ضمایر شخصی در انگلیسی

ضمایر شخصی در زبان انگلیسی

در این درس آموزش زبان انگلیسی در وب سایت ایزولرن با موضوع ضمایر شخصی در زبان انگلیسی یا personal pronouns از مبحث گرامر زبان انگلیسی همراه شما زبان آموزان عزیز هستیم.

ضمایر شخصی در انگلیسی چیست ؟

ضمایر شخصی در انگلیسی یا personal pronouns ضمایری هستند که جایگزین اسم (یک شخص و یا یک چیز) میشوند. وقتی قبلا در جمله و متن درباره ی کسی یا چیزی صحبت کرده ایم و دوباره میخواهیم درباره ی آن صحبت کنیم از ضمایر استفاده میکنیم. پس ضمایر می آیند تا از تکرار مجدد اسم جلوگیری کنند و متن ما روان تر و قابل فهم تر شود. ضمایر شخصی بسیار کامل هستند و اطلا عات بسیار زیادی را در اختیار ما قرار می دهند. اطلاعاتی مانند: اول شخص/ دوم شخص/ سوم شخص بودن، مفرد/ جمع بودن، و جنسیت (البته این نکته فقط از ضمایر he/ she قابل تشخیص است).

ARVE Error: Invalid URL https://dl.izolearn.com/website/Englishfree/18-personal pronouns.mp4 in url
ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

 

به این جمله ها دقت کنید:

This is Jack. He is a doctor.

این آقا جک است. او یک دکتر است.

This is Sarah. She is Jack’s daughter. She loves him.

این خانم سارا است. او دختر جک است. سارا او را (جک را) دوست دارد.

همانطور که میبینید در جملات بالا چهار ضمیر شخصی داریم. ضمایر شخصی به دو دسته ی ضمایر فاعلی و ضمایر مفعولی تقسیم میشوند.

همانطور که از نام آنها پیداست، ضمایر فاعلی به جای فاعل جمله قرار میگیرند و ضمایر مفعولی به جای مفعول جمله.

در ادامه در مورد این دو دسته با جزئیات صحبت خواهیم کرد.

به عنوان مثال به جمله زیر دقت کنید.

She has a book.

او یک کتاب دارد.

در اینجا She یک ضمیر است و میدانیم که ضمیر فاعلی است چون جای فاعل آمده است. اطلاعات دیگری که از این ضمیر به دست می آوریم این است که سوم شخص است، مفرد است، و مونث است.

We are happy.

آنها خوشحال هستند.

در اینجا we یک ضمیر است و میدانیم که ضمیر فاعلی است چون جای فاعل آمده است. اطلاعات دیگری که از این ضمیر به دست می آوریم این است که اول شخص است، جمع است، اما اطلاعاتی از جنسیت به ما نمیدهد (میتواند هم مذکر باشد هم مونث و هم هر دو).

 

ابتدا به جدول زیر که اطلاعات کاملی درباره ی هر دو دسته دارد دقت کنید.

جدول ضمایر انگلیسی

در جدول زیر لیست کاملی از ضمایر انگلیسی را مشاهده می کنید

 

عدد شخص جنسیت ضمیر فاعلی ضمیر مفعولی
 

 

مفرد

اول شخص زن/ مرد I me
دوم شخص زن/ مرد you you
 

سوم شخص

زن she her
مرد he him
خنثی it it
 

جمع

اول شخص زن/ مرد we us
دوم شخص زن/ مرد you you
سوم شخص زن/ مرد/ خنثی they them

 

توجه: در این جدول خنثی یعنی نه مذکر است نه مونث. میتوانیم برای اشیا، آب و هوا، و موارد دیگری از آن استفاده کنیم که در ادامه توضیح داده شده است.

پس به ترتیب ضمایر فاعلی به این صورت هستند:

ضمیر فاعلی اول شخص مفرد در انگلیسی (چه مذکر چه مونث): I من

ضمیر فاعلی دوم شخص مفرد در انگلیسی (چه مذکر چه مونث): you تو

ضمیر فاعلی سوم شخص مفرد در انگلیسی (مونث): she او

ضمیر فاعلی سوم شخص مفرد در انگلیسی (مذکر): he او

ضمیر فاعلی سوم شخص مفرد در انگلیسی (خنثی): it آن

ضمیر فاعلی اول شخص جمع در انگلیسی (چه مذکر چه مونث): we ما

ضمیر فاعلی دوم شخص جمع در انگلیسی (چه مذکر چه مونث): you شما

ضمیر فاعلی سوم شخص جمع در انگلیسی (چه مذکر چه مونث چه خنثی): they آنها

و به ترتیب ضمایر مفعولی به این صورت هستند:

ضمیر مفعولی اول شخص مفرد (چه مذکر چه مونث): Me من را، به من

ضمیر مفعولی دوم شخص مفرد (چه مذکر چه مونث): you تو را، به تو

ضمیر مفعولی سوم شخص مفرد (مونث): her او را، به او

ضمیر مفعولی سوم شخص مفرد (مذکر): him او را، به او

ضمیر مفعولی سوم شخص مفرد (خنثی): it آن را، به آن

ضمیر مفعولی اول شخص جمع (چه مذکر چه مونث): us ما را، به ما

ضمیر مفعولی دوم شخص جمع (چه مذکر چه مونث): you شما را، به شما

ضمیر مفعولی سوم شخص جمع (چه مذکر چه مونث چه خنثی): them آنها را، به آنها

 

ضمایر شخصی فاعلی (subject personal pronouns)

همنطور که قبلا گفتیم ضمایر شخصی فاعلی جایگزین فاعل جمله هستند و مانند فاعل، انجام دهنده ی فعل جمله هستند.

He sings.

او (مرد) آواز میخواند

ضمیر فاعلی he انجام دهنده ی فعل جمله (sing) است.

در سوم شخص مفرد ضمیر فاعلی He برای اشاره به یک شخص مذکر و ضمیر فاعلی she برای اشاره به یک شخص مونث استفاده میشود.

He eats a lot.

او (مرد) خیلی غذا میخورد.

She went to school yesterday.

او (زن) دیروز به مدرسه رفت.

اما اگر در سوم شخص مفرد در مورد جنسیت مطمئن نیستیم و اطلاعی نداریم سه راه حل داریم:

۱) در اولین راه حل میتوانیم بگوییم He or she:

Ask your friend. He or she will help.

از دوستت بپرس. اون کمکت میکنه.

در این جمله چون مطمئن نیستیم و نمیدانیم معلم یک مرد است یا زن، میتوانیم از عبارت He or she (با هم) استفاده کنیم.

۲) در دومین راه حل فاعل را مذکر در نظر میگیریم و میگوییم He:

Ask your friend. He will help.

۳) و در راه آخر از ضمیر فاعلی they استفاده میکنیم. چون جنسیت را نمیدانیم و میخواهیم آن را بصورت ضمیر فاعلی خنثی بیاوریم از ضمیر فاعلی جمع خنثی they استفاده میکنیم. هرچند این ضمیر جمع است اما در فرم و معنی مفرد است.

Ask your teacher. They will help.

از معلمت بپرس. اون کمکت میکنه.

راه حل سوم (استفاده از they) در موقعیت های رسمی استفاده نمیشود.

نکات مهم به همراه مثال برای ضمایر فاعلی در انگلیسی

از ضمیر فاعلی it برای اشیا مفرد و بیشتر حیوانات استفاده میکنیم.

I love my new phone. It is very fast.

عاشق گوشی جدیدم هستم. خیلی سریع کار میکنه.

در اینجا گوشی یک شی مفرد است پس در جمله ی دوم برای جلوگیری از تکرار کلمه ی phone از ضمیر فاعلی مفرد it استفاده کردیم.

Look at the sheep. It is eating the flowers.

به گوسفند نگاه کنید. در حال خوردن گلهاست.

در اینجا هم گوسفند حیوان است پس برای اشاره به آن از It استفاده میکنیم.

• استثنا: اگر حیوانی که درباره ی آن حرف میزنیم یک حیوان خانگی باشد و جنسیت آن را بدانیم میتوانیم از ضمیر فاعلی he برای مذکر یا she برای مونث برای آن استفاده کنیم.

Max is our dog. He is very good.

مکس سگ ما است. او خیلی خوب است.

چون مکس حیوان خانگی است و برای او اهمیت قائلیم و جنسیت را میدانیم از ضمیرفاعلی سوم شخص مفرد مذکر استفاده کردیم.

• استثنا: در انگلیسی برای کشتی ها، ماشین ها، کشورها و برخی موارد دیگر از ضمیرفاعلی سوم شخص مفرد مونث (she) استفاده میکنند.

Titanic was a very big ship. She sank in 1912.

تایتانیک کشتی بسیار بزرگی بود. او در سال ۱۹۱۲ غرق شد.

پشت خط تلفن برای اینکه نشان دهیم چه کسی تماس گرفته است از ضمیر فاعلی it استفاده میکنیم.

Hello dad, it’s Andrew…

سلام پدر، اندرو هستم.

نمیگوییم I am Andrew، چون نمیخواهیم خودمان را معرفی کنیم (پدر قطعا اسم اندرو را میداند).

وقتی بقیه نمیتوانند ما را ببینند (برای مثال پشت در هستیم) از ضمیر فاعلی it استفاده میکنیم.:

It’s me. It’s Liza.

منم. لیزا هستم.

وقتی برای بار اول درباره ی کسی حرف میزنیم (در واقع داریم آن شخص را به کسی میشناسانیم) از ضمیر فاعلی it استفاده میکنیم.

Who’s that? It’s John’s brother.

او کیست؟ او برادر جان است.

Look. It’s Brad Pitt.

نگاه کن. اون برد پیت هست.

وقتی نمیتوانیم کسی را ببینیم و میخواهیم نام آنها را بپرسیم از ضمیر فاعلی it استفاده میکنیم.

Hello, who is it?

سلام شما؟ (پشت تلفن)

Who is it?

کیه؟ (دم در)

برای صحبت درباره ی آب و هوا، دما، زمان (ساعت)، و مسافت از ضمیر فاعلی it استفاده میکنیم.

It’s cold.

هوا سرد است.

It’s 25 degrees centigrade here.

اینجا دما ۲۵ درجه سانتی گراد است.

It’s 5 o’clock.

ساعت ۵ است.

It’s 280 km from Rasht to Qazvin.

از قزوین تا تهران مسافت ۲۸۰ کیلومتر است.

وقتی میخواهیم یک نظر کلی بدهیم از ضمیر فاعلی it استفاده میکنیم.

It’s terrible. It’s raining heavily.

خیلی بده. به شدت داره باران میباره.

چون باران باریدن یک شرایطی است که پیش آمده و ما میخواهیم بطور کلی درباره ی این شرایط صحبت کنیم از It استفاده کردیم.

It’s important to eat healthy food.

مهم است که غذای سالم بخوریم.

به طور کلی داریم نظر میدهیم که غذای سالم خوردن برای هر کسی در هر شرایطی مهم است.

 

ضمایر شخصی مفعولی (object personal pronouns)

همنطور که قبلا گفتیم ضمایر شخصی مفعولی جایگزین مفعول جمله هستند و مانند مفعول، دریافت کننده ی فعل جمله می باشند. هنگامی که یک ضمیر شخصی مفعول مستقیم یا مفعول غیر مستقیم یک فعل باشد از ضمایر مفعولی استفاده می کنیم. بطور کلی ضمایر شخصی مفعولی در سه جا در جمله ظاهر می شوند.

جایگاه ضمایر شخصی مفعولی در جمله انگلیسی

۱- کاربرد ضمایر شخصی مفعولی به عنوان مفعول مستقیم (direct object) جمله: مفعول مستقیم در واقع دریافت کننده ی مستقیم فعل جمله است. مفعول مستقیم سوالات چه چیزی را؟ (what) و یا چه کسی را؟ (whom) پاسخ می دهد. کافی است اسم فاعل و فعل را با یکی از این دو سوال بیاورید.

مانند:

I cleaned it.

من آن را تمیز کردم ( من چه چیزی را تمیز کردم؟ آن را) (I cleaned what? it)

پس در این جمله کلمه ی it مفعول مستقیم ما است که ضمیر مفعولی است.

My dad called me.

پدرم مرا صدا کرد (پدرم چه کسی را صدا کرد؟ مرا)

پس در این جمله کلمه ی me مفعول مستقیم ما است که ضمیر مفعولی است.

Jack saw her.

جک او را دید (جک چه کسی را دید؟ او)

در این جمله هم her مفعول مستقیم جمله است.

اگر با آوردن what یا whom جوابی برای سوال یافت نشد، نتیجه می‌گیریم که جمله ما مفعول مستقیم ندارد.

مانند:

I slept late.

من دیر خوابیدم. (من چه چیزی را خوابیدم؟ سوال بی معنایی است و طبعا پاسخی هم ندارد)

جمله ی بالا مفعول مستقیم ندارد.

۲- کاربرد ضمایر شخصی مفعولی به عنوان مفعول غیر مستقیم (indirect object) جمله: مفعول مستقیم در واقع دریافت کننده ی مفعول مستقیم جمله است. به عبارتی دیگر مفعول غیرمستقیم شخصی است که چیزی را (معمولا از فاعل) دریافت می کند و یا می توان گفت مفعول غیر مستقیم سوالاتی مثل به چه کسی؟ یا برای چه کسی؟ و یا برای چه چیزی؟ را پاسخ می دهد.

I bought my sister a present.

برای خواهرم یک هدیه خریدم (من برای چه کسی هدیه خریدم؟ خواهرم)

پس my sister مفعول غیر مستقیم جمله است. اگر بخواهیم آن را با یک ضمیر جایگزین کنیم باید با ضمیر مفعولی جایگزین کنیم (Her).

I bought her a present.

My husband gave me a flower.

شوهرم به من گل هدیه داد (شوهرم به چه کسی گل هدیه داد؟ من)

پس me مفعول غیر مستقیم جمله است.

Sarah wrote him a letter.

سارا برای او یک نامه نوشت (سارا برای چه کسی نامه نوشت؟ او)

پس him مفعول غیر مستقیم جمله است.

توجه کنید که مفعول غیر مستقیم، بین فعل و مفعول مستقیم قرار می‌گیرد.

گاهی اوقات بین مفعول مستقیم و مفعول غیر مستقیم یک حرف اضافه استفاده می شود که در این حالت جای مفعول غیر مستقیم و مستقیم عوض می شود. یعنی میتوانیم با آوردن یک حرف اضافه (to یا for) جای این دو را عوض کنیم.

I bought her a present. → I bought a present for her..

My husband gave me a flower. → My husband gave a flower to me.

 

۳- بعنوان مفعول حرف اضافه در جمله: هر وقت بعد از یک حرف اضافه در جمله یک اسم قرار بگیرد آن اسم، مفعول آن حرف اضافه خواهد بود. در این حالت اگر بخواهیم ضمیری را جایگزین این اسم کنیم باید از ضمایر مفعولی استفاده کنیم.

She talked to Nina.

او با نینا صحبت کرد.

در اینجا حرف اضافه ی ما to است و بعد از آن یک اسم آمده است (Nina). پس Nina در این جمله مفعول است. اما اگر بخواهیم این اسم را با یک ضمیر جایگزین کنیم آن ضمیر حتما باید ضمیر مفعولی باشد.

She talked to her.

پس اگر بجای ضمیر مفعولی ضمیر فاعلی بیاوریم جمله ی ما کاملا غلط خواهد بود.

She talked to she.

این جمله غلط است.

حروف اضافه مانند: among/ behind/ between/ for/ from/ of/ to/ with

I was waiting for you.

من منتظرت بودم.

در این جمله حرف اضافه for و مفعول حرف اضافه You است (که یک ضمیر مفعولی است).

He is the cleverest student among us.

او باهوش ترین دانش آموز در میان ماست.

در این جمله حرف اضافه among و مفعول حرف اضافه us است.

برای یافتن مفعول حرف اضافه کافی است ابتدا حرف اضافه را پیدا کنید و بعد از آن از چه کسی (who) یا چه چیزی (what) بیاورید. پاسخ سوال مفعول حرف اضافه ی شما خواهد بود.

Ali sits beside me in class.

علی در مدرسه کنار من مینشیند.

حرف اضافه beside است. بپرسید کنار چه کسی؟ من. پس me در این جمله مفعول حرف اضافه است.

امیدوارم این آموزش برای شما موثر بوده باشد.

 

کاربرانی که این مطلب را مطالعه نموده اند به مطالب زیر نیز علاقه مند بوده اند:

 

4.2/5 ( 5 نظر )
3.8 4 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در این دیدگاه
اطلاع از
guest

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x