زمان آینده ساده یا simple future

زمان آینده ساده یا simple future

در این درس آموزش زبان انگلیسی از وب سایت ایزلرن – آموزش آنلاین ویدیویی با مبحث گرامر زمان آینده ساده یا همان Simple Future در خدمت شما هستیم.

قبل از هر چیز باید به این موضوع بپردازیم که:

زمان آینده ساده چیست؟

زمان آینده ساده به زمانی بعد از زمان حال اشاره می کند و بیان کننده حقایق و واقعیت ها قطعی می باشد. زمان آینده ساده برای پیشبینی یک اتفاق در آینده بکار می رود. It will rain tomorrow

ARVE Error: Invalid URL https://dl.izolearn.com/website/Englishfree/17-future simple.mp4 in url
ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

 

از این زمان برای بیان یک عمل در آینده استفاده می کنیم. ساختار آینده ی ساده به این صورت است:

فاعل + will + فعل (اصلی)

subject + will + (main) verb

به این مثال ها که با فعل go هست توجه کنید:

I will go

من خواهم رفت

You will go

تو خواهی رفت

He/she/it will go

او(مذکر/مونث)/ آن خواهد رفت

We will go

ما خواهیم رفت

You will go

شما خواهید رفت

They will go

آنها خواهند رفت

همچنین ما می توانیم از کلمه ی shall به جای will برای بیان کاری در زمان آینده استفاده کنیم.

اما توجه داشته باشید که استفاده از shall بیشتردر انگلیسی بریتانیایی رایج هست تا در انگلیسی آمریکایی، با این وجود حتی در انگلیسی بریتانیایی هم کلمه ی will کاربرد و استفاده ی بیشتری دارد.

حالا بیایید حالت منفی این ساختار را ببینیم.

I will not go

من نخواهم رفت

You will not go

تو نخواهی رفت

He/she/it will not go

او(مذکر/مونث) / آن نخواهد رفت

We will not go

ما نخواهیم رفت

You will not go

شما نخواهید رفت

They will not go

آنها نخواهند رفت

همانطور که می بینید برای ساختار منفی فقط لازم است بعداز will و قبل از فعل اصلی not اضافه کنید.

حالا نگاهی به فرم اختصاری آینده ی منفی می اندازیم.

I won’t go

You won’t go

He/she/it won’t go

We won’t go

You won’t go

They won’t go

نحوه ی نوشتن و تلفظ فرم منفی اختصاری را به خاطر بسپارید. همچنین بدانید که فرم منفی مخفف شده ی فعل کمکی shall not، shan’t می شود. مثال: I shan’t go

به فرم سوالی این ساختار توجه کنید.

Will I go

آیا من خواهم رفت؟

?Will you go

آیا تو خواهی رفت؟

?Will he/she/it go

آیا او(مذکر/مونث) / آن خواهد رفت؟

?Will we go

آیا ما خواهیم رفت؟

?will you go

آیا شما خواهید رفت؟

?Will they go

آیا آنها خواهند رفت؟

همانطور که می بینید برای ساختار پرسشی ، ترتیب کلمات را تغییر می دهیم، یعنی جای فاعل را با فعل کمکی will یا shall عوض میکنیم.

فرم مخفف شده یا کوتاه شده ی این فعل کمکی به شکل زیراست:

I‘ll go

You‘ll go

He‘ll /she‘ll /it‘ll go

We‘ll go

You‘ll go

They‘ll go

معمولا از این فرم مختصر شده برای محاوره و گفتگو استفاده می شود.

اما اگر بخواهیم از این فرم در نوشتن استفاده کنیم به این شکل خواهند بود.

به خاطر داشته باشید که برای shall فرم مخفف شده وجود ندارد و این فعل کمکی فقط به همین شکل خوانده و نوشته می شود.

حالا با کاربردها و موارد استفاده از زمان آینده ی ساده آشنا می شویم.

اولین استفاده زمانیست که می خواهیم پیشنهاد انجام کاری (to offer to do something) را بدهیم.

فرض کنید تلفن خانه ی شما زنگ می خورد و مادرتان می گوید: The telephone is ringing. شما در جواب می گویید: I’ll answer it.

دراینجا شما درواقع دارید پیشنهاد انجام کاری را می دهید، پیشنهاد جواب دادن به تلفن. بنابراین از زمان آینده ی ساده استفاده می کنید.

مثلا دوست شما می گوید: I’m really tired. I’m falling asleep. و شما به او می گویید: I‘ll make you a coffee.

اینجا هم شما دارید پیشنهاد انجام کاری رو که قهوه درست کردن هست می دهید، بنابراین از این زمان برای بیان پیشنهاد خودتان استفاده می کنید.

متضاد پیشنهاد دادن برای انجام کاری می شود اجتناب کردن یا پرهیز کردن از انجام کاری (to refuse to do something).

برای بیان اجتناب از انجام کاری از فرم منفی آینده ساده استفاده می کنیم.

مثال:

.I won’t do the washing up by myself

من به تنهایی شستشو(ی ظروف) را انجام نخواهم داد.

.I will not help you with your homework

من در انجام تکالیفت کمکت نخواهم کرد.

درهردوی این جملات ما از انجام کاری اجتناب کرده ایم بنابراین جمله ی خود را با فرم منفی آینده ی ساده بیان می کنیم.

همینطور ما از این زمان برای بیان قول یا تهدید (promises and threats) استفاده می کنیم.

مثال:

.If you help me cook dinner, I will do the washing up

اگر تو درپختن شام به من کمک کنی، من ظرف هارا خواهم شست.

دراین جمله شما قول انجام کاری را داده اید، یعنی قول داده اید که ظرف هارا بشویید. بنابراین از زمان آینده ی ساده استفاده می کنید.

مثال:

.Stop doing that or I‘ll call the police

ازاین کار دست بردار وگرنه به پلیس زنگ خواهم زد.

این جمله یک تهدید است. (اگر تو این کار را نکنی، من آن کار را خواهم کرد.) بنابراین در این موقعیت هم از این زمان استفاده می کنید.

یک کاربرد رایج این زمان در مواقع درخواست و یا دستور (requests / orders) است.

زمانی که از کسی تقاضا داریم که کاری برای ما انجام دهد، از زمان آینده ی ساده استفاده می کنیم.

مثال:

?Will you buy me a drink please

برای من یک نوشیدنی می خری لطفا؟

?Will you help me carry my bags

کمکم می کنی کیف هایم را حمل کنم / ببرم ؟

دراین دوجمله ما از کسی تقاضا کردیم که کاری برایمان انجام دهد. بنابراین می توانیم درخواست خود را با استفاده از فرم سوالیِ زمان آینده ی ساده بیان کنیم.

توجه داشته باشید که در این حالت، یعنی برای بیان درخواست خود فقط می توانیم از فعل will استفاده کنیم، استفاده از shall دراین مورد صحیح نیست.

همچنین ما از زمان آینده ی ساده برای بیان پیش بینی خود (predictions) استفاده می کنیم، یعنی بیان چیزی که فکر می کنیم در آینده اتفاق می افتد.

مثال:

.I think Liverpool will beat Manchester United

من فکر می کنم تیم لیورپول تیم منچستر یونایتد را شکست دهد (شکست خواهد داد).

.I think a new window will cost 30$

من فکر می کنم پنجره ی جدید سی دلار هزینه دارد (هزینه خواهد داشت).

همانطور که می بینید ما از آینده ی ساده برای بیان کاری که فکر می کنیم در آینده اتفاق می افتد استفاده کردیم.

افعال متداول و پر استفاده در زمان آینده ساده

افعال پر استفاده در زمان آینده ساده

اما نکته ای که باید بدانید این است که دراین ساختار ، از will زمانی استفاده می کنیم که درباره ی این پیش بینی و اتفاقی که فکر می کنیم در آینده می افتد کاملا مطمئن نباشیم.اگر وقوع آن اتفاق قطعی باشد و از انجامش اطمینان داشته باشیم در این صورت از going to به جای will استفاده می کنیم.

مثال:

The builder called with the cost of a new window. It is going to cost 40$

دراین جمله ما بر اساس اطلاعات ومدرکی که ازسازنده ی ساختمان به دست آورده بودیم قیمت پنجره ی جدید را پیش بینی کردیم، این بدان معناست که ما با اطمینان بیشتری پیش بینی خود را بیان کردیم.

ما حالا کاملا از قیمت پنجره آگاه هستیم، در واقع این به نوعی بیان یک حقیقت خواهد بود تا صرفا یک پیش بینی بی اساس.

به همین دلیل ساختار آینده با going to را جایگزین ساختار آینده با will می کنیم.

البته در معنی این دو تقریبا یکسان هستند، هردوی این جملات درباره ی آینده هستند، تفاوت فقط در اطمینان و قطعیت پیش بینی ماست. ما در آینده ی ساده با will کمتر از پیش بینی خودمان مطمئن هستیم.

ما می توانیم از کلمه ی shall برای پیشنهاد چیزی استفاده کنیم (to suggest something).

توجه کنید که در این مورد فقط می توانیم از shall استفاده کنیم نه ازwill.

برای مثال فرض کنید که در اتاقی باز است و شما پیشنهاد بستن آن را می دهید: shall I close the door? یعنی در را ببندم؟ یا مثلا به همسر خودتان پیشنهاد می دهید که
go out for dinner? shall weیعنی برای شام بیرون برویم؟

ممکن است این کاربرد shall را با کاربرد will برای بیان پیشنهاد اشتباه بگیرید یا برایتان گیج کننده باشد.

برای پرهیز از اشتباه به دو نکته توجه داشته باشید:

نکته ی اول این است که وقتی از will استفاده می کنیم که با توجه به موقعیت و شرایط و یا حرفی که دیگران می زنند در آن واحد تصمیم به انجام کاری بگیریم و آن تصمیم را در قالب یک پیشنهاد به زبان بیاوریم.

تصمیمی که هیچ برنامه ای از قبل برای انجام آن نداشته ایم و شرایط جاری ما را به انجام آن ترقیب می کند.

مثلا زمانی که تلفن زنگ می خورد و ما درهمان لحظه اعلام می کنیم که آن را جواب می دهیم. یا زمانی که دوست ما می گوید که خسته است و ما درهمان لحظه تصمیم می گیریم برای او قهوه درست کنیم.

اما بیان پیشنهاد با shall زمانیست که ما می خواهیم به نحوی از طرف مقابل برای انجام کاری موافقت بگیریم یا نظر اورا جویا شویم. مثلا زمانی که از مخاطبتان می پرسید در را ببندید یا خیر، یا وقتی نظر همسرتان را برای خوردن شام بیرون از خانه جویا می شوید.

نکته ی دوم که مهم می باشد این هست که بیان پیشنهاد (suggestion) با shall درانگلیسی بریتانیایی کاربرد دارد و نمی توانید از این ساختار در انگلیسی آمریکایی استفاده کنید.

نکته: هنگامی که از یک عبارت بیانگر زمان در ابتدای جمله واره (clause) استفاده می کنیم نباید زمان آینده ی ساده را در ادامه ی جمله واره به کار ببریم، بلکه باید جمله را به زمان حال ساده بگوییم.

مثال:

.When I will arrive at the cinema, I’ll call you

این جمله به دلیل استفاده از زمان آینده ی ساده بعد از یک عبارت که بیانگر زمان در جمله واره هست یعنی کلمه ی when ، نادرست می باشد.

جمله ی درست به این صورت است:

.When I arrive at the cinema, I’ll call you

وقتی به سینما برسم، با تو تماس می گیرم.

چند واژه ی دیگر که بیانگر زمان در جمله واره ها هستند شامل:

…..,When, while, before, after, by the time, as soon as, if, unles

بنابراین هروقت جمله واره ای داشته باشیم که با یکی از این عبارات شروع شوند و قصد داریم که از زمان آینده صحبت کنیم باید از حال ساده برای بیان مفهوم موردنظرمان استفاده کنیم.

 

کاربرانی که این آموزش را مطالعه نموده اند به مقالات زیر نیز علاقه مند بوده اند:

[yasr_overall_rating]

 

5/5 ( 2 نظر )
2.3 3 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در این دیدگاه
اطلاع از
guest

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x