جملات شرطی در زبان انگلیسی

جملات شرطی در زبان انگلیسی

در این درس زبان انگلیسی از وب سایت ایزولرن – آموزش آنلاین ویدیویی با مبحث جملات شرطی یا conditional sentences در زبان انگلیسی در خدمت شما هستیم.

در زبان انگلیسی همه ی ما بارها اسم جملات شرطی را شنیده ایم اما ممکن است با ساختار آنها و نحوه ی استفاده ی صحیح از آنها آشنا نباشیم.

جملات شرطی چند نوع دارند؟ ساختار هر نوع چگونه است؟ در چه مواقعی باید از شرطی نوع اول استفاده کرد؟ چه مواقعی شرطی نوع دوم؟ چه مواقعی سوم؟ و یا حتی چه مواقعی باید از شرطی نوع صفر (!) استفاده کرد؟

در ادامه این مبحث به همه ی این سوالات پاسخ خواهیم داد.

جملات شرطی در زبان انگلیسی

به طور کلی چهار نوع جمله شرطی در زبان انگلیسی وجود دارد. بسیار مهم است که ما برای هرکدام از این جملات شرطی ساختار مناسب را بکار ببریم زیرا هر کدام از آنها معنای متفاوتی را بیان می کنند. در هنگام استفاده از هر کدام از جملات شرطی باید به زمان افعال توجه کنیم.

ARVE Error: Invalid URL https://dl.izolearn.com/website/Englishfree/13-conditional sentences.mp4 in url
ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

 

ساختار جملات شرطی

جمله ی شرطی از دو قسمت تشکیل میشود :

۱) قسمت شرطی یا همان if-clause : جمله ای که بیان کننده ی شرط ما است و با کلمه ی if شروع میشود.

۲) قسمت نتیجه یا همان main clause : قسمتی است که درباره نتیجه ی شرط صحبت میکند. نام دیگر این قسمت consequence clause است.

نکته ی مهم بعدی ترتیب قرار گرفتن این دو قسمت است.

به دو صورت میتوانیم این جملات را بنویسیم.

در حالت اول میتوانیم با قسمت if-clause شروع کنیم سپس یک کاما (ویرگول) بیاوریم و بعد از آن قسمت نتیجه یا همان main clause را بیاوریم.

در حالت دوم میتوانیم برعکس این کار را انجام دهیم. یعنی با قسمت نتیجه یا همان main clause شروع کنیم و بلافاصله قسمت if-clause را بیاوریم.

دقت کنید که در این حالت دیگر نیازی به آوردن کاما نداریم.

پس:

If clause, + Main clause

یا

Main clause + If clause (بدون کاما)

حالا به بررسی انواع این جملات شرطی میپردازیم.

قبل از توضیح درباره ی ساختار و نحوه ی استفاده باید بدانیم که در انگلیسی چندین نوع جملات شرطی داریم که در اینجا به توضیح پرکاربردترین آنها میپردازیم.

۱) جملات شرطی نوع صفر در انگلیسی (zero conditionals)

۲) جملات شرطی نوع اول (first conditionals)

۳) جملات شرطی نوع دوم (second conditionals)

۴) جملات شرطی نوع سوم (third conditionals)

۵) جملات شرطی میکس (Mixed Conditionals)

 

جملات شرطی نوع صفر

این جملات درباره ی حقایق کلی صحبت میکنند یعنی شرایطی که در آنها همیشه یک اتفاق باعث یک اتفاق دیگر میشود و این امر همیشه ثابت است.

به این مثال دقت کنید:

.If you heat ice, it melts

اگر یخ را گرم کنید آب میشود.

این یک حقیقت است. یعنی شما هر زمانی به یخ حرارت بدهید ذوب میشود.

.If people eat too much food, they get fat

اگر افراد بیش از حد غذا بخورند چاق می شوند.

این جمله نیز یک حقیقت است. هر انسانی اگر بیش از حد غذا بخورد چاق میشود.

.If you don’t brush your teeth, you get cavities

اگر شما دندانهایتان را مسواک نکنید دچار پوسیدگی دندان میشوید. این هم یک حقیقت است که همواره درست است.

لازم است به چند نکته دقت کنید. اولا اینکه زمان قسمت های جمله ی شرطی نوع صفر به این صورت است:

If-clause → present simple (حال ساده)

Main clause → present simple (حال ساده)

و دوما اینکه در این نوع جملات شرطی میتوانید کلمه ی if را با کلمه ی when جایگزین کنید.

چون در واقع این جملات، جملات شرطی واقعی نیستند.

برای مثال:

.When you heat ice, it melts

هر زمان شما یخ را گرم کنید آب میشود.

.When people eat too much food, they get fat

هر زمان مردم بیش از حد غذا بخورند چاق می شوند.

در این مثال ها ابتدا قسمت شرطی را آوردیم. اکنون میخواهیم حالت دیگر را هم ببینیم، یعنی حالتی که ابتدا قسمت نتیجه می آید.

.Ice melts if you heat it

.You get cavities if you don’t brush your teeth

.People get fat when they eat too much food

همانطور که قبلا گفتیم اگر بخواهیم قسمت نتیجه را اول بیاوریم دیگر نیازی به نوشتن کاما نیست.

نکته ی مهم دیگر این است که اگر بخواهید جمله ای منفی هم بسازید میتوانید به آسانی این کار را انجام دهید و هر یکی از دو قسمتی را که میخواهید منفی کنید.

.If you don’t brush your teeth, you get cavities

.If you brush your teeth, you don’t get cavities

نکته ی بسیار مهم درباره ی سوالی کردن این نوع جملات است.

لازم است بدانید که برای سوالی کردن جملات شرطی که دو قسمت دارند (قسمت شرطی و قسمت نتیجه) فقط کافی است قسمت نتیجه (main clause) را به شکل سوالی تغییر دهیم.

در آموزش های مربوط به حال ساده و آینده و گذشته ی بعید نحوه ی ساخت سوال را توضیح داده ایم.

اینجا فقط یک مرور کلی خواهیم داشت.

با این جمله شروع میکنیم. میخواهیم سوال بسازیم.

.If people eat too much food, they get fat

پس فقط لازم است قسمت نتیجه (main clause) را به شکل سوالی تغییر دهیم.

They get fat

این قسمت نتیجه است. میخواهیم بپرسیم چه اتفاقی می افتد اگر مردم بیش از حد غذا بخورند. پس سوال ما این است ” چه اتفاقی می افتد؟”

?What happens

حالا این را به قسمت شرطی اضافه میکنیم

?What happens if people eat too much food

میتوانیم سوال بله خیر هم بپرسیم.

.Ice melts if you heat it

میخواهیم بپرسیم آیا اگر یخ را گرما دهیم آب میشود؟ قسمت نتیجه ی ما ice melts است پس آنها را به شکل سوالی در می آوریم.

.Does ice melt if you heat it

ساختار: if + present simple, … present simple

 

جملات شرطی نوع اول

این جملات درباره ی اتفاقات و شرایطی که ممکن است در آینده اتفاق بیفتند صحبت میکنند.

در این جملات امکان اتفاق افتادن قسمت نتیجه بالاست اما صد در صد قطعی نیست.

یعنی اگر شرط در قسمت شرطی اتفاق بیفتد احتمال خیلی زیاد دارد که نتیجه در قسمت نتیجه اتفاق بیفتد.

.If they are late again, I will not (won’t) let them in

اگر دوباره دیر کنند آنها را راه نمیدهم (!)

ممکن است آنها همیشه دیر کنند به همین دلیل چون احتمال زیاد میدهیم که شرط ما اتفاق بیفتد و آنها دیر کنند، از شرطی نوع اول استفاده میکنیم.

.If you rest, you will feel better

اگر استراحت کنید بهتر خواهید شد.

.Mark will be late if it rains

اگر باران ببارد او تاخیر خواهد کرد.

برای مثال به این جمله دقت کنید.

چون هنگام باران جاده لغزنده است و مارک همیشه با احتیاط رانندگی میکند به احتمال زیاد در هنگام رانندگی آرامتر رانندگی میکند و احتمال خیلی زیاد میدهیم که دیر کند.

پس از شرطی نوع اول استفاده میکنیم.

زمان قسمت های جمله ی شرطی نوع اول به این صورت است:

(حال ساده) If-clause → present simple 

(آینده ساده Main clause → future simple (will 

نکته ی اول برای منفی کردن جملات است.

اگر بخواهیم قسمت شرطی را منفی کنیم لازم است فعل کمکی do یا does را به اضافه ی کلمه ی منفی ساز not بیاوریم.

If it doesn’t rain, I will go out

اگر باران نبارد بیرون خواهم رفت.

اگر بخواهیم قسمت نتیجه را منفی کنیم به will کلمه ی منفی ساز not را اضافه میکنیم و یا از فرم مخفف آن یعنی won’t استفاده میکنیم.

.I won’t go out if it rains

نکته ی بعدی درباره ی ساختن سوال است. قسمت نتیجه را به شکل سوالی در می آوریم.

.If it doesn’t rain, I will go out

?I will go out → what will you do

?What will you do if it doesn’t rain

این سوال پرسشی بود اگر بخواهیم سوال بله/خیر بسازیم میتوانیم بگوییم:

.Will you stay home if it doesn’t rain? Yes, I will. / No, I won’t

نکته ی بسیار مهم دیگر این است که میتوانیم در قسمت نتیجه از افعال modal دیگری مانند may, might, could هم استفاده کنیم.

If you book early, you may get a seat

اگر زود رزرو کنید شاید بتوانید یک جا بگیرید.

May و might نشان دهنده ی کمی شک است. یعنی شک دارید که اتفاقی که در قسمت نتیجه است می افتد یا خیر.

May را فقط در شرطی نوع اول استفاده کنید.

ساختار: if + present simple, … will + infinitive

منظور از infinitive مصدر بدون to است.

جملات شرطی نوع دوم

از این نوع از جملات شرطی که مربوط به زمان حال و آینده می شوند برای چیز هایی که ۱) غیر ممکن هستند یا ۲) احتمال اتفاق افتادن آنها بسیار پایین است استفاده می کنیم.

پس تفاوت این جملات با شرطی های نوع اول این است که شرطی نوع اول امکان اتفاق افتادن زیادی دارند اما شرطی های نوع دوم تا حد خیلی بالایی غیر ممکن و غیر واقعی هستند.

.If I won the lottery, I would buy a house in France

اگر برنده ی لاتاری میشدم یه خونه توی فرانسه میخریدم (تقریبا غیرممکن است که برنده ی لاتاری شود).

If I knew his name, I would tell you

اگر اسمش را می دانستم به تو می گفتم (اسمش را نمیدانم چون اصلا او را ندیده ام و نمیشناسم) .

.If I had a lot of money, I would travel all around the world

اگر پول زیادی داشتم به کل دنیا سفر میکردم (این اتفاق تقریبا نشدنی است چون این سفر پول زیادی میخواهد و من پولی ندارم!).

زمان قسمت های جمله ی شرطی نوع دوم به این صورت است:

(گذشته ساده)If-clause → past simple 

فعل ساده+Main clause → would 

برای منفی کردن در قسمت شرطی از فعل کمکی didn’t استفاده میکنیم و در قسمت نتیجه از کلمه ی منفی ساز not بعد از would.

.If you didn’t spend all your money on lottery tickets, you could afford a holiday

اگر تمام پولت رو صرف خرید بلیط های لاتاری نمیکردی میتونستی هزینه ی رفتن به تعطیلات رو پرداخت کنی (تمام پولت رو خرج بلیط ها کردی پس رفتن به تعطیلات غیرممکنه).

.I wouldn’t take on this case if I were a lawyer

اگر وکیل بودم این پرونده را قبول نمیکردم.

نکته ی مهم اول این است که همانطور که در جمله اول میبینید میتوانیم در قسمت نتیجه از افعال modal دیگری مانند could, might هم استفاده کنیم. این کلمات امکان اتفاق افتادن نتیجه را کمتر میکنند.

نکته دوم این است که فرم صحیح فعل to be در این جملات شرطی برای تمامی فاعل ها were است اما در انگلیسی محاوره ای برای فاعل های he, she, it, I از فعل was هم استفاده میکنند.

برای جلوگیری از به اشتباه افتادن بهتر است برای همگی فاعل ها از Were استفاده کنید.

برای نصیحت کردن هم میتوانیم از این ساختار استفاده کنیم:

,…If I were you

اگر جای تو بودم …

If I were you, I’d tell them the truth

اگر جای تو بودم حقیقت را به آنها میگفتم (دارید نصیحت میکنید که بهتر است حقیقت را بگوید).

برای ساخت سوال هم اینگونه عمل میکنیم. سوال اول نمونه ای از سوالات پرسشی است و سوال دوم نمونه ای از سوالات بله/خیر. دقت کنید که شما با هر کلمه ای پرسشی ای میتوانید سوال بسازید. انتخاب کلمه ی پرسشی بسته به جمله ی شما و سوالی دارد که میخواهید بپرسید.

.I wouldn’t take on this case if I were a lawyer

?What would you do if you were a lawyer

?Would you take on this case if you were a lawyer

ساختار: if + past simple, … would + infinitive

 

جملات شرطی نوع سوم

زمان در این نوع از جملات مربوط به گذشته است که برای صحبت درباره ی نتیجه چیزی که در گذشته روی نداده و یا داده است به کار می رود.

گوینده میخواهد نشان دهد که اگر اتفاقی در گذشته افتاده بود و یا نیفتاده بود الان شرایط متفاوت بود.

اصولا وقتی میخواهیم بهانه بیاوریم و یا پشیمانی خود را نشان دهیم و یا وقتی میخواهیم کسی را سرزنش کنیم از این جملات استفاده میکنیم.

.If you had taken a taxi, you wouldn’t have missed the train

اگر تاکسی گرفته بودی هواپیما را از دست نمی دادی (ولی تاکسی نگرفتی و قطار را هم از دست دادی)

.I would have spoken to her if I had seen her

اگر دیروز او را دیده بودم با او صحبت میکردم (اما دیروز او را ندیدم پس نتوانستم با او صحبت کنم)

.If I had found your address, I would have sent you an invitation card

اگر آدرست را پیدا می کردم برایت کارت دعوت میفرستادم (ولی آدرست را پیدا نکردم و برایت کارت هم نفرستادم)

پس زمان قسمت ها در شرطی نوع سوم به این صورت است:

(گذشته کامل)If-clause → past perfect 

Main clause → would + have + past participle

• ساختار گذشته ی کامل به این صورت است : had + past participle of the verb

• Past participle همان اسم مفعول یا قسمت سوم افعال است.

برای مثال past participle فعل go میشود gone. اگر فعلی با قاعده بود فقط به انتهای آن ed اضافه میکنیم اما اگر بی قاعده بود قانونی وجود ندارد و باید افعال بی قاعده را حفظ کنید.

نکته ی اول این است که در قسمت نتیجه میتوانید از افعال modal دیگری مانند could, might هم استفاده کنیم.

If you hadn’t noticed the sign, you could have had an accident

اگر به اون علامت توجه نکرده بودی ممکن بود تصادف کنی (اما به علامت توجه کردی و تصادفی نکردی)

نکته ی دوم برای منفی کردن است.

در قسمت شرطی فقط کافی است کلمه ی منفی ساز not را بعد از had اضافه کنیم. در قسمت نتیجه فقط کافی است کلمه ی منفی ساز not را بعد از would و یا هر فعل modal دیگری که استفاده میکنیم اضافه کنیم.

If you hadn’t noticed the sign, you could have had an accident

If I had told you the truth, you wouldn’t have agreed to come

اگر حقیقت رو بهت گفته بودم موافقت نمیکردی که بیای (حقیقت رو بهت نگفتم و موافقت کردی و آمدی)

نکته ی بعدی سوالی کردن است.

.If would have spoken to her if I had seen her

?What would have you done if you had seen her

?Would have you spoken to her if you had seen her

ساختار: if + past perfect, …would + have + past participle

موارد خاص

• استفاده از Would برای مودب بودن

این جمله یک شرطی نوع اول است

If you follow me, I will show you your room

اگر دنبالم بیایید اتاقتان را به شما نشان خواهم داد.

اگر بخواهیم مودبانه صحبت کنیم میتوانیم بگوییم

If you would (you’d) follow me, I will show you your room

• استفاده از جملات امری و درخواست در شرطی نوع اول

.If you see John, give his this book

اگر جان را دیدی این کتاب را به او بده (جمله ی امری)

?Could you give John this book please if you see him

میشه لطفا اگر جان رو دیدی این کتاب رو بهش بدی؟ (درخواست)

اشتباهات رایج

– استفاده از when بجای if در جملات شرطی نوع اول، دوم و سوم (اینکار را فقط میتوانید در شرطی نوع صفر انجام دهید)

– دو بار استفاده کردن از will و یا would

.If you will come back tomorrow, I will give it to you

اگر فردا برگردی آن را به تو خواهم داد.

این جمله شرطی نوع اول است پس نباید در قسمت شرطی از will استفاده کنیم.

.If you come back tomorrow, I will give it to you

.You would miss the bus if you wouldn’t leave now

اگر الان حرکت نکنی اتوبوس را از دست خواهی داد.

این جمله شرطی نوع دوم است پس نباید در قسمت شرطی از would استفاده کنیم.

 

You would miss the bus if you didn’t leave now

No-one wouldn’t have noticed if you wouldn’t have said anything

اگر چیزی نمیگفتی کسی چیزی متوجه نمیشد.

این جمله شرطی نوع سوم است پس نباید در قسمت شرطی از would استفاده کنیم.

No-one wouldn’t have noticed if you hadn’t said anything

– قاطی کردن دو نوع شرطی با هم

?How much would it be if I pay cash

این جمله غلط است چون شرطی نوع اول و دوم در آن قاطی شده است. باید آن را یا به شرطی نوع اول عوض کنید یا نوع دوم.

نوع اول ?how much will it be if I pay cash نوع دوم ?how much would it be if I paid cash – در جملات شرطی بجای will و یا would از should استفاده نکنید

If I knew his name, I should say hello

If I knew his name, I would say hello

 

امیدوارم از این آموزش استفاده کرده باشید

 

کاربرانی که این درس را مطالعه نموده اند به مقالات زیر نیز علاقه مند بوده اند:

 

5/5 ( 4 نظر )
0 0 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در این دیدگاه
اطلاع از
guest

2 نظرات
جدیدترین
قدیمی ترین محبوب ترین
Inline Feedbacks
View all comments
رضا
رضا
4 سال قبل

بسیار عالی و قابل فهم و ارائه شده بود،
فقط کاش در مورد شرطی ترکیبی نوع دو و سه هم توضیح میدادید

تحریریه ایزُلرن
Admin
Reply to  رضا

درود. ممنون از شما. این مطلب را هم بخوانید فکر کنم منظورتان این باشد
https://izolearn.com/mixed-conditionals/

2
0
Would love your thoughts, please comment.x