بایگانی دسته‌ی: گرامر انگلیسی

تفاوت used to و would

گرامر used to و would

در اینجا به بررسی گرامر used to و would و تفاوت های آنها بپردازیم. تفاوت Used to و would : هر دو برای توصیف چیزی که به طور منظم در گذشته رخ می داده ولی دیگر اتفاق نمی افتد مورد استفاده قرار می گیرد.

اعداد به انگلیسی یا اعداد به زبان انگلیسی

اعداد به انگلیسی

اعداد به انگلیسی : اعداد اصلی در انگلیسی صفت هایی هستند که کمیت اشاره دارند و اعداد ترتیبی به توزیع ها اشاره می کنند. در این درس به بررسی اعداد می پردازیم

سوالات ضمیمه در انگلیسی یا Tag questions

سوالات ضمیمه یا tag question

در زبان انگلیسی چند نوع سوال داریم. دسته ای از سوالات هستند که پاسخ آنها یا بله است و یا خیر. به این نوع سوالات yes/no questions گفته میشود. سوالاتی که با کلمات پرسشی wh دار شروع میشوند و به همین دلیل به آنها wh-questions و یا گاهی اوقات information questions میگویند که در مقاله گرامر wh-question به صورت جامع به آن پرداختیم. و دسته ی دیگر که قرار است در این آموزش به آن بپردازیم سوال هایی هستند که در ادامه ی یک جمله خبری اضافه میشوند و آنها را به سوال تغییر میدهند که به آنها سوالات ضمیمه یا tag questions میگویند.

گرامر wh-question یا سوالات wh در انگلیسی

گرامر wh-question در انگلیسی

در زبان انگلیسی چند نوع سوال داریم. سوال هایی که در ادامه ی یک جمله خبری اضافه میشوند و آنها را به سوال تغییر میدهند را سوالات ضمیمه یا tag questions میگویند. دسته ی دیگری از سوالات هستند که پاسخ آنها یا بله است و یا خیر. به این نوع سوالات yes/no questions گفته میشود و دسته ی دیگر که قرار است در این آموزش به آن بپردازیم سوالاتی هستند که با کلمات پرسشی wh دار شروع میشوند و به همین دلیل به آنها wh- questions و یا گاهی اوقات information questions میگویند.

ضمایر نامعین در زبان انگلیسی Indefinite Pronouns

ضمایر نامعین در انگلیسی

ضمایر نامعین آن هایی هستند که به یک یا چند شئ، اشخاص و مکان های نامشخص اشاره دارند. آنها نامعین نامیده می شوند به این دلیل که شی دقیق، شخص خاص و یا محل دقیق آن ها را نشان نمی دهند. به بیان دیگر از ضمایر نامعین یا Indefinite Pronouns برای اشاره کردن به افراد یا اشیاء استفاده می کنیم بدون آنکه بگوییم ان اشخاص یا اشیاء چه هستند.

ضمایر انعکاسی یا Reflexive Pronouns

ضمایر انعکاسی در انگلیسی

ضمایر انعکاسی یا reflexive pronouns معمولا در جمله هنگامی بکار می روند که مفعول جمله مانند فاعل آن باشد. هرکدام از ضمایر شخصی (مانند I , You , He و she ) ضمایر انعکاسی متناظر با خود را داراند.

افعال کمکی در انگلیسی auxiliary verbs

افعال کمکی auxilary verbs

افعال کمکی یا auxiliary verbs افعالی مانند do و be و have هستند. در این مقاله میبینید که چطور این افعال در این دسته بندی قرار میگیرند و معنایشان چیست

ضمایر موصولی در انگلیسی (ضمایر نسبی)

ضمایر موصولی در انگلیسی

ضمایر موصولی در انگلیسی Relative Pronouns نامیده می شوند.
ضمیر موصولی عبارت(clause) وابسته را معرفی می کند و آن را به یک عبارت (clause)مستقل متصل می کند.

ضمیر اشاره در انگلیسی

ضمایر اشاره در انگلیسی

ضمایر اشاره (demonstrative pronouns) : کلمات (this-that-these-those) زمانی که ضمیر اشاره هستند به تنهایی می آیند و هیچ توضیحی راجع به اسم نمی دهند بلکه فقط در تشخیص اسم نقش ایفا می کنند

وجه وصفی فعل در زبان انگلیسی

وجه وصفی فعل در انگلیسی

وجه وصفی فعل یا Participles شکلی از فعل است که در جمله برای توصیف اسم ، عبارت اسمی ، فعل و یا عبارت فعلی به کار می رود و نقش صفت یا قید را بازی می کند. وجه وصفی اگر وظیفه فعلی داشته باشد ، اسم فاعل و اسم مفعول است و اگر توصیفی باشد ، صفت فاعلی و صفت مفعولی هست.