بایگانی دسته‌ی: گرامر انگلیسی

گذشته ساده یا simple past

زمان گذشته ساده در انگلیسی

از زمان گذشته ساده یا simple past برای بیان حالات و اتفاقاتی که در گذشته و در یک زمان خاص رخ داده و به پایان رسیده است، استفاده می شود.
این زمان فرم پایه ای زمان گذشته در زبان انگلیسی می باشد.
زمان رخ داد این زمان می تواند در گذشته نزدیک یا دور باشد و بازه …

زمان آینده استمراری یا future continuous

زمان آینده استمراری Future Continuous

زمان آینده استمراری یا future continuous اشاره به عمل و یا رویدادی دارد که در زمانی بعد از زمان حال(آینده) در حال انجام یا جریان باشد.
در این مقاله آموزشی به بررسی ساختار و کاربردهای این زمان می پردازیم.
همچنین شما در این آموزش …

زمان آینده ساده یا simple future

زمان آینده ساده یا simple future

زمان آینده ساده به زمانی بعد از زمان حال اشاره می کند و بیان کننده حقایق و واقعیت ها قطعی می باشد.
زمان آینده ساده برای پیشبینی یک اتفاق در آینده بکار می رود.
در این درس به طور کامل ساختار و کاربرد …

جمله واره اسمی یا Noun Clause

جمله واره اسمی

جمله واره اسمی یک جمله واره وابسته است که به عنوان یک اسم عمل می کند.
جمله واره اسمی با کلماتی نظیر how, that, what, whatever, when, where, whether, which, whichever, who, whoever, whom, whomever و why شروع می شود.
جمله واره اسمی می تواند به عنوان فاعل، مفعول مستقیم، مفعول غیر مستقیم و فاعل یک حرف اضافه در جمله ظاهر بشود.
در این مقاله آموزشی شما به طور کامل با مفهوم و کاربرد جمله…

زمان حال استمراری یا present continuous

گرامر زمان حال استمراری

زمان حال استمراری از ترکیب فعل “To Be” با شکل Present Participle فعل(فرم Present Participle از یک فعل، همان شکل ing دار آن فعل می باشد) ساخته می شود.
مثلا I am studying with Elham. در زبان انگلیسی از زمان حال استمراری برای بیان عملی که اکنون در حال انجام است و یا در آینده رخ خواهد داد، استفاده می کنیم.
در این مقاله آموزشی به طور کامل و جامع هر آنچه…

زمان حال ساده در انگلیسی

زمان حال ساده present simple در انگلیسی

زمان حال ساده در زبان انگلیسی برای بیان اتفاقات به صورت عمومی استفاده می‌شود.
بر خلاف نامش فقط مربوط به زمان حال نیست.
ما از زمان حال ساده برای بیان پیشامدها و عاداتی استفاده می‌کنیم که همواره…

گرامر will : زمان آینده با will

گرامر will و زمان آینده با will در انگلیسی

در این درس به بررسی گرامر will و ۱۱ کاربرد بسیار مهم آن در انگلیسی می پردازیم.
فعل will در مواردی مانند بیان تصمیمات، پیش بینی آینده، پیشنهاد کردن …

ساختار جمله در زبان انگلیسی

ساختار جمله در انگلیسی

یکی از مباحث مهم در زبان انگلیسی مبحث مربوط به ساختار جمله در زبان انگلیسی می باشد.
دانستن اینکه یک جمله در زبان انگلیسی چگونه است و از چه اجزایی تشکیل شده است برای خیلی از زبان آموزان سخت و دشوار نمود می کند.
در این آموزش ما به صورت کامل به بررسی ساختار جمله در …

کاربرد، نحوه استفاده و معنی زمان حال کامل

کاربرد زمان حال کامل در انگلیسی

همانطور که در نوشته ها و آموزش های قبلی بیان کردیم زمان حال کامل در انگلیسی بسیار پرکاربرد می باشد.
علاوه بر این شاید استفاده کاربردی از این زمان توسط اکثر زبان آموزان سخت و کمی دشوار به نظر بیاید.
از این رو در این آموزش به صورت کامل و جامع کاربرد زمان حال کامل مورد …

ساختار زمان حال کامل present perfect

ساختار زمان حال کامل

رمان حال کامل یا present perfect به عنوان یکی از زمان های کامل در انگلیسی بسیار کاربرد دارد.
در این مقاله آموزشی به بررسی ساختار این زمان و نحوه سوالی و پرسشی کردن آن می پردازیم.
علاوه بر این با یک اینفوگرافیک زیبا …