مصدر و اسم مصدر در انگلیسی

مصدر و اسم مصدری در انگلیسی

در این درس آموزش زبان انگلیسی از وب سایت ایزلرن – آموزش آنلاین ویدیویی با مبحث مصدر (infinitive) و اسم مصدر (gerund) در خدمت شما کاربران عزیز هستیم.

در این آموزش شما به طور مشخص و کامل پاسخ سوالات زیر را فرا خواهید گرفت:

تفاوت مصدر (infinitive) و اسم مصدر (gerund) چیست؟

مصدر یا infinitive چگونه ساخته میشود؟

اسم مصدر یا gerund چگونه ساخته می شود؟

در ادامه به این سوال ها پاسخ میدهیم اما در شروع کار تعریفی از مصدر و اسم مصدر ارائه خواهیم نمود.

در زبان انگلیسی بعد از یک سری افعال یا عبارات یا حروف اضافه، فقط میتوانیم یک مصدر با to بیاوریم ولی بعد از بعضی افعال باید حتما مصدر بدون to بیاید.

همینطور بعد از یک دسته از افعال فقط میتوانیم اسم مصدری ing دار بیاوریم.

همچنین در انگلیسی یک دسته افعال وجود دارند که بعد از آنها هم میتوانیم مصدر با to بیاوریم و هم اسم مصدر و معنی دو جمله تفاوتی نخواهد داشت.

اما از طرف دیگر افعالی هستند که اگر بعد از آنها مصدر با to بیاوریم معنی آنها با حالتی که بعد از آن اسم مصدر می آید کاملا متفاوت است.

قبل از پرداختن به تک تک این موضوعات باید با یک سری مفاهیم آشنا شویم.

الگوی فعل یا Verb Pattern

Verb pattern: وقتی دو فعل با هم در یک جمله قرار بگیرند لازم است بدانیم چه حالتی از فعل میتواند بعد از فعل اول بیاید و چه حالتی نمیتواند. یعنی لازم است بدانیم بعد از هر فعل باید مصدر با to بیاوریم یا مصدر ing دار یا هر دو یا هیچ کدام. این مورد را الگوی فعل یا همان verb pattern مینامند.

 

اسم مصدر در انگلیسی چیست؟

یک اسم مصدر در واقع اسمی است که با افزودن ing به یک فعل ساخته می شود. به عنوان مثال اسم مصدر فعل read به شکل reading می باشد. از اسم مصدر می توان به عنوان فاعل، مکمل و یا مفعول یه عبارت استفاده کنید.

 اسم های مصدر شبیه فعل هستند چون از یک فعل به اضافه ی ing ساخته میشوند اما در واقع اسم هستند. فعل یک عمل است که آن را انجام میدهیم اما اسم مصدر را انجام نمیدهیم (در واقع فقط درباره ی آن صحبت میکنیم).

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

 

مثال:

.I run every day

من هر روز میدوم.

در اینجا run یک فعل است که ما آن را انجام میدهیم.

اما در مثال زیر:

.Running is a very good way to lose weight

دویدن یک راه بسیار خوب برای کم کردن وزن است.

.I love running

من دویدن را دوست دارم.

ما فعل دویدن را انجام نمیدهیم و فقط داریم درباره ی آن بعنوان یک فعالیت حرف میزنیم.

مثال های دیگری از اسم مصدر در زیر آمده است:

Verb + ing: Thinking/ Working/ Asking/ Playing/ listening, etc

کاربردهای اسم مصدر در انگلیسی

• در زبان انگلیسی یک سری افعال وجود دارند که بعد از آنها فقط مصدر ing دار قرار میگیرد.

نمونه هایی این افعال عبارت اند از:

Adore (ستودن), appreciate (قدردانی کردن), enjoy (لذت بردن), finish (تمام کردن), imagine (تصور کردن), loathe (بیزار بودن), admit (پذیرفتن، اقرار کردن), avoid (جلوگیری کردن), consider (در نظر گرفتن), deny (انکار کردن), involve (وارد کردن، شامل شدن), mention (نام بردن), recommend (توصیه کردن), risk (ریسک کردن), suggest (پیشنهاد کردن), miss (دل تنگ شدن),  mind (اهمیت دادن)

.I enjoy swimming

من از شنا کردن لذت میبرم.

.She avoids talking to strangers

او از صحبت با غریبه ها خودداری میکند.

.Doctors recommend drinking lots of water

دکترها نوشیدن آب زیاد را توصیه میکنند.

• از ساختار go+ a gerund میتوانیم برای ورزش ها و فعالیت ها استفاده کنیم.

Go swimming (شنا کردن), go rock climbing (صخره نوردی کردن), go bowling (بولینگ بازی کردن)

• بعد از حروف اضافه مثل on, in, at, of, to, under, with, behind, without و غیره و بعد از عباراتی که به حروف اضافه ختم میشوند

مثل:

In spite of (برخلاف), there is no point in (نیازی نیست، فایده ای ندارد), interested in (علاقه مند بودن به), afraid of (ترسیدن از), crazy about (دیوانه وار چیزی را دوست داشتن), bored of (خسته شدن از), etc.

از اسم مصدر ing دار استفاده میکنیم.

.She walked out of the room without saying a word

بدون گفتن یک کلمه از اتاق بیرون رفت.

.Instead of studying for her exams, she went out

بجای درس خواندن رفت بیرون.

.There is no point in taking your jacket, it is really hot outside

نیازی نیست با خودت کت بیاری، بیرون هوا خیلی گرمه!

مصدر در انگلیسی چیست؟

مصدر یا infinitive شکل پایه ای یک فعل می باشد. معمولا زمانی که در انگلیسی درباره مصدر یا همان infinitive صحبت می شود منظور Present Infinitive می باشد که متداول تر هم است. با این حال چهار نوع دیگر از مصدر هم در زبان انگلیسی وجود دارند که عبارتند از perfect infinitive, the perfect continuous infinitive, the continuous infinitive, & the passive infinitive که به تفضیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

در واقع مصدر همان شکل ساده ی فعل (بدون s, es, ed, ing) است. این گروه را میتوان به دو دسته ی مصدر با to و مصدر بدون to دسته بندی کرد.

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

 

۱) مصدر بدون to در انگلیسی به نام bare infinitive یا zero infinitive شناخته میشود.

  • بعد از افعال کمکی modal زیر از فعل بدون to استفاده میکنیم

Can, could, may, might, must, will, would, should

.I can speak English

من میتوانم انگلیسی صحبت کنم.

.You should rest

شما باید استراحت کنید.

همانطور که میبینید بعد از can و should فعل بصورت ساده آمده است (speak, rest)

  • با افعال کمکی do, does, did هم فعل بصورت ساده و بدون to می آید.

.Sarah didn’t watch TV yesterday

سارا دیروز تلویزیون تماشا نکرد.

.We don’t go to swimming class

ما به کلاس شنا نمی رویم.

همانطور که میبینید بعد از didn’t و don’t فعل بصورت ساده آمده است (watch, go).

  •  تعدادی افعال خاص وجود دارند که بعد از آنها هم به یک فعل ساده ی بدون to نیاز داریم.

Let, make, watch, notice, hear, see, and feel

.Let me speak

به من اجازه بدید صحبت کنم.

.She makes her daughter study

اون دخترش را مجبور به درس خواندن میکند.

همانطور که میبینید بعد از فعل make و let در جملات بالا یک مفعول (me, her daughter) به اضافه ی یک فعل بدون to آمده است (speak, study). پس ساختار این افعال به این صورت است:

فعل جمله + مفعول + مصدر بدون to

• درباره ی فعل help هم دو انتخاب داریم. میتوانیم از ساختار بالا استفاده کنیم، یعنی یک مفعول و یک مصدر بدون to بیاوریم و بگوییم:

.I helped her finish her homework

دوست دارم به او کمک کنم تا تکالیفش را انجام دهد.

یا یک مفعول و یک مصدر با to بیاوریم و بگوییم:

.I helped her to finish her homework

۲) مصدر با to در انگلیسی به نام full infinitive نامیده میشود و همانطور که از اسمش پیداست از To و یک فعل ساخته میشود.

مانند:

To work, to go, to sleep, to write, to read, etc

کاربردهای مصدر در انگلیسی

• در زبان انگلیسی یک سری افعال وجود دارند که بعد از آنها فقط مصدر با to قرار میگیرد.

نمونه هایی این افعال عبارت اند از:

Agree (موافق بودن), decide (تصمیم گرفتن), deserve (سزاوار بودن), expect (انتظار داشتن), hope (امید داشتن), learn (یاد گرفتن), need (نیاز داشتن), offer (پیشنهاد کردن), plan (برنامه ریزی کردن), promise (قول دادن), seem (به نظر رسیدن), wait (صبر کردن), want (خواستن), afford (توانایی مالی داشتن), choose (انتخاب کردن), dare (جرات داشتن), manage (مدیریت کردن، توانستن), mean (معنی دادن), and refuse (رد کردن)

.Mike agreed to come with me

مایک موافقت کرد که با من بیاید.

.I learned to drive

من رانندگی را یاد گرفتم.

.She chose to stay home

او انتخاب کرد که در خانه بماند. ( در خانه ماندن را انتخاب کرد)

• برای نشان دادن قصد و نیت از انجام کاری بعد از فعل اول مصدر با to می آوریم. اینکه برای چه چیزی یک کار را انجام دادیم

.I went out to buy some bread

برای خریدن مقداری نان به بیرون رفتم (قصدم از بیرون رفتن خرید نان بود)

.She studied to get an A on the test

برای گرفتن نمره ی بیست درس خواند.

.I called him to say thanks

برای تشکر کردن به او زنگ زدم.

بعد از صفات از مصدر با to استفاده میکنیم.

مثل:

Impossible (غیر ممکن), easy (آسان), excellent (عالی), hard (سخت), sad (ناراحت کننده), etc.

.It is impossible not to make a mistake

اشتباه نکردن غیر ممکن است. (همانطور که میبینید برای منفی کردن کلمه ی not را قبل از to می آوریم)

.It is easy to bake a cake

کیک پختن آسان است.

.It is difficult to learn English

یاد گرفتن انگلیسی سخت است.

• بعد از ساختار صفت + کلمه ی enough و ساختار Too + صفت از مصدر با to استفاده میکنیم.

Enough به معنای مقدار کافی از چیزی است به اندازه ای که میتوان آن کار را انجام داد

Too به معنای مقدار خیلی زیاد از چیزی است به اندازه ای که نمیتوان آن را انجام داد.

.The soup is warm enough to eat

سوپ برای خوردن به اندازه ی کافی گرم است.

.The room was dark enough to sleep

برای خوابیدن اتاق به اندازه ی کافی تاریک بود.

.The box is too heavy to pick up

جعبه برای بلند کردن خیلی سنگینه (بلند کردنش ممکن نیست)

.The soup is too hot to eat

سوپ خیلی برای خوردن داغه ( نمیشه خورد)

کاربردهای مشترک مصدر و اسم مصدر

• مصدر ing دار میتواند در ابتدای جمله بعنوان فاعل جمله قرار بگیرد.

.Walking is good for your health

پیاده روی کردن برای سلامتی شما خوب است.

.Studying is very boring

مطالعه کردن خسته کننده است.

.Listening to music makes me feel relaxed

گوش کردن به موسیقی به من حس آرامش میدهد.

در این سه جمله کلمه هایی که زیر آنها خط کشیده شده است همگی فاعل جملات هستند.

نکته: مصدر های با To هم میتوانند در ابتدای جمله بعنوان فاعل بیایند اما این ساختار بسیار شاعرانه و ادبی است و رایج نیست.

.To be or not to be – that is the question

بودن یا نبودن – مساله این است (جمله ای معروف از شکسپیر)

• هم مصدر ing دار و هم مصدر با To میتوانند بعنوان مفعول جمله بیایند.

.I enjoy painting

من از نقاشی کردن لذت میبرم.

.Yesterday, I decided to paint

دیروز تصمیم گرفتم نقاشی کنم.

 

نکته: بعد از یک سری از افعال هم میتوانیم اسم مصدر ing دار بیاوریم و هم میتوانیم مصدر با to بیاوریم و معنی هر دو جمله یکسان خواهد بود.

برای مثال:

.I like to study math

.I like studying math

من دوست دارم ریاضی مطالعه کنم.

همانطور که میبینید فعل like از دسته افعالی است که بعد از آن چه مصدر ing دار بیاید چه مصدر با to معنی آن تغییری نمیکند.

مثال های دیگری از این دسته افعال عبارت اند از:

Begin (شروع کردن), continue (ادامه دادن), start (شروع کردن), prefer (ترجیح دادن), love (عاشق بودن), like (دوست داشتن), hate (متنفر بودن), can’t stand (توانایی تحمل نداشتن)

.I started to decorate my room

.I started decorating my room

من شروع به دکوراسیون اتاقم کردم.

.I prefer drinking tea

.I prefer to drink tea

من چای نوشیدن را ترجیح میدهم.

در همه ی مثال ها دو جمله از لحاظ معنایی با هم تفاوتی ندارند.

نکته: بعد از یک سری از افعال هم میتوانیم اسم مصدر ing دار بیاوریم و هم میتوانیم مصدر با to بیاوریم اما معنی هر دو جمله یکسان نخواهد بود و هر جمله معنای متفاوتی خواهد داشت.

برای مثال:

.I was walking home and I stopped to buy bread from supermarket

من داشتم به خانه میرفتم و ایستادم تا از سوپرمارکت نان بخرم.

.I stopped buying bread from supermarket

من دست از نان خریدن از سوپرمارکت برداشتم (دیگر از سوپرمارکت نخریدم).

همانطور که میبینید معنی این دو جمله با هم متفاوت است.

در مثال اول شما در حال انجام یک کار بودید (رفتن به خانه) که آن کار را متوقف میکنید تا یک کار دیگر (نان خریدن از سوپرمارکت) انجام دهید و بعد از انجام آن کار به ادامه ی کار خود ( رفتن به خانه) میپردازید.

در مثال دوم شما بصورت دست از یک کاری برای همیشه برداشته اید. پس فعل stop نمونه ای از افعالی است که اگر بعد از آن مصدر با to بیاید معنای آن با زمانی که بعد از آن مصدر ing دار بیاید متفاوت است.

مثال های دیگر از این افعال عبارت اند از:

۱) Forget (فراموش کردن)

۲) remember (به یاد آوردن)

۳) regret (پشیمان شدن)

۴) mean (معنی دادن، معنی داشتن)

۵) try (تلاش کردن)

در ادامه به ترتیب شماره به توضیح این افعال و نکات انها می پردازیم.

۱) I will never forget watching my first horror movie

هرگز اولین باری که در زندگی ام فیلم ترسناک دیدم را فراموش نخواهم کرد.

.Don’t forget to watch the news tonight

فراموش نکنی که امشب اخبار را ببینی.

اگر بعد از فعل forget مصدر ing دار بیاید به معنای فکر کردن به خاطرات گذشته است.

در مثال اول شخص در حال فکر کردن به خاطرات گذشته ی خود است زمانی که اولین فیلم ترسناک زندگی خود را دیده بود. اما اگر بعد از آن مصدر با to بیاید به معنای یادآوری کردن چیزی به کسی است برای اینکه مطمئن شویم آن کار را انجام خواهند داد. در مثال دوم شخص دارد به کسی یادآوری میکند که اخبار را ببیند.

۲) Do you remember eating food in that restaurant

آیا یادت میاد که در آن رستوران غذا خوردیم؟

.Remember to take lots of pictures on your trip

یادت باشه که در سفرتون کلی عکس بگیری.

اگر بعد از فعل remember مصدر ing دار بیاید به معنای صحبت کردن درباره ی یک خاطره است.

در مثال اول شخص درباره ی خاطره ی غذا خوردن در یک رستوران سوال میکند. اما اگر بعد از آن مصدر با to بیاید به معنای صحبت درباره ی چیزی است که لازم است شخصی آن را انجام دهد در واقع برای یادآوری کردن چیزی به کسی است.

در مثال دوم شخص دارد به کسی یادآوری میکند که در مسافرتش حتما خیلی عکس بگیرد.

۳) I regret cheating on math exam.

از تقلب کردن در امتحان ریاضی پشیمانم.

.I regret to tell you that you are failed in the exam

متاسفانه باید به شما بگم که در امتحان قبول نشدید.

اگر بعد از فعل regret مصدر ing دار بیاید به معنای پشیمان بودن از کاری است که در گذشته انجام دادید و از آن بابت ناراحتید و آرزو میکنید کاش میشد به عقب برگردید و آن کار را انجام ندهید. اما اگر بعد از آن مصدر با to بیاید برای خبر بد دادن به کسی است، خبری که میدانیم از شنیدن آن ناراحت میشوند. این ساختار (regret+ to infinitive) بسیار رسمی است و همیشه برای خبر بد دادن استفاده میشود.

۴) We missed our bus, which meant waiting six hours until the next one

از اتوبوسمان جا ماندیم، این به آن معنی بود که باید شش ساعت تا اتوبوس بعدی منتظر میماندیم.

?Did you mean to miss the meeting this morning

آیا از قصد به ملاقات امروز نرسیدی؟

اگر بعد از فعل mean مصدر ing دار بیاید برای صحبت درباره ی این است که نتیجه ی یک اتفاق چیست.

در این مثال شخص میگوید چون از اتوبوس جا ماندیم نتیجه اش این است که باید شش ساعت برای اتوبوس بعدی صبر میکردیم. اما اگر بعد از آن مصدر با to بیاید زمانی استفاده میشود که شما قصد دارید یا برنامه ریزی کردید که کاری را انجام دهید.

در این حالت (با مصدر با to) وقتی این فعل در حالت گذشته استفاده شود برای بهانه آوردن بسیار مناسب است.

.I meant to call you, but I totally forgot

میخواستم دیشب بهت زنگ بزنم اما کاملا فراموش کردم (بهانه)!

۵) We tried to solve this puzzle, but we couldn’t

ما تلاش کردیم که این پازل را حل کنیم اما نتوانستیم.

.She tried baking the cookies without sugar, but it did not work

او تلاش کرد که بدون شکر کلوچه درست کند اما نشد!

اگر بعد از فعل try مصدر ing دار بیاید برای صحبت درباره ی انجام دادن یک کار پیچیده و دشوار است. اما اگر بعد از آن مصدر با to بیاید به معنای انجام دادن و امتحان کردن یک کار است.

یادگیری الگوهای افعال در انگلیسی چیزی است که با تمرین و تکرار و استفاده راحتتر خواهد بود.

امیدوارم این آموزش برای شما موثر بوده باشد.

 

کاربرانی که این مطلب را مطالعه نموده اند به مطالب زیر نیز علاقه مند بوده اند:

 

 

4.6/5 ( 9 نظر )
3.9 8 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در این دیدگاه
اطلاع از
guest

2 نظرات
جدیدترین
قدیمی ترین محبوب ترین
Inline Feedbacks
View all comments
مینو
مینو
4 سال قبل

توضیحات بسیار جامع و کامل بود

تحریریه ایزُلرن
Admin
Reply to  مینو

درود، خوشحالیم که براتون مفید بوده

2
0
Would love your thoughts, please comment.x