بایگانی دسته‌ی: گرامر انگلیسی

اسامی جمع در انگلیسی

اسامی جمع در زبان انگلیسی

در این درس آموزش زبان انگلیسی از وب سایت ایزلرن با مبحث اسامی جمع در زبان انگلیسی همراه شما زبان آموزان عزیز هستیم. اسامی جمع در انگلیسی Collective nouns یا اسامی جمع در انگلیسی کلماتی هستند که به گروهی از انسان ها، حیوانات، و اشیا به عنوان یک واحد unit اشاره دارند. به عبارت دیگر، […]

اسامی ملکی در زبان انگلیسی

اسامی ملکی در انگلیسی

فرم ها و اسامی ملکی به همراه اسم های افراد، گروهی از افراد، کشورها و حیوانات استفاده می شوند. اسامی ملکی ، مالکیت یک چیز بر چیز دیگر را نشان می دهند. مالکیت به انگلیسی و نشان دادن مالکیت یک اسم بر اسم دیگر در زبان انگلیسی بسیار ساده است و به دو روش این رابطه نشان داده می شود.

قید زمان در انگلیسی

قید زمان در انگلیسي

قید زمان همانطور که از اسمش معلوم است به زمان وقوع عملی در جمله اشاره دارد. قیدهای زمان در انگلیسی به سوالات when، How long و How Often پاسخ می دهند.

جمله امری در انگلیسی یا حالت امری

حالت امری و جمله امری در انگلیسی

جمله امری یا دستوری در انگلیسی همانطوری که از اسمش پیداست برای دستور دادن و امر کردن استفاده می شود که این جمله می تواند کاملا مستقیم و با لحن تند باشد و همچنین می توان از میزان تندی آن کم کرد و با ملایمت برخورد کرد و از شخص مقابل بخواهیم کاری را انجام بدهد و یا ندهد.

صفت در انگلیسی: کاربرد صفت در جمله انگلیسی

صفت در انگلیسی

صفت کلمه ای است که راجع به اسم توضیحاتی را ارائه می کند.
وقتی در اینجا صحبت از اسم می شود، یعنی صفت می تواند توصیفی از فاعل یا مفعول را نیز داشته باشد که در آن صورت نقش متمم فاعلی یا متمم مفعولی دارد.
در بیان ساده باید بگوییم که یک صفت توضیح و اطلاعات بیشتر در مورد یک شیئ یا شخص را به ما می دهد. در ادامه توضیحات بیشتر همراه با مثال آمده است.

قید مکان در زبان انگلیسی

قید مکان در زبان انگلیسی

قیدهای مکان به ما درباره ی وقوع یک عمل می گویند. در مورد جایگاه قید مکان در زبان انگلیسی باید گفت که این قیدها معمولا بعد از فعل اصلی یا جمله واره ای که به آن اشاره دارند قرار می گیرند. قیدهای مکان بر صفت ها و یا قید های دیگر موجود در جمله دلالت ندارند.

ساختن قید در زبان انگلیسی : ساختن قید از صفت

ساخت قید از صفت

قاعده ی کلی برای ساختن قید از صفت در انگلیسی بسیار راحت است
معمولا با افزودن پسوند ly- به آخر صفات ساخته می شود.
اما همیشه اینطور نیست و یکسری از قیدها از قانون های خاصی پیروی می کنند که در ادامه به آنها بطور مفصل تری خواهیم پرداخت

قید در انگلیسی (adverb)

قیدها در انگلیسی

قید بخشی از جمله است که توصیف کامل تر و بهتری از فعل، صفت، یک قید دیگر، یک جمله یا یک شبه جمله ارائه می کند.
برخلاف صفت ها که اسم را توصیف می کنند، قیدها اطلاعاتی درباره ی افعال درجمله می دهند.
در این آموزش …

افعال to be در زبان انگلیسی

افعال to be در انگلیسی

افعال to be در زبان انگلیسی یکی از مهم ترین افعال هستند.
این افعال هم بعنوان فعل کمکی با افعال اصلی در جمله می آیند و هم میتوانند در بعضی از موارد به تنهایی معنی دار باشند ( در پاسخ به سوالات بله/خیر)
در این مقاله آموزشی…

حروف اضافه در انگلیسی

حروف اضافه در انگلیسی یا preposition

حروف اضافه یا preposition در انگلیسی مانند in, at,on, to,from و … کلمه ای است که اسم، ضمیر، عبارت اسمی و یا گاهی اوقات فعل و صفت قبل از خودش را به اسم و ضمیر و یا عبارت اسمی بعد از خودش وصل می کند؛