گرامر will : زمان آینده با will

گرامر will و زمان آینده با will در انگلیسی

گرامر will و زمان آینده با will

در این مقاله آموزش زبان انگلیسی از وب سایت ایزلرن – آموزش آنلاین ویدیویی با مبحث گرامر will و کاربردهای will در زبان انگلیسی در خدمت شما هستیم.

ما در این آموزش در نظر داریم اطلاعات مفید و سودمندی درباره ی کاربردها و اشکال مختلف فعل کمکی مدال will، که در زبان انگلیسی بسیارمتداول و کاربردی است، به شما زبان آموزان عزیز ارائه کنیم و به همین منظور برای درک بهتر مفاهیم مثالهای متنوعی را در ادامه این آموزش در نظر گرفته ایم که بعد از توضیحات هر بخش خدمت شما ارائه می کنیم.

ساختار زمان آینده و کاربرد will در آن

در زبان انگلیسی برای بیان زمان آینده از افعال و حالتهای مختلفی استفاده می شود که رایج ترین آن آینده ساده با Will می باشد.

برای مثال از ساختار Be Going to، حال استمراری ( Present Progressive) و آینده استمراری ( Future Progressive) برای بیان زمان آینده به ترتیب اولویت استفاده می شود. فعل کمکی will در حالتهای ساده ( Simple Future) ، استمراری ( Future Progressive) و کامل ( Future Perfect) استفاده می شود. به ساختار و مثال های زیر توجه کنید:

آینده ساده:

( آینده ساده )                       …+فعل اصلی ساده + will + فاعل ( اسم یا ضمیر)

.Mary will play soccer

.She will play soccer

آینده استمراری:

 

(آینده استمراری)                                         . …+ ing فعل اصلی + will be+ فاعل

.Mary will be playing soccer next week

آینده کامل:

 

(آینده کامل)                                          . …+ شکل سوم فعل+ will have+ فاعل

.She will have graduated by 2020

نکته: بعد از فعل کمکی will حتماً باید فعل به شکل ساده استفاده شود.

قبل از اینکه به کاربرد ها و گرامر will بپردازیم لازم است که در ابتدا با صرف فعل will آشنا شویم. به جدول زیر توجه کنید:

 

.Play soccer tomorrow (Will / will not (won’t I
You, we, they
He, she, it

 

حالت پرسشی

 

I
?Play soccer tomorrow You, we, they will
He, she, we

 

شکل کوتاه فعل( contractions)

در زبان انگلیسی بویژه در مکالمات روزمره و محاوره ای برخی افعال و ضمایر تا حدی در هم ادغام می شوند و شکل کوتاهی از افعال را می سازند.

مخفف will به شکل ll’ می باشد که بصورت ” ل” تلفظ می شود. شکل کوتاه شده اغلب در محاوره و موقعیت های غیر رسمی استفاده می شود؛ به عنوان مثال در مواقعی که می خواهید برای استادتان ایمیل بزنید از بکار بردن افعال مخفف خودداری کنید.

 

منفی (negative) مثبت (positive)
شکل بلند/ شکل کوتاه شکل بلند/ شکل کوتاه
I’ll not / I won’t / I will not I’ll / I will
You’ll not / you won’ t / you will not You’ll / you will
He’ll not / he won’t / he will not He’ll / he will
She’ll not / she won’t / she will not She’ll / she will
It’ll not / it won’t / it will not It’ll / it will
we’ll not / we won’t / we will not We’ll / we will
they’ll not / they won’ t / they will not They’ll / they will

 

نکته: همیشه در مکالمات انگلیسی می توان از شکل کوتاه شده فعل و حرف منفی ساز not بدون توجه به اینکه چه واژه ای قبل از آن آمده استفاده کرد.

به مثال های زیر توجه کنید:

.She won’t finish her homework tonight

.My sister / Jenny won’t finish her homework tonight

و در حالت نوشتاری از شکل کوتاه شده فعل فقط و فقط بعد از ضمیر استفاده می شود.

.She’ll not finish her homework tonight

.My sister’ll / jenny ‘ll not finish her homework tonight

همانطور که گفته شد برای ساختن زمان آینده ساده ، ما به فعل کمکی will و فعل اصلی به شکل ساده اش نیاز داریم. به ساختارهای دیگر will در جدول زیر دقت کنید:

 

.He will win the game … + فعل اصلی ساده+ will+ فاعل جملات مثبت
.He will not win the game …+فعل اصلی ساده+ will not+ فاعل جملات منفی
?Will he win the game …+ فعل اصلی ساده+ فاعل +Will جملات پرسشی

 

کاربردهای فعل will

بطور کلی وقتی با واژه will در متون انگلیسی روبرو می شویم، باید به دنبال یکی از مفاهیم زیر باشیم:

۱- تصمیمات آنی

گاهی اوقات در لحظه صحبت کردن تصمیمی برای انجام کاری یا عملی گرفته می شود که قصد و نیت قبلی در کار نبوده است. به مثالهای زیر توجه کنید:

?A.This letter is in France. Can you help me

این نامه به زبان فرانسوی است.آیا می توانی کمکم کنی؟

?B.Yes, of course, I will translate it for you

بله البته. آنرا برای تو ترجمه خواهم کرد.

توجه فرمایید که گوینده B در لحظه صحبت کردن و بدون برنامه ریزی قبلی تصمیم می گیرد که به گوینده A در ترجمه کردن متن نامه کمک کند. مثالی دیگر:

?A.Are you busy tonight

سرت شلوغه امشب؟

B.No, I’m free

نه ، بیکارم.

A.Would you like to come to the cinema with me

مایلی با من به سینما بیایی؟

B. Yes, I’ll come 

بله ،خواهم آمد.

همانند قبل در این مثال هم گوینده B از قبل برنامه ای ندارد و در لحظه صحبت با گوینده A تصمیم می گیرد که با او به سینما برود.

نکته: فعل Will و Be Going to هر دو برای بیان زمان آینده استفاده می شوند.وقتی بخواهیم در مورد اتفاقی که قرار است در آینده به وقوع بپیوندد پیش بینی کنیم ، این دو فعل از نظر معنا و مفهوم هیج فرقی با هم ندارند. به نمونه های زیر دقت کنید:

According to the weather report, it will be sunny on Monday

طبق گزارش هواشناسی، دوشنبه هوا آفتابی خواهد بود.

According to the weather report, it’s going to be sunny on Monday

طبق گزارش هواشناسی، دوشنبه هوا آفتابی خواهد بود.

نکته: برای بیان پیشگویی، اگر مدارک و شواهدی در زمان حال وجود داشته باشد ترجیحأ از ساختار be going to استفاده می شود:

.You don’t study hard for the exam. You‘re going to be failed tomorrow

تو سخت مطالعه نمی کنی. فردا در امتحان رد خواهی شد.

گوینده با استناد از نشانه ها ، در مورد پیش گویی اش مطمئن است. و مثالی دیگر:

.He’s standing at the edge of the roof, he’s going to fall

او لبه ی بام ایستاده است، او (حتمأ ) خواهد افتاد.

 

نکته: از ساختار be going to برای بیان تصمیمی که از قبل مقدمه چینی و برنامه ریزی کرده ایم ( قصد و اراده انسان لحاظ می شود) استفاده می کنیم:

?A.Why did you buy this paint

چرا این رنگ را خریدی؟

.B.I’m going to paint my bedroom tomorrow

قصد دارم فردا اتاقم را رنگ آمیزی کنم.

 

.I’m going to look for a new apartment

قصد دارم دنبال آپارتمان جدیدی باشم.

 

نکته : برای بیان تصمیمی که درست در همان لحظه صحبت گرفته شده است ( قصد و نیت قبلی در کار نیست ) از ساختار will استفاده می کنیم که مثالهایی در ابتدای بحث ارائه شد:

.I’ll see you tonight, bye

امشب میبینمت،خدا حافظ.

بعضی ها بر این باورند که be going to کمی محاوره ای تر و صمیمی تر از will می باشد و معمولأ در گفتگوها going to بصورت ” gonna” تلفظ میشود.

.My sister’s gonna be a mom next week

خواهرم هفته آینده مادر می شود.

۲- پیش بینی آینده

هنگامی که در مورد موضوعی حدسی می زنیم و باور داریم که در آینده اتفاق خواهد افتاد از will استفاده می کنیم.(ساختار be going to با will در این مفهوم یکی است.)

.Look at the sky. It’ll be rainy today 

آسمان رو ببین، امروز هوا بارانی خواهد بود.

توجه : هنگامی که بر پایه نظرات و ایده های شخصی و بدون هیچ گونه مدرک و سندی اتفاقی را پیش بینی می کنیم از will استفاده می کنیم و زمانی که پیش بینی ما بر اساس شواهد و مدارکی است که الان میبینیم و می شنویم، ساختار be going to را بکار می بریم.به مثالهای زیر دقت کنید:

.He will win the game

او بازی را خواهد برد.

.He is going to win the game. He has practiced hard for two years

او بازی را خواهد برد. او دو سال سخت تمرین کرده است.

۳- پیشنهاد کردن

گاهی اوقات افراد می خواهند در صورت نیاز کاری برای کسی انجام دهند و یا اینکه در لحظه ی صحبت فورأ پیشنهادی را مطرح می کنند:

.The phone is ringing. I’ll answer it for you

تلفن زنگ می خورد. من جواب خواهم داد.

فرض کنید منزل دوستتان هستید و او مشغول کاری در آشپزخانه است. در همان حین تلفن زنگ می خورد و شما به دوستتان پیشنهاد می دهید که به جای دوستتان آن را جواب خواهید داد.و مثالی دیگر:

.I will bring you another cup of tea if you like

اگر دوست داشته باشی یک فنجان دیگر چایی برایت می آورم .

۴- قول دادن یا پاسخ به درخواست دیگران

وقتی بخواهیم قول انجام دادن کاری را به کسی در زمان آینده بدهیم از این ساختار استفاده می کنیم.

.I will help you to pass the exam

کمکت خواهم کرد که امتحانت را پاس کنی.( قول می دهم)

.A.Will you come with me to the theatre? I book two seats

آیا با من به تئاتر می آی؟ دو تا صندلی رزرو کردم.

.B.Of course, I will

البته خواهم آمد.

۵- درخواست یا تقاضا کردن

در مواردی شما احساس نیاز پیدا می کنید که کسی کمکتان کند؛ در اینصورت می توان از ساختار will برای درخواست تقاضا استفاده کرد. به مثال دقت کنید:

.Will you carry this package for me? I have a backache

آیا این بسته رو می توانی حمل کنی؟ کمر درد دارم.

۶- تهدید کردن

.Shut up or I will tell everything to your dad

خفه شو یا همه چیرو به پدرت خواهم گفت.

.You will not lie to me

تو به من دروغ نخواهی گفت.

۷- بیان میل و رضایت

برای بیان عمل یا کاری که کاملأ ارادی و با رضایت و انتخاب افراد صورت می گیرد، از زمان آینده استفاده می کنیم:

.I will buy a gift for my friend’s birthday

برای تولد دوستم کادو خواهم خرید.(مایلم و خوشحال می شوم)

A.The bell is ringing.

B.I’ll open the door.

من مایلم که در را باز کنم و این تصمیمی است که الان موقع زنگ خوردن گرفتم و از قبل در کمین آن نبودم. به مثالی دیگر توجه کنید:

A.I have problem in my assignments

در تکالیفم مشکل دارم.

B.Don’t worry. I’ll help you

نگران نباش.کمکت خواهم کرد.( با کمال میل و رضایت)

۸- سرباز زدن از انجام کاری

حالت منفی فعل کمکی (will ( won’t برای بیان امتناع کردن کسی از انجام دادن کاری کاربرد دارد.مثال را ببینید:

.The boss won’t accept your request anymore

ریئس درخواست تو را دیگر نخواهد پذیرفت.

.Your husband won’t believe in your words anymore

همسرت حرفهایت را دیگر باور ندارد.

۹- جملات شرطی نوع اول ( if-clause type I)

برای انجام کاری در آینده که حتمأ الزامیت دارد از زمان آینده ساده استفاده می کنیم:

If I know your address, I’ll send you an invitation for the birthday party

اگر آدرست را می دانستم ،برایت کارت دعوت تولد می فرستادم.

.I’ll leave a message for her if she answers

اگر جواب ندهد، پیغام خواهم گذاشت.

۱۰- برای بیان واقعیات ( facts)

برای بیان حقایقی که قطعأ اتفاق میفتد:

.The Sun will rise

آفتاب طلوع خواهد کرد.

.I will take my MA degree next year

سال بعد مدرک فوق لیسانسم را خواهم گرفت.

۱۱- برای بیان عادات و اتفاقاتی که مدام تکرار می شوند

.The sanctions will be imposed against Iran over and over

.
تحریمات علیه ایران بارها و بارها ادامه خواهد داشت.

.Summer holidays will come again and you don’t any plan yet

تعطیلات تابستان دوباره خواهد آمد و تو هنوز هیچ برنامه ای نداری.

 

و به عنوان نکات پایانی به موارد زیر توجه کنید:

نکته: بعد از افعال زیر می توانیم از فعل آینده ساده استفاده کنیم:

Think, believe, expect, hope, maybe, probably, wonder, I’m sure, I’m afraid

مثال:

.I think I’ll have a company tonight

فکر می کنم امشب مهمان خواهم داشت.

.I will probably fail the exam. I don’t have time to study

وقت نداشتم مطاله کنم. احتمالأ در امتحان رد خواهم شد.

نکته: گاهی می توان از قید های زمانی مربوط به زمان آینده استفاده کرد مانند:

(…Tomorrow (morning, afternoon, evening, night
(…Next (week, month, year

(…This (week, Sunday, Friday  
Tonight
Later

مثالهای زیر را ببینید :

.Tomorrow will be sunny

فردا هوا آفتابی خواهد بود.

I will travel next month

ماه بعد مسافرت خواهم کرد.

.I will watch movie tonight

امشب فیلم خواهم دید.

.She will send you an email later

بعدأ برای تو ایمیل خواهد زد.

 

کاربرانی که این مقاله را مطالعه نموده اند به آموزش های زیر نیز علاقه مند بوده اند:           

 [yasr_overall_rating]

 

4.5/5 ( 13 نظر )
3 1 vote
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در این دیدگاه
اطلاع از
guest

1 دیدگاه
جدیدترین
قدیمی ترین محبوب ترین
Inline Feedbacks
View all comments
مریم
مریم
3 سال قبل

عالی بود خسته نباشید

1
0
Would love your thoughts, please comment.x