زمان گذشته کامل استمراری

در این درس آموزش زبان انگلیسی از وب سایت ایزلرن – آموزش آنلاین ویدیویی با مبحث گرامر زمان گذشته کامل استمراری یا Past Perfect Continuous در خدمت شما زبان آموزان عزیز هستیم.

گذشته کامل استمراری چیست؟ چرا از این زمان استفاده می کنیم؟

ساختار گذشته کامل استمراری به چه شکل هست؟

شکل سوالی و منفی گذشته کامل استمراری چگونه هست؟

ساختار مجهول گذشته کامل استمراری چگونه هست؟

استفاده از گذشته کامل استمراری در نقل قول غیر مستقیم به چه شکل هست؟

گذشته کامل استمراری

گذشته کامل استمراری شکل استمراری گذشته کامل هست که بیانگر این است که دو عمل در گذشته وجود دارند که یکی قبل از دیگری در حال استمرار بوده است که در این حالت آن اتفاقی که زودتر افتاده است یا به عبارتی قدیمی تر هست را به شکل گذشته کامل استمراری می آوریم و فعلی که دیرتر اتفاق افتاده و یا جدیدتر هست را به شکل گذشته ساده می آوریم.

ساختار زمان گذشته کامل استمراری

Subject + had been + Verb + ing

 ing+ فعل + had been + فاعل

 

Verb+ing been had I – You- he- she- it – We- you – They

 

شکل اختصاری 

بعد از ضمایر فاعلی کافیست d’ را اضافه کنید.

I had: I’d                                                                We had: We’d

You had: You’d                                                        You had: You’d

He had/ She had/ it had: He’d / She’d / it’d               They had: They’d

 

مثال:

.He had been watching cartoon when his parents walked into the room

او در حال تلویزیون دیدن بود که پدر و مادرش وارد اتاق شدند.

.I had been working on my project for three years when I lost my sister

سه سال مشغول کار روی پروژه ام بودم که خواهرم را از دست دادم.

.She had been teaching English for five years before she got the promotion

او قبل از اینکه ترفیع بگیرد، پنج سال مشغول تدریس زبان انگلیسی بود.

.Ali had been working at Tehran University for more than a year before he left for Europe

علی قبل ا ز اینکه اینجا را به مقصد اروپا ترک کند، بیشتر از یک سال مشغول کار در دانشگاه تهران بود.

 

نکته: عمل در گذشته شروع شده و تمام شده است- قبل از یک عمل دیگر اتفاق افتاده که عمل دوم نیز تمام شده است. تفاوتش با حال کامل استمراری این است که استمرار عمل به حال حاضر نمی رسد.

.Reza has been painting his room when he ran out of paint

رضا اتاقش را رنگ می زد که رنگش تمام شد.(تاثیرعمل که تمام شدن رنگ هست به زمان حال رسیده)

.They had been eating their dinner when the guests arrived

آن ها مشغول غذا خوردن بودند که مهمان ها رسیدند.

 

نکته: از این ساختار برای بیان علت و معلول(cause and effect) در گذشته نیز استفاده می کنیم.

. Jason was tired because he had been running a long way

جیسون خسته بود چرا که مسیر طولانی را دویده بود.

. Sara saved lots of money because she had been working hard

سارا پول زیادی پس انداز کرد به خاطر اینکه سخت مشغول کار کردن بود.

 

ساختار سوالی گذشته کامل استمراری( ماضی بعید استمراری)

 

Had + subject  + been + verb  + ing

Wh question word + had + subject  + been + verb  + ing

?Had you been working hard

?Had she been eating her lunch

?Had he been buying

?Where had you been working before here

?How long had you been waiting to get on the bus

ساختار منفی گذشته کامل استمراری( ماضی بعید استمراری)

Subject + had+ not + been + Verb + ing

شکل اختصاری منفی: hadn’t been

.They had not been playing the guitar on the stage when we arrived

زمانی که ما رسیدیم آن ها در حال گیتار زدن روی استیج نبودند.

.He hadn’t been digging the ground when I saw him

وقتی که او را دیدم مشغول کندن زمین نبود.

 .Zahra failed the final test because she had not been studying properly

زهرا در امتحان نهایی رد شد چونکه به طور کامل درس نخوانده بود.

 

نکته: از افعال غیر استمراری نباید در این ساختار استفاده کرد. افعالی که ing نمی گیرند.

 افعال انتزاعی: …,to want, to cost, to seem, to need, to care, to contain, to owe, to exist

 افعال مالکیت: …,to own, to possess , to belong

 افعال احساسی: …,to like, to love, to hate, to dislike, to envy, to fear, to mind

مثال:

نادرست. The MG Motors had been belonging to England for many years before China bought it

صحیح. The MG Motors had belonged to England for many years before China bought it

قوانین ing دار کردن افعال

۱٫ اگر فعلی به e ختم شود و تلفظ نشود موقع اضافه کردن ing حرف آخر فعل که e هست را حذف می کنیم.

Bake _____ baking
Smile _____ smiling

۲٫ اگر فعلی به ye, ee ختم شود و تلفظ نشود موقع اضافه کردن ing حرف آخر فعل که e هست را حذف نمی کنیم.

Free ___ freeing
Dye___ dyeing

۳٫ اگر فعل یک بخشی (تک سیلابی) حرف ما قبل آخرش حروف صدا دار (a-e-i-o-u) باشد و حرف آخر از حروف بی صدا، موقع اضافه کردن ing باید حرف آخر را دو بار بنویسیم.

Swim ___ swimming
Shop ____ Shopping

۴٫ اگر فعلی حرف ما قبل آخرش حروف صدا دار (a-e-i-o-u) باشد و حرف آخر از حروف بی صدا و تکیه بر روی بخش (سیلاب) آخر باشد حرف آخر دو تا می شود.

Refer____ Referring
Admit____ Admitting

۵٫ اگر فعلی حرف ما قبل آخرش حروف صدا دار (a-e-i-o-u) باشد و حرف آخر از حروف بی صدا و تکیه بر روی بخش (سیلاب) آخر نباشد حرف آخر دو تا نمی شود.

Target____ Targeting
Visit____ Visiting

۶٫ اگر فعلی حرف ما قبل آخرش دو حرف صدا دار باشد و حرف آخر بی صدا، نیازی به دو تایی نوشتن حرف آخر نیست.

Pour ____ Pouring
Treat ____ Treating

تفاوت گذشته استمراری و گذشته کامل استمراری

گذشته استمراری را زمانی استفاده می کنیم که فعلی در حال استمرار بوده که توسط عملی دیگر قطع شده باشد ولی از گذشته کامل استمراری برای بیان عملی استفاده می کنیم که قبل از عمل دیگر در گذشته برای مدتی در حال استمرار بوده است.

(گذشته استمراری).  I was watching TV when the telephone rang

 

داشتم تلویزیون می دیدم که تلفن زنگ زد.( تاکید روی قطع شدن عمل تلویزیون دیدن است به علت زنگ تلفن)

(گذشته کامل استمراری). I had been watching TV for two hours when the telephone rang 

دو ساعت در حال تلویزیون دیدن بودم که تلفن زنگ زد. ( تاکید روی مدت زمان عمل است که قبل از زنگ تلفن است).

ساختار مجهول گذشته کامل استمراری

had been + being + past participle+ مفعول

* استفاده از ساختار مجهول گذشته کامل استمراری رایج نیست و در مکالمات روزمره استفاده نمی شود.

 Alex had been decorating the palace for a month before the party began. Active

 The palace had been being decorated by Alex for a month before the party began. Passive

 

استفاده از گذشته کامل استمراری در نقل قول غیر مستقیم

از آنجایی که در نقل قول غیر مستقیم زمان جمله اصلی را به یک زمان قبل می بریم و همانطور که مشخص هست از ماضی بعید (گذشته کامل) زمان قدیمی تری نداریم نمی توان گذشته کامل استمراری را به زمان قبل تر برد پس شکل گذشته کامل استمراری در نقل قول مستقیم و غیر مستقیم یکی هست.

گذشته استمراری و حال کامل استمراری در نقل قول غیر مستقیم به گذشته کامل استمراری تبدیل می شوند.

 

Past continuous (گذشته استمراری)

Past perfect continuous                                                                                                   

Present perfect continuous (حال کامل استمراری)

مثال:

“ Ali said, “I was working late in the hospital that night

Ali said that he had been working late in the hospital that night.

“ Ali complained,”he has been waiting for hours

.Ali complained that he had been waiting for hours

 

خلاصه ساختار های مثبت- منفی و سوالی گذشته کامل استمراری:

مثال: فعل watch

 

مثبت منفی سوالی
I had been watching I had not been watching ?Had I been watching
You had been watching You had not been watching ?Had you been watching
He /She had been watching He /She had not been watching ?Had he/she/ been watching
We had been watching We had not been watching ?Had we been watching
You had been watching You had not been watching ?Had you been watching
They had been watching They had not been watching ?Had they been watching

 

کاربرانی که این آموزش را مطالعه نموده اند به دروس زیر نیز علاقه مند بوده اند:

 

5/5 ( 2 نظر )
0 0 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در این دیدگاه
اطلاع از
guest

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x