گرامر few, a few, little, a little

گرامر little-a-little--few-a-few

در این درس آموزش زبان انگلیسی از وب سایت ایزلرن با موضوع تفاوت و گرامر few, a few, little, a little همراه شما زبان آموزان عزیز هستیم.

کاربرد و گرامر few, a few, little, a little

کلمات few, a few, little, a little برای بیان مقدار و کمیت استفاده میشوند البته در مواقعی که تعداد یا مقدار چیزی را ندانیم و یا نخواهیم بیان کنیم.

very) Few)

Few به معنای “کم ، اندک ، معدود” با اسم جمع قابل شمارش plural countable noun و فعل جمع همراه است و برای بیان کمبود چیزی بکار می رود. بنابراین همیشه جمله بار منفی دارد.

مثالها را ببینید:

There were (very) few people at the bus station.

عده ی (خیلی ) معدودی در ایستگاه اتوبوس بودند.(تعداد افراد بقدری کم است که می تواند نادیده گرفته شود.)

(Very) few kids are playing in the yard.

تعداد(خیلی) کمی از بچه ها در حال بازی در حیاط هستند.

(Very) few students could pass the exam.

تعداد(خیلی) اندکی از دانش آموزان توانستند در امتحان قبول شوند.

There are (very) few television programs that I enjoy.

تعداد بسیار کمی از برنامه های تلویزیونی هستند که از تماشایشان لذت می برم.

 

 کاربرد a few

A few به معنای “چند تا” با اسم جمع قابل شمارش و فعل جمع بکار می رود و برای بیان تعداد کم ولی کافی استفاده می شود و جمله بار مثبت دارد.

به مثالهای زیر توجه کنید:

We sang a few songs.

ما چند تا آهنگ خواندیم.(کم بود ولی بقدر کافی بود و بیش از آن تعداد ضرورتی نداشت.)

I have read a few pages of book before I go to bed.

قبل از اینکه بخوابم، چند صفحه کتاب می خوانم.

She was hungry, so she ate a few nuts.

او گرسنه بود ، بنابراین کمی آجیل خورد.(به اندازه ی کافی خورد.)

They are planning to spend a few days with their friends.

آنها برنامه ریزی کردند تا چند روزی را با دوستانشان بگذرانند.

 

 کاربرد very Little

Little به معنای “کم،اندک،ناچیز” با اسم مفرد غیر قابل شمارش uncountable noun singular و فعل مفرد بکار می روند. این صفات نیز مفهوم متمایل به منفی دارند و کمبود چیزی را بیان می کنند.

به چند مثال دقت کنید:

She doesn’t like to wear rings on her fingers. She wears (very) little jewelry.

او دوست ندارد حلقه دست کند.او خیلی کم جواهر می پوشد.

He has (very) little time to spend with their children.

او وقت(خیلی) کمی دارد که با بچه هایش بگذراند.

There is (very) little sunshine during January.

در طول ژانویه نور خورشید خیلی کم است.

His boy knows (very) little French.

پسر او (خیلی) کم زبان فرانسه می داند.

 

 کاربرد a little 

A little به معنای “کمی” با اسم مفرد غیر قابل شمارش و فعل مفرد همراه است. این صفت شمارشی برای بیان مقادیری استفاده می شود که کافی است و بیش از این نیازی نیست و نیز معنی جمله متمایل به مثبت است.

مثالها را ببینید:

She likes sweet coffee. She usually adds a little sugar to her coffee.

او قهوه شیرین دوست دارد. معمولا کمی (بقدر کافی) شکر به قهوه اش اضافه می کند.

I add a little pepper to my food.

کمی فلفل به غذایم اضافه کردم.

Into each life, a little rain must fall.

یک ضرب المثل انگلیسی است :” هیچ زندگی بی عیب و نقص نیست.”

I’ve only read a little of the book so far.

تاکنون فقط کمی از کتاب را خواندم.

 

• کاربرد a) few, (a) little) بدون اسم

در صورتی می توان a) few, (a) little) را در جمله بدون اسم بکار برد که معنی آنها از مفهوم جمله قابل درک باشد که در این صورت این صفات نقش ضمیر را دارند :

Could you by some pretzels? Just have a few.

می توانی لطفا تعدادی چوب شور بخری؟ فقط یه کم داریم.( یه کم چوب شور داریم. )

 

Some more food? Just a little, please.

یه کم دیگه غذا میل دارید؟ فقط یه کم لطفا.(یه کم غذا لطفا.)

 

I need some help; just a little anyway.

کمی کمک نیاز دارم. فقط یه کم.(فقط یه کم کمک نیاز است.)

 

نکته: little , few بدون اسم متداول نیستند و در موقعیت های رسمی تر بکار می روند.

مثالها را ببینید:

Little is known about his decision on whether they are innocent or guilty.

چیز زیادی درباره ی تصمیم گیری او درباره ی اینکه آیا آنها بیگناه هستند یا مجرم ،مشخص نیست.(خیلی کم معلومه )

 

 

Few would be on the side of strikers and supporters.

تعداد (خیلی) کمی طرفدار اعتصاب کننده ها و حمایت کننده ها بودند.

 

• کاربرد a little بعنوان قید

می توان a little را بعنوان قید کمیت adverb of degree بکار برد که بسیار رسمی تر از a bit است:

He is late; just wait a little.

او دیر کرده است؛ فقط کمی دیگر صبر کنید.

 

She nods her head a little.

او کمی سرش را تکان داد.

• کاربرد a little با صفت، و قید

a little همانند , a bit می تواند قبل از صفت و یا قید بیاید و جمله بار منفی پیدا می کند.

You must forgive her; she’s a little confused.

باید او را ببخشی؛ کمی قاطی کرده است.

 

They arrived a little late.

آنها کمی دیر رسیدند.

 

نکته: همچنین “little known” یک اصطلاح می باشد:

I’m reading the work of little known French novelist.

من کارهای رمان نویس کمی مشهور فرانسوی را می خوانم.(شاید فقط عده ی کمی حتی اسم آن رمان نویس را شنیده باشند.)

 

نکته: اغلب a little با bit همراه است

Could you speak a little bit of French?

آیا می توانی کمی زبان فرانسه صحبت کنی؟

 

These shoes are a little bit too big for me.

این کفشها یه کم زیادی برام بزرگ اند.

• کاربرد little بعنوان صفت

little را می توان به عنوان صفت قبل از اسم و به معنی “کوچک، کم” بکار برد:

He has a lovely little baby girl.

او یک خواهر کوچیک دوست داشتنی دارد.

 

We could save little money this month.

ما این ماه تونستیم پول کمی پس انداز کنیم.

 

کاربرانی که این مطلب را مطالعه نموده اند به مطالب زیر نیز علاقه مند بوده اند

 

4.5/5 ( 8 نظر )
4.3 3 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در این دیدگاه
اطلاع از
guest

2 نظرات
جدیدترین
قدیمی ترین محبوب ترین
Inline Feedbacks
View all comments
شایسته
شایسته
5 سال قبل

سلام دوست داشتنی من تازه به ویدو های تو آشنا شدم من خیلی مشکل در انگلیسی هم به حرف زدن به همش خیلی نیاز دارم که هرچی زودتر بلد شوم میشه منو کمک کنی ؟؟تشکر من دختر خانوم استم

تحریریه ایزُلرن
Admin
Reply to  شایسته

درود،
متوجه منظورتون نشدم ممنون از نظر مثبت شما

2
0
Would love your thoughts, please comment.x