بایگانی دسته‌ی: گرامر انگلیسی

زمان گذشته کامل استمراری

گذشته کامل استمراری شکل استمراری گذشته کامل هست که بیانگر این است که دو عمل در گذشته وجود دارند که یکی قبل از دیگری در حال استمرار بوده است.
در این حالت آن اتفاقی که زودتر افتاده است یا به عبارتی قدیمی تر هست را به شکل گذشته کامل استمراری می آوریم و فعلی که دیرتر اتفاق افتاده و یا جدیدتر هست را به شکل گذشته ساده می آوریم.
در این آموزش به طور کامل ما ساختار، کاربرد و موارد…

زمان حال کامل استمراری

زمان حال کامل استمراری

زمان حال کامل استمراری در انگلیسی یا Present Perfect Continuous بیانگر عملی است که در گذشته شروع شده و ادامه پیدا کرده و به زمان حال رسیده است.
در این زمان تاکید یا بر روی عمل است و یا بر روی مدت زمان انجام آن عمل.
در اینجا …

زمان آینده کامل یا Future Perfect

زمان آینده کامل در انگلیسی

زمان آینده کامل یا زمان future perfect فعل یا ساختاری است که برای توصیف عمل یا رویدادی بکار می رود که انتظار می رود (و یا برنامه ریزی شده است) که در آینده قبل از عملی دیگری به پایان برسد.
ساختار این زمان به صورت …

جملات شرطی در زبان انگلیسی

جملات شرطی در زبان انگلیسی

به طور کلی چهار نوع جمله شرطی در زبان انگلیسی وجود دارد.
بسیار مهم است که ما برای هرکدام از این جملات شرطی ساختار مناسب را بکار ببریم زیرا هر کدام از آنها معنای متفاوتی را بیان می کنند.
در هنگام استفاده از هر کدام از جملات شرطی باید به زمان افعال توجه کنیم.
استفاده از کاما…

فعل در زبان انگلیسی چیست؟

فعل در زبان انگلیسی

فعل کلمه ایست که یک عمل یا یک موقعیت را بیان میکند.
اگر بگوییم فعل در زبان انگلیسی پادشاه است پُر بیراه نگفته ایم.
کوتاه ترین جمله در انگلیسی فقط از یک فعل ساخته می شود مانند Stop! .
شما با هیچ کلمه دیگری نمی توانید …

گرامر used to گرامر use و گرامر used

گرامر used to . گرامر used

در این درس به بررسی گرامر used to می پردازیم.
used to معمولا بیانگر عادت و عملی است که در گذشته به طور منظم انجام میشده اما در حال حاضر آن را انجام نمیدهیم.
کاربردهای فعل used to به …

جمله واره های قیدی یا adverbial clauses در زبان انگلیسی

جمله واره های قیدی

یک جمله واره قیدی یا adverb clause گروهی از کلمات است که در جمله در نقش قید عمل می کند.
این جمله واره می تواند یک فعل، قید و یا صفت را توصیف کند.
یک شبه جمله برای اینکه کامل باشد به یک فعل و فاعل نیاز دارد.
یک شبه جمله قیدی با یک حرف ربط مانند if، after، because و although و … که …

جمله واره وصفی یا adjective clause

جمله واره وصفی یا adjective clause

جمله واره وصفی یا adjective clause نوعی از جمله واره وابسته است که برای توصیف یک اسم در جمله بکار می رود.
این عبارت با آنکه از مجموعه ای از کلمات ساخته شده است اما مانند یک صفت رفتار می کند.
در این درس آموزش زبان انگلیسی به صورت کامل و جامع به بررسی …

زمان گذشته کامل یا past perfect

زمان گذشته کامل یا past perfect

زمان گذشته کامل در انگلیسی یا Past Perfect که به آن pluperfect نیز می گویند، یک زمان گرامری در انگلیسی است.
این زمان اشاره به عملی دارد که در زمان گذشته پیش از یک زمان مشخصی تکمیل یا انجام شده باشد.
در زبان فارسی به این زمان ماضی بعید می گوییم.
در این درس به طور کامل و جامع به …

زمان گذشته استمراری یا past continuous

زمان گذشته استمراری یا past continuous

زمان گذشته استمراری یا Past Continuous در زبان انگلیسی به عمل یا رویدادی پیش از زمان حال اشاره دارد که در زمان گذشته شروع شده است و هنوز به پایان نرسیده است.
به عبارت دیگر به یک عمل ناقص و یا تمام نشده در زمان گذشته اشاره می کند.
در این درس شما به طور کامل با ساختار این زمان و …