قید حالت در انگلیسی

قید حالت در زبان انگلیسی

در این درس آموزش زبان انگلیسی در وب سایت ایزلرن با موضوع قید حالت در انگلیسی یا Adverbs of manner از مجموعه گرامر زبان انگلیسی همراه شما زبان آموزان گرامی هستیم.

قید حالت چیست؟

قید حالت یا Adverbs of manner همانطور که از اسمش معلوم است به حالت و چگونگی انجام عملی اشاره دارد. مثلا اگر بگوییم “او با صدای بلند خندید”، نحوه و حالت خندیدن را در جمله ذکر نکرده ایم، اما اگر بگوییم “او با صدای بلند خندید”، حالت انجام فعل را نیز گفته ایم.

برای شروع، به شما پیشنهاد می کنیم جملات زیر را بخوانید و سعی کنید هر کلمه یا عبارتی که بیانگر مفهوم روش و حالت انجام شدن کاری در جمله است را بیابید.

They won the game quite easily.

آنها بازی را به راحتی بردند.

She smiled bravely.

او با شجاعت لبخند زد.

I honestly don’t know how old my parents are.

من صادقانه نمی دانم پدر و مادرم چند ساله هستند.

We agreed to divide the money equally between everyone.

ما موافقت کردیم که پول را به طور مساوی بین همه تقسیم کنیم.

George died very suddenly.

جرج خیلی ناگهانی مُرد.

 

قید حالت نیز مانند بسیاری از قیدهای دیگر تنها با اضافه کردن ly”” در انتهای صفات ساخته می شوند. اما در مواردی این قاعده قابل تغییر است.

قوانین ساخت قید حالت در انگلیسی

 

قوانین ساخت قید ها قید های حالت صفات
 

وقتی صفت به ic_ ختم می شود حروف al معمولا قبل از ly_ اضافه می شوند.

 

Fantastically

 (به طرز خارق العاده ای)

Specifically (به خصوص)

Dramatically (نمایشی)

Scientifically (علمی)

آنهایی که به ic_ ختم می شوند

Fantastic

 

Specific

Dramatic

Scientific

 

وقتی صفت به le_ ختم شود و حرف قبل از آن بی صدا باشد، معمولا e آخر به y تبدیل می شود.

 

Simply (به آسانی)

Gently (با ملایمت)

Terribly (بطور مخوف)

Reasonably (معقولانه)

آنهایی که به le_ ختم می شوند

Simple

Gentle

Terrible

reasonable

 

وقتی صفت به le_ ختم شود و حرف قبل از آن صدا دار باشد، فقط ly را به صفت اضافه می کنیم.

 

Agilely (با زرنگی)

Solely (منحصرا)

 

Wholly (به طور کامل)

آنهایی که به le_ ختم می شوند

Agile

Sole

استثنا:

Whole

 

وقتی صفت به ue_ ختم می شود، e را در انتهای صفت حذف می کنیم و ly_ را اضافه می کنیم.

 

Duly (بقدر لازم)

Truly (به درستی)

آنهایی که به ue_ ختم می شوند

Due

true

 

وقتی صفت به ll_ ختم می شود فقط y به آن اضافه می شود.

 

Dully (به کُندی)

Fully (تماما)

Shrilly (مصرّانه)

آنهایی که به ll_ ختم می شوند

Dull

Full

Shrill

 

 

وقتی صفت به y_ ختم شود و قبل از آن حرف بی صدا آمده باشد، y_ معمولا به i_ تبدیل شده و بعد ly_ اضافه می شود.

 

Easily (به راحتی)

Lazily (با تنبلی)

Happily (با شادی)

Hungrily (حاکی از گرسنگی)

 

Shyly (با خجالت)

Slyly (با شیطنت)

آنهایی که به y_ ختم می شوند

Easy

Lazy

Happy

Hungry

استثنا:

Shy

Sly

 

وقتی صفت به y_ ختم شود و قبل از آن حرف صدا دار آمده باشد، فقط کافیست ly_ را به انتهای آن اضافه کنیم.

 

Coyly (با کمرویی)

Grayly (با ناامیدی)

 

Gaily (با خوشحالی)

آنهایی که به y_ ختم می شوند

Coy

Gray

استثنا:

gay

 

نکته:

بعضی قید ها از قانون داشتن ly_ در انتها پیروی نمی کنند و بی قاعده هستند.

مثال:

Fast (به سرعت)، hard (به سختی)، straight (مستقیما)، well (به خوبی)

 

Slow down _ you’re driving too fast.

آرام تر_ خیلی تند رانندگی می کنی.

 

It was raining very hard.

به شدت داشت باران می بارید.

 

She was looking straight at me.

او داشت مستقیما به من نگاه می کرد.

 

All the team played very well today.

همه ی تیم ها امروز به خوبی بازی کردند.

صفات و قید حالت های زیر دارای شکل یکسان می باشند:

Fast (سریع/ به سرعت)

Early (زود/ به زودی)

Hard (سخت/ به سختی)

Late (دیر/ با تاخیر)

High (بالا/ به بلندی)

Enough (کافی/ به حد کفایت)

She is a fast runner.

او یک دونده سریع است.

She runs fast.

او به سرعت می دود.

 

He was early.

او زود آمد.

He arrived early.

او زود رسید.

 

There was enough food for everyone.

برای همه غذای کافی وجود داشت.

Everyone had enough.

همه به اندازه کافی داشتند.

 

جایگاه قید حالت در زبان انگلیسی :

۱- قید حالت بعد از فعل اصلی یا بعد از مفعول جمله می آید. هرگز این قید ها را بین فعل و مفعول قرار ندهید.

مثال کاربرد قید حالت:

Ben laughed loudly.

بِن با صدای بلند خندید. (بعد از فعل اصلی)

She left the meeting quickly.

او به سرعت جلسه را ترک کرد. (بعد از مفعول)

 

۲-برای تاکید بیشتر بر چگونگی انجام عمل مورد نظر می توانیم قید حالت را در ابتدای جمله قبل از فعل اصلی و مفعول قرار دهیم.

Warmly, we were welcomed by the villagers.

ما به گرمی مورد استقبال اهالی روستا قرار گرفتیم.

I would gladly have done it for him.

من با اشتیاق آن کار را برایش انجام می دادم.

 

۳-در صورت بودن حرف اضافه قبل از مفعول درجمله، قید حالت یا قبل از حرف اضافه یا بعد از مفعول می آید. در جملات زیر حرف اضافه ی towards (نسبت، به سوی) موقعیت قید حالت را نشان می دهد.

Her parents behaved sympathetically towards her. (Before the preposition)

Her parents behaved towards her sympathetically. (After the object)

خانواده اش نسبت به او با دلسوزی رفتار می کردند.

 

۴- قید های حالت مقابل همیشه باید بعد از فعل بیایند: well, badly, hard, fast

I know Birmingham quite well.

من بیرمنگهام رو کاملا به خوبی می شناسم.

Did you sleep well?

خوب خوابیدی؟

She had worked hard all her life.

او تمام عمرش سخت کار کرده است.

The novel was translated badly into English.

رمان به طرز بدی به انگلیسی ترجمه شده بود.

Kids grow up fast these days.

بچه ها این روزها به سرعت/ زود بزرگ می شوند.

 

۵- در جمله هایی که فعل ناگذر (فعل مفعول ناپذیر) وجود دارد، قید حالت باید بلافاصله بعد از فعل بیاید.

The plants grow wild by the river.

گیاهان به صورت وحشی/خود رو (بدون رسیدگی و مراقبت کسی) توسط رود خانه رشد می کنند.

I sat waiting patiently for the wedding to end.

من با صبوری تا پایان عروسی منتظر نشستم.

 

۶-وقتی بیشتر از یک فعل در جمله وجود داشته باشد محل قرارگیری قید بسیار مهم است. اگر قید قبل یا بعد از فعل اصلی قرار بگیرد، تنها بر همان فعل دلالت دارد. اما اگر قید در انتهای جمله واره قرار بگیرد بر کل جمله و عمل توصیف شده در آن دلالت می کند.

به تفاوت در معنی قید ها در جمله های زیر توجه کنید:

The teacher quietly asked the student to leave the classroom.

The teacher asked the student quietly to leave the house.

معلم به آرامی از دانش آموز خواست تا کلاس را ترک کند. (درخواست آرام است.)

 

The teacher asked the student to leave the house quietly.

معلم از دانش آموز خواست به آرامی کلاس را ترک کند. (عمل ترک کردن آرام است.)

 

گاهی اوقات ما حالت و چگونگی انجام کاری را با عبارت هایی همراه با حرف اضافه ی like بیان می کنیم.

مثال:

He eats like a pig.

او مثل یک خوک غذا می خورد.

She walks like a turtle.

او مانند یک لاک پشت راه می رود.

در مواقعی که فعل جمله از نوع افعال ربطی (seem, appear, smell, get, grow, sound, feel, …) باشد، ما ازهمین روش برای بیان حالت و چگونگی جمله استفاده می کنیم. بعدا از این افعال می توانید از صفت استفاده کنید.

It smelled like new books.

آن مثل بوی کتاب های نو را داشت.

 

He looked angrily.

He looked angry.

او عصبانی به نظر می رسید.

 

The spaghetti smells deliciously.

The spaghetti smells delicious.

اِسپاگتی خوشمزه به نظر می رسد.

 

کاربرانی که این مطلب را مطالعه نموده اند، به مطالب زیر نیز علاقه مند بوده اند

 

5/5 ( 5 نظر )
3 3 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در این دیدگاه
اطلاع از
guest

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x