بایگانی دسته‌ی: گرامر انگلیسی

جمع بستن اسامی در انگلیسی

جمع بستن اسامی

روش های جمع بستن اسامی در انگلیسی : معمولا افراد می گویند که با اضافه کردن s به انتهای اسم در انگلیسی می توان آن را به جمع تبدیل کرد اما این تمام ماجرا نیست و اسمهایی وجود دارند که اصلا از این قاعده پیروی نمی کنند.

صفات شمارشی (quantifiers) در انگلیسی

صفات شمارشی در انگلیسی

صفات شمارشی یا همان quantifiers همانند سایر صفات در انگلیسی قبل از اسم می آیند و کمیت و تعداد آن را مشخص می کنند و به سوالاتی نظیر how much , how many پاسخ می دهند .

اسامی جمع در انگلیسی

اسامی جمع در زبان انگلیسی

در این درس آموزش زبان انگلیسی از وب سایت ایزلرن با مبحث اسامی جمع در زبان انگلیسی همراه شما زبان آموزان عزیز هستیم. اسامی جمع در انگلیسی Collective nouns یا اسامی جمع در انگلیسی کلماتی هستند که به گروهی از انسان ها، حیوانات، و اشیا به عنوان یک واحد unit اشاره دارند. به عبارت دیگر، […]

قید در انگلیسی (adverb)

قیدها در انگلیسی

قید بخشی از جمله است که توصیف کامل تر و بهتری از فعل، صفت، یک قید دیگر، یک جمله یا یک شبه جمله ارائه می کند.
برخلاف صفت ها که اسم را توصیف می کنند، قیدها اطلاعاتی درباره ی افعال درجمله می دهند.
در این آموزش …

اسامی ملکی در زبان انگلیسی

اسامی ملکی در انگلیسی

فرم ها و اسامی ملکی به همراه اسم های افراد، گروهی از افراد، کشورها و حیوانات استفاده می شوند. اسامی ملکی ، مالکیت یک چیز بر چیز دیگر را نشان می دهند. مالکیت به انگلیسی و نشان دادن مالکیت یک اسم بر اسم دیگر در زبان انگلیسی بسیار ساده است و به دو روش این رابطه نشان داده می شود.