زمان های کامل استمراری : حال کامل استمراری – گذشته کامل استمراری – آینده کامل استمراری

زمان های کامل استمراری

در این مقاله آموزش انگلیسی از وب سایت ایزلرن قصد داریم به بررسی جامع و نکات زمان های کامل استمراری مانند حال کامل استمراری (Present Perfect Progressive) – گذشته کامل استمراری(Past Perfect Progressive) – آینده کامل استمراری(Future Perfect Progressive) بپردازیم.

حتما بخوانید : گرامر حال کامل (present perfect)| گذشته کامل (past perfect) | آینده کامل (future perfect)

زمان های کامل استمراری

 

زمان های کامل استمراری بیانگر این واقعیت هستند که یک اتفاق، نرسیده به و یا تا پیش از زمان یا اتفاقی دیگر در جریان بوده است. این زمان جهت نشان دادن طول اتفاق اولیه استفاده می شود.

حال کامل استمراری (Present Progressive Perfect)

زمان حال کامل استمراری present perfect progressive

زمان حال کامل استمراری به مدت انجام یا نوع کار تاکیید دارد(نه الزاما نتیجه آن). همچنین اتفاقی که اخیرا پایان یافته یا هنوز ادامه دارد را بیان می کند. در معنایی دیگر این زمان عمل تمام شده ای که بر زمان حال تاثییر گذاشته را نیز توصیف می کند.

ساختار گرامری زمان حال کامل استمراری:

positivenegativequestion
I / you / we / theyI / you / we / theyHave
have been workinghaven’t been workingI / you / we / they
?been working
he / she / ithe / she / itHas
has been workinghasn’t been workinghe / she / it
?been working

نشانه های این زمان:

وجود کلماتی نظیر all day , for 6 years , since 2000 , how long? , the whole week در جمله نشان دهنده این زمان هستند.

به مثال های زیر توجه کنید:

(You’re out of breath. Have you been running? (= you’re out of breath now

(Paul is very tired. He’s been working very hard. (= he’s tired now

?Why are your clothes so dirty? What have you been doing

I’ve been talking to Amanda about the problem and she agrees with me

Where have you been? I’ve been Looking for you everywhere

برای عملی که در یک بازه زمانی مرتب تکرار می شود نیز می توانیم از این زمان استفاده کنیم. به مثال زیر دقت کنید:

Silvia is a very good tennis player. She’s been playing since she was eight

Every morning they meet in the same cafe. They’ve been going there for years

مقایسه زمان های حال کامل استمراری و حال استمراری Present Perfect Progressive vs Present Progressive

مقایسه حال کامل استمراری و حال استمراری

به مثال های زیر توجه کنید:

Don’t disturb me now. I’m working                                                                I’ve been working hard. Now I’m going to have a break

We need an umbrella. lt ‘s raining                                                                   The ground is wet. lt’s been raining

Hurry up! We’re waiting                                                                                 We’ve been waiting for an hour

مقایسه زمان های حال کامل استمراری و حال کامل

مقایسه زمان های حال کامل استمراری و حال کامل

ما از زمان حال کامل استمراری برای بیان عقیده و توصیف یک فعالیت ( یک وظیفه، تکه ای از یک کار و …) که تا زمان اخیر و یا تا زمان گفتگو ادامه داشته، استفاده می کنیم. اما اگر نتیجه آن وظیفه یا کار و یا فعالیت برای ما مهم باشد و نه خود آن فعالیت آنگاه از حال کامل استفاده می کنیم.

به مثال های زیر توجه کنید:

My hands are very dirty. I’ve been repairing                                                        my bike My bike is OK again now. I’ve repaired it

joe has been eating too much recently. He should eat less                                    Somebody has eaten all the chocolates. The box is empty

?lt’s nice to see you again. What have you been doing since we last met?                Where’s the book I gave you? What have you done with it

?Where have you been? Have you been playing tennis?                                          Have you ever played tennis

باید به این نکته توجه داشته باشیم که برخی از افعال به صورت استمراری بکار نمی روند.

لیست تعدادی از افعال غیر استمراری متداول:

feeling: hate, like, love, prefer, want, wish
senses: appear, feel, hear, see, seem, smell, sound, taste
communication: agree, deny, disagree, mean, promise, satisfy, surprise
thinking: believe, imagine, know, mean, realize, recognize, remember, understand
other states: be, belong, concern, depend, involve, matter, need, owe, own, possess

به مثال های زیر توجه کنید:

(I’ve known about the problem for a long time. (not I’ve been knowing
(How long have you had that camera? (not have you been having

زمان گذشته کامل استمراری Past Perfect Progressive

زمان گذشته کامل استمراری Past Perfect Progressive

زمان گذشته کامل استمراری به عملی که پیش از یک زمان معین در گذشته انجام شده و ادامه داشته است دلالت می کند و همچنین تاکید بر طول مدت انجام یک عمل در گذشته دارد.

این زمان در برخی موارد قابل جایگزینی با زمان حال کامل استمراری است.

ساختار گرامری زمان گذشته کامل استمراری:

Subject+auxiliary verb(had)+been+verb+ing

به مثال های زیر دقت کنید:

When the boys came into the house, their clothes were dirty, their hair was untidy and one of them had a black eye. They’d been fighting

I was very tired when I got home. I’d been working hard all day

When I went to Madrid a few years ago, I stayed with a friend of mine. She hadn’t been Living there very long, but she knew the city very well

تفاوت زمان حال کامل استمراری و گذشته کامل استمراری

تفاوت زمان حال کامل استمراری و گذشته کامل استمراری

از آنجایی که این زمان ها عملا به صورت مجزا در زبان فارسی وجود ندارند، درک آنها سخت است. زبان آموز می بایست از طریقه به وقوع پیوستن آنها، مدت زمان به طول انجامیدن آن و همچنین فاصله زمانی آن اتفاق، زمان صحیح را تشخیص دهد.

به مثال های زیر توجه کنید:

(I hope the bus comes soon. I’ve been waiting for 20 minutes. (before now  

(At last the bus came. I’d been waiting for 20 minutes. (before the bus 

James is out of breath. He has been running                          James was out of breath. He had been running

زمان آینده کامل استمراری Future Perfect Progressive

آینده کامل استمراری

زمان آینده کامل استمراری یعنی عملی که در آینده پیش از یک عمل دیگر در یک بازه زمانی مشخص یا زمان مشخص اتفاق خواهد افتاد. اینجا نیز تاکید بر طول مدت زمان انجام کار است.

ساختار گرامری زمان آینده کامل استمراری:

Subject+will/shall+auxiliary verb(have)+been+verb+ing

Subject+(am/is/are)+ going to+auxiliary verb(have)+been+verb+ing

به مثال های زیر توجه کنید:

Singular                                                             Plural           
I will have been walking                                   we will have been walking
you will have been walking                               you will have been walking
he/she/it will have been walking                        they will have been walking

 

اکنون نوبت شماست. اگر پرسشی دارید خوشحال می شویم در بخش دیدگاه در پایین همین صفحه مطرح کنید.

و اگر این مطلب براتون مفید بود ممنون میشیم اون رو به کمک دکمه های اشتراک گذاری که در پایین همین صفحه هستند به اشتراک بگذارید( مخصوصا لینکدین 🙂 )

 

دسته بندی های پرطرفدار:

[maxbutton id="2"][maxbutton id="9"][maxbutton id="8"][maxbutton id="7"]
[maxbutton id="5"][maxbutton id="3"][maxbutton id="10"][maxbutton id="6"]
5/5 ( 3 نظر )
1.5 2 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در این دیدگاه
اطلاع از
guest

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x