جمع بستن اسامی در انگلیسی

جمع بستن اسامی

در این درس آموزش زبان انگلیسی از وب سایت ایزلرن با موضوع جمع بستن اسامی در انگلیسی از مبحث گرامر زبان انگلیسی همراه شما زبان آموزان گرامی خواهیم بود.

اسم ها در زبان انگلیسی می توانند شامل افراد، مکان ها، حیوانات، و اشیاء باشند. این دسته از اسم ها ملموس هستند، یعنی وجود خارجی دارند و شما می توانید آنهارا ببینید، بشنوید، ببویید، بچشید و یا لمس کنید.

در واقع می توانید از حواس پنج گانه ی خود درباره ی این اسم ها استفاده کنید. در ادامه مثال هایی از اسم های مختلف خواهید دید.

مردم و افراد: man (مرد)، teacher (معلم)، Mr Smith (خانوم اسمیث)، Emily (اسم خاص_امیلی).

مکان ها: house (خانه)، school (مدرسه)، Tehran (شهر تهران)، Iran (کشور ایران)، beach (ساحل).

اشیاء و حیوانات: shoe (کفش)، pen (خودکار)، dog (سگ)، pizza (پیتزا)

دسته ی دیگری از اسم ها وجود دارند که معانی انتزاعی دارند. این اسم ها وجود خارجی ندارند و برخلاف دسته ی اول شما نمی توانید از حواس خود برای اشاره یا درک معنی آنها استفاده کنید.

این اسامی افکار و ایده ها (ideas)، احساسات (emotions)، و مفاهیم کلی (concepts) را دربر می گیرند.

مثال:

Sadness (ناراحتی)، happiness (شادی)، entertainment (سرگرمی)، fun (شوخی)، love (دوست داشتن)، time (زمان)، religious (مذهب)

اسم ها همچنین می توانند به دو دسته ی اسامی خاص و اسامی عام تقسیم شوند.

در ادامه با مثال های بیشتر تفاوت این اسامی را خواهید دید.

 

اسم خاص اسم عام
Sarah

سارا

A woman

یک زن

Paris

شهر پاریس

A city

یک شهر

Snoopy

اسنوپی

A dog

یک سگ

Volvo

برند ماشین ولو

A car

یک ماشین

Barcelona

تیم فوتبال بارسلون

A team

یک تیم

همانطور که در جدول می بینید a woman یک اسم کلی به معنای زن هست. اما اگر ما به یک اسم مونث مثل Sarah اشاره کنیم یک اسم خاص خواهد بود.

A city به معنی شهر اسم کلی است؛ منظور ما هر شهری می تواند باشد. اما Paris اسم یک شهر خاص است.

Dog به معنی سگ یک اسم کلی و عام است؛ همه ی سگ ها از هر نژادی را شامل می شود. اما Snoopy اسم یک سگ خاص هست.

Car به معنی ماشین یک اسم عام است؛ منظور ما هر ماشینی با هر برند و مدلی می تواند باشد. اما Volvo اسم یک برند خاص از ماشین است.

کلمه ی A team به معنی تیم یک اسم عام هست. با وجود اینکه تیم شامل افراد می شود و مفهوم جمع دارد، اما یک اسم مفرد محسوب می شود. اما Barcelona اسم یک تیم ورزشی خاص است و فقط یک تیم به این اسم وجود دارد بنابراین از مفهوم عام و کلی خارج می شود.

به یاد داشته باشید که اسامی خاص را با حروف بزرگ (Capital letters) بنویسید.

به جمله های زیر نگاه کنید و سعی کنید اسم های عام و خاص را تشخیص دهید.

I am Sarah. I live in a small apartment with my friend. Her name is Emma. She is from Canada. We bought a car together last year

“من سارا هستم. من با دوستم در یک آپارتمان کوچک زندگی می کنم. اسم او اِما است. او اهل کاناداست. ما سال گذشته باهم یک ماشین خریدیم.”

Sarah و Emma اسم های خاص (دختر) هستند. Apartment, car و friend جزء اسم اشیاء محسوب می شوند که اسم عام هستند. Canada هم اسم یک کشور است و اسم خاص محسوب می شود.

 

جمع بستن اسامی : اسامی مفرد و جمع (singular and plural nouns) 

 

جمع (plural) مفرد (singular)
Hats

کلاه ها

Hat

کلاه

Pens

خودکارها

Pen

خودکار

Cups

فنجان ها

Cup

فنجان

Monkeys

میمون ها

Monkey

میمون

Babies

بچه ها

Baby

بچه

Pianos

پیانو ها

Piano

پیانو

Potatoes

سیب زمینی ها

Potato

سیب زمینی

 

همانطور که در جدول بالا می بینید، اسم های مختلف با توجه به قوانین خاصی با اضافه کردن s و یا es در انتهایشان به اسم جمع تبدیل می شوند.

این Sجمع، در کلمات مختلف می تواند صدای “س_/S/”، “ز_/Z/”، و یا “ایز_/IZ/” بدهد.

به جمله هایی که با این کلمات ساخته شده دقت کنید.

May I have one cup of coffee please?

ممکن است یک فنجان قهوه داشته باشم / بخورم لطفا؟

Monica stood at the sink, peeling potatoes.

مونیکا پای سینک ایستاد تا سیب زمینی هارا پوست کند.

My sister has one baby and my brother has three babies.

خواهر من یک بچه دارد و برادرم سه تا دارد.

در ادامه مهم ترین نکات را در خصوص جمع بستن اسامی در انگلیسی و همینطور نحوه ی تلفظ آنها در حالت جمع به شما می گوییم.

 

جمع بستن اسامی : نحوه ی تبدیل اسم های مفرد به اسم جمع

 

۱- اسم هایی که به (S, Sh, X, Ch, Z) ختم می شوند برای تبدیل شدن به جمع در انتها es می گیرند. es جمع در انتهای این کلمات صدای “ایز” /IZ/ می دهد.

مثال:

اتوبوس _ اتوبوس ها (Bus_ Buses )، ظرف _ ظرف ها (Dish_ Dishes)، جعبه _ جعبه ها (Boxes_Box)، ساحل _ سواحل (beaches_beach)، آزمون _ آزمون ها (quizzes_quiz)

A large dish of spaghetti

یک بشقاب بزرگ اسپاگتی

I’ll just do the dishes before we go.

من قبل از اینکه برویم ظرف هارا می شویم (کار ظرف هارا انجام می دهم).

A sandy beach

یک ساحل شنی

Buses can be used for school transport.

اتوبوس هارا می توان برای حمل و نقل مدرسه استفاده کرد.

 

۲- اسم هایی که به (f و fe) ختم می شوند درحالت جمع f تبدیل به ves می شود. البته در این مورد استثناهایی هم وجود دارد.دراین حالت ves “وز” تلفظ می شود و زمانی که فقط s به انتهای کلمه اضافه می شود “س” تلفظ می کنیم.

مثال:

همسر _ همسران (wife _wives)، برگ _ برگ ها (leaf_ leaves)، قفسه _ قفسه ها (shelf_ shelves)

سقف _ سقف ها (roof_ roofs)، مدرک _ مدارک (proof_ proofs)، آدم کوتوله _ آدم کوتوله ها (dwarf_ dwarfs/ dwarves)، عقیده _ عقاید (belief_ beliefs)، سرآشپز _ سرآشپز ها (chef_ chefs)، رئیس (chief_ chiefs)

نکته: بعضی اسم ها مانند dwarf به هر دو شکل می توانند تبدیل به اسم جمع شوند.

به جمله هایی که با این کلمات آورده ایم نگاه کنید.

Add a few leaves of fresh basil to the salad.

تعدادی برگ ریحان تازه به سالاد اضافه کن.

Shelves of books

قفسه های کتاب

Put it back on the top shelf.

آن را روی قفسه ی بالا بگذار.

Do you have any proof that this man stole your bag?

آیا هیچ مدرکی / شاهدی داری که این مرد کیف تو را دزدیده؟

Can you check these proofs?

می توانی این مدارک را بررسی کنی؟

Religious beliefs

عقاید مذهبی

 

۳- اگر کلمه ی مفردی به O ختم شود و قبل از آن یک حرف بی صدا آمده باشد، برای تبدیل آن به حالت جمع در انتهای کلمه es اضافه می کنیم. اما اگر قبل از حرف O حروف صدادار آمده باشند تنها یک S می گذاریم.

مثال:

سیب زمینی _ سیب زمینی ها (potato_ potatoes)، گوجه فرنگی (tomato_ tomatoes)، رادیو _ رادیو ها (radio_ radios)، قهرمان _ قهرمانان (hero_ heroes)

البته در این مورد هم استثناهایی وجود دارد. یعنی اسم هایی هستند که با وجود داشتن یک حرف بی صدا قبل از حرف O تنها یک S می گیرند.

مثال:

عکس _ عکس ها (photo_ photos)، پیانو _ پیانو ها (piano_ pianos)

 

جمع بستن اسامی : اسم های جمع بی قاعده (Irregular Plural Nouns) 

در زبان انگلیسی اسم هایی وجود دارند که به صورت بی قاعده جمع می شوند. یعنی هیچ قانون خاصی برای تبدیل حالت مفرد آنها به حالت جمع وجود ندارد.

مثال:

 

جمع مفرد
Women  Woman(زن)
Men man (مرد)
Children  Child (بچه)
Teeth Tooth (دندان)
People Person (فرد)
Feet Foot (پا)
geese Goose (غاز)
Mice Mouse (موش)

 

همینطور اسم هایی وجود دارند که حالت مفرد و جمع آنها یکی است. البته تعداد این اسم ها زیاد نیست. مهم ترین و رایج ترین این اسم ها را در اینجا می خوانید.

 

جمع مفرد
Sheep Sheep (گوسفند)
Deer Deer (گوزن)
Fish Fish (ماهی)
aircraft Aircraft (هواپیما)
Species Species (نوع ، گونه)
Series Series (مجموعه)

 

I see one/ two sheep.

من یک / دوتا کشتی می بینم.

I ate one fish for lunch and my dad had three fish.

من یک ماهی برای ناهار خوردم و پدرم سه تا ماهی خورد.

How many people were at the meeting?

چند نفر در جلسه بودند؟

He was a very nice person.

او آدم بسیار خوبی بود.

The area is linked by a series of canals.

منطقه به وسیله ی مجموعه کانال هایی به هم وصل شده است.

A new comedy series

یک مجموعه ی کمدی جدید

New species of birds have been observed in the river.

گونه های جدیدی از پرندگان در رودخانه مشاهده شده است.

Sugar is bad for your teeth.

شکر برای دندان هایتان بد است.

 

بعضی از اسم ها هرگز مفرد نیستند و همیشه از شکل جمع آنها استفاده می کنیم.

شلوار جین (jeans)، شلوار (pants _ trousers)، عینک (glasses)، لباس (clothes)، قیچی (scissors)، لباس راحتی / پیژامه (pajamas)

I have some jeans.

من تعدادی شلوار جین دارم.

I have a scissors.

من یک قیچی دارم.

He’s wearing striped pajamas.

او پیژامه (لباس خواب) راه راه پوشیده است.

جمع بستن اسامی لاتین

 

در ادامه با اسم هایی آشنا می شویم که ریشه ی لاتین دارند و قوانین خاصی برای جمع بستن اسامی آنها وجود دارد.

الف) اسم های مفردی که به _a ختم می شوند، در حالت جمع در انتها _ae می شوند:

آنتن (antenna _ antennae)، دانش آموخته (alumna _ alumnae)

 

ب) اسم های مفردی که به _us ختم می شوند، در فرم جمعشان این حروف تبدیل به _i می شود:

هشت پا (octopus _ octopi)، کاکتوس (cactus _ cacti)

 

ج) اسم هایی که آخرشان حروف _is را دارد، در حالت جمع این حروف تبدیل به _es میشوند:

تحلیل و بررسی (analysis _ analyses)، تشخیص و عیب شناسی (diagnosis _ diagnoses)

 

د) اسم هایی که به حروف on ختم می شوند، در فرم جمع به جای این دو حرف _a می گیرند:

معیار (criterion _ criteria)، پدیده (phenomenon _ phenomena)

 

شاید این کلمات و به حافظه سپردن آنها سخت به نظر بیاید اما نگران نباشید. حتی انگلیسی زبانان هم در این موارد اشتباه می کنند. ما چند نمونه از این اسامی را به عنوان مثال آوردیم تا با آنها آشنا شوید. شما می توانید با اندکی تمرین و تکرار آنهارا به خاطر بسپارید.

 

جمع بستن اسامی : اسم های جمعی که با افعال مفرد می آیند

برخی اسمها به s ختم می شوند اما دارای معنی مفرد هستند و همیشه با افعال مفرد می آیند.

مثال:

اخبار (news)، ورزشکاری (athletics)، زبان شناسی (linguistics)، بازی دارت (darts)، بازی بیلیارد (billiards)، علم اقتصاد (economics)، گلو درد (mumps)

The news is at 9 a.m.

اخبار ساعت ۹ صبح است.

Linguistics means study of language.

زبان شناسی به معنی مطالعه ی زبان است.

Darts is a popular game in the world.

دارت یک بازی محبوب در جهان است.

 

کاربرانی که این مطلب را مطالعه نموده اند، به مطالب زیر نیز علاقه مند بوده اند:

 

5/5 ( 2 نظر )
4 1 vote
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در این دیدگاه
اطلاع از
guest

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x