که در انگلیسی آن را در زمان حال ساده در جمله ی مثبت نمینویسیم و به جای آن به فعل s سوم شخص مفرد میدهیم اما هنگام ساختن سوال ضمیمه ی منفی does را می آوریم و سپس آن را منفی میکنیم.

پس:

She never smiles, does she?

اون هرگز لبخند نمیزنه، میزنه؟

 I washed the dishes last night.

من دیشب ظرف ها رو شستم.

این یک جمله ی گذشته ساده است که فعل کمکی در آن مخفی است. در واقع فعل کمکی did بوده است که در انگلیسی آن را در زمان حال ساده در جمله ی مثبت نمینویسیم و به جای آن به فعل ed/d میدهیم (میدانیم که اگر افعال گذشته ی ما بی قاعده بودند دیگر ed/d نمیگیرند) اما هنگام ساختن سوال ضمیمه ی منفی did را می آوریم و سپس آن را منفی میکنیم.

پس:

I washed the dishes last night, didn’t I?

من دیشب ظرف ها رو شستم، نشستم؟

 He didn’t call you.

اون بهت زنگ نزد.

He didn’t call you, did he?

اون بهت زنگ نزد، زد؟

 They don’t live here.

آنها اینجا زندگی نمی کنند.

They don’t live here, do they?

آنها اینجا زندگی نمی کنند، میکنند؟

اگر جمله ای داشتیم که در آن فعل to be فعل اصلی بود فقط کافی است از خود فعل برای ساخت سوال ضمیمه استفاده کنیم:

You are a student.

شما دانش آموز هستید.

در اینجا فعل اصلی ما are است پس هنگام ساخت سوال ضمیمه are را منفی میکنیم و میگوییم:

You are a student, aren’t you?

شما دانش آموز هستید، مگه نه؟

 

سوالات ضمیمه ی خاص در انگلیسی

۱- در جملات پیشنهادی که با let’s شروع میشوند

 Let’s begin.

بهتره شروع کنیم.

در این حالت سوال ضمیمه ی ما همیشه shall we خواهد بود.

Let’s begin, shall we?

بهتره شروع کنیم، باشه؟

 Let’s not rush.

بهتره عجله نکنیم.

در این حالت هم هرچند جمله ی ما منفی است اما باز هم سوال ضمیمه ی ما همیشه shall we خواهد بود.

Let’s not rush, shall we?

بهتره عجله نکنیم، باشه؟

۲- هنگام دستور دادن و یا درخواست کردن

 Do me a favor.

یک لطفی در حقم کن.

این جمله یک درخواست است و سوال ضمیمه ی آن will you میباشد.

Do me a favor, will you?

یک لطفی در حقم کن، میکنی؟

 Don’t forget to call me.

یادت نره بهم زنگ بزنی.

این جمله یک دستور است و هرچند جمله ی ما منفی است سوال ضمیمه ی آن will you میباشد.

 

Don’t forget to call me, will you?

یادت نره بهم زنگ بزنی، باشه؟

تن صدا (intonation)

نکته مهم: هنگامی که سوال ضمیمه میپرسیم دو حالت دارد.

اگر جواب سوال خود را می دانیم و فقط میخواهیم که شنونده ی ما با ما موافقت کند (جواب شنونده با جواب ما یکی است) باید تن صدای خود را هنگام گفتن سوال ضمیمه پایین بیاوریم:

It’s a beautiful place.

جای زیبایی است.

فرض کنید در این مثال ما در جایی هستیم که بسیار زیبا است. میخواهیم سوال را بپرسیم و مطمئنیم شنونده هم با ما موافق است و فقط میخواهیم موافقت را بیان کند (جواب مثبت) با یک تن پایین رونده میپرسیم:

It’s a beautiful place, isn’t it?

جای زیبایی است، مگه نه؟

You haven’t slept, have you?

نخوابیدی، مگه نه؟

در اینجا شنونده خود میداند که نخوابیده است و ما فقط سوال را میپرسیم که او تایید کند.

در واقع سوال ما یک سوال واقعی نیست چون خودمان پاسخ را میدانیم پس تن صدا پایین می آید.

اما اگر جواب سوال خود را نمی دانیم و سوال را از شنونده میپرسیم که اطلاعاتی به دست بیاوریم (جواب یا خیر است یا بله) در انتهای جمله هنگام پرسیدن سوال ضمیمه تن صدای خود را بالا میبریم:

He works here, doesn’t he?

او اینجا کار میکند، نه؟

در اینجا سوال ما یک سوال واقعی است چون جواب آن را نمیدانیم. در واقع سوال را میپرسیم که شنونده آن را جواب بدهد و ما اطلاعاتی را به دست بیاوریم. شنونده میتواند بگوید بله یا خیر. پس تن صدای خود را در انتهای سوال بالا می آوریم.

You haven’t seen my book, have you?

کتابمو ندیدی، دیدی؟

باز هم در اینجا جواب سوال خود را نمیدانیم، یعنی نمی دانیم که شنونده کتاب ما را دیده است و یا نه. پس تن صدا بالا رونده است.

امیدواریم این اموزش سوالات ضمیمه یا tag questions برای شما مفید بوده باشد.خوشحال می شویم پرسش و نظر خود را با ما در میان بگذارید.

 

کاربرانی که این مطلب را مطالعه نموده اند به مطالب زیر نیز علاقه مند بوده اند

 

5/5 ( 8 نظر )
5 1 vote
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در این دیدگاه
اطلاع از
guest

2 نظرات
جدیدترین
قدیمی ترین محبوب ترین
Inline Feedbacks
View all comments
نوراله رسولی
نوراله رسولی
4 سال قبل

واقعا عالی بود

تحریریه ایزُلرن
Admin

درود

خوشحالیم که اینطور بوده

2
0
Would love your thoughts, please comment.x