زمان حال استمراری یا present continuous

گرامر زمان حال استمراری

زمان حال استمراری یا present continuous

در این مقاله آموزش زبان انگلیسی از وب سایت ایزلرن – آموزش آنلاین ویدیویی با موضوع گرامر زمان حال استمراری یا Present Continous در خدمت شما هستیم.

همانگونه که در بالا اشاره شد، در این مطلب قصد داریم به بررسی کامل زمان حال استمراری بپردازیم.

حال استمراری چیست؟ چه استفاده هایی دارد؟ در چه موقعیت هایی میتوانیم از این زمان استفاده کنیم؟ در چه موقعیت هایی نمیتوانیم از این زمان استفاده کنیم؟ چگونه باید جملات مثبت، منفی، و یا سوالی بسازیم؟

با من همراه باشید تا به تمامی این سوالات پاسخ دهیم. همچنین در طول آموزش نکات مهمی را هم یادآوری خواهم کرد. 

ARVE Error: Invalid URL https://dl.izolearn.com/website/Englishfree/11-present continuous.mp4 in url
ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

 

در ابتدا به پرسش زیر پاسخ می دهیم.

زمان حال استمراری چیست؟

زمان حال استمراری از ترکیب فعل “To Be” با شکل Present Participle فعل(فرم Present Participle از یک فعل، همان شکل ing دار آن فعل می باشد) ساخته می شود. مثلا I am studying with Elham. در زبان انگلیسی از زمان حال استمراری برای بیان عملی که اکنون در حال انجام است و یا در آینده رخ خواهد داد، استفاده می کنیم.

ساختار جملات خبری مثبت (affirmatives) در زمان حال استمراری

همانطور که میدانید برای شروع جمله در زبان انگلیسی به یک فاعل (subject) نیاز داریم. فعل این زمان با استفاده از مشتقات (to be) + فعل اصلی (verb + ing) ساخته می شود. مشتقات to be در زمان حال am/is/are هستند. پس ساختار به این صورت است:

Subject +             am/is/are +              verb + ing         +                         other information

I                             am                       working

She                          is                         cooking                                          lunch

They                        are                       doing                                             their homework

نکته: قید هایی که بیشتر در این زمان استفاده می شود عبارتند از:

Now, right now, at the moment, currently, this week/month/year, etc

این قیدها در واقع نشان دهنده نوعی استمرار هستند.

در ادامه حالت های کوتاه شده فعل to be را هم میبینیم

I am working = I’m working

You are working = you’re working

She is working = she’s working

He is working = he’s working

It is working = it’s working

Mina is working = Mina’s working

We are working = we’re working

They are working = they’re working

(Mike and Julie are working (Mike and Julie’re working

• زمانی که فاعل ما چند نفر باشند مانند اسم های بالا (Mike and Julie) نمیتوانیم are را مخفف کنیم.

ساختار جملات منفی (negatives)

تنها تفاوت جملات منفی و مثبت در این زمان فقط کلمه ی منفی کننده ی not است که بعد از فعل to be می آید. پس ساختار به این صورت است:

Subject +              am/is/are not         +          verb + ing              +              other information

I                           am not                              working

She                       is not                                cooking                                   lunch

They                     are not                              doing                                      their homework

 

در اینجا هم میتوانیم فرم های کوتاه شده در زمان حال استمراری را ببینیم.

(I am not working = I’m not working (I amn’t working
You are not working = you’re not working = you aren’t working
She is not working = she’s not working = she isn’t working
He is not working = he’s not working = he isn’t working
It is not working = it’s not working = it isn’t working
Mina is not working = Mina’s not working = Mina isn’t working
We are not working = we’re not working = we aren’t working
They are not working = they’re not working = they aren’t working
(Mike and Julie are not working = Mike and Julie are not working = Mike and Julie aren’t working (Mike and Julie’re not working

 

همانطور که میبینید در بیشتر موارد میتوانیم دو حالت کوتاه شده داشته باشیم که هر دو حالت درست هستند، اما برای فاعل I فقط یک حالت I’m not working و برای فاعل های چند اسمی حالت Mike and Julie are not working و Mike and Julie aren’t working درست هستند.

ساختار سوال ها در زمان حال استمراری (questions)

ساخت سوال در زمان حال استمراری بسیار ساده است.

She               is                cooking lunch now

برای ساخت سوالات بله خیر (Yes/no) فقط لازم است جای فعل to be و فاعل را در جملات خبری مثبت عوض کنیم.

?Is she cooking lunch now

برای پاسخ مثبت دادن ابتدا yes را می آوریم سپس یک ویرگول و سپس فاعل و فعل to be.

.Yes, she is

برای پاسخ منفی دادن ابتدا no را می آوریم سپس یک ویرگول و سپس فاعل و فعل to be و not.

No, she isn’t                     یا                   No, she’s not

پس ساختار به این صورت است:

?Am/Is/Are      +           subject         +          verb + ing        +         other information

Is                               she                           cooking                       lunch now

و برای ساخت سوالات wh دار فقط لازم است کلمه ی پرسشی را قبل از فعل to be در سوال قرار دهیم.

.What is she cooking? She is cooking lunch

.What is she doing? She is cooking

.When is she cooking? She is cooking now

ساختار:

?Wh- word + am/is/are + subject + verb + ing + other information

فقط دقت کنید که مورد سوال کلمه ی پرسشی شما چیست.

یعنی اگر درباره ی زمان سوال میکند باید در جمله قسمتی که مربوط به زمان است را حذف کنید سپس سوال را بسازید.

مثلا کلمه ی پرسشی when درباره ی زمان سوال میکند پس در جمله قسمتی که درباره ی زمان است یعنی now را حذف کرده و سپس سوال را میسازیم.

تمرین

.She is meeting her friend in a coffee shop tomorrow

یک سوال بله/خیر بسازید و پاسخ دهید.

سوالات پرسشی با کلمات when, where, who بپرسید.

برای سوال بله خیر فقط جای فعل to be و فعل را عوض کنید. پس

?Is she visiting her friend in a coffee shop tomorrow

برای جواب yes یا no را می آوریم به اضافه ی ویرگول، فاعل و فعل to be. پس

Yes, she is                         یا                      no, she isn’t

برای سوال با who ابتدا پاسخ سوال را از جمله حذف کنید سپس جمله را بسازید. چه کسی را ملاقات میکند؟ دوستش را. پس دوستش را حذف میکنیم و سوال را طبق ساختار میسازیم.  

?Who is she visiting in a coffee shop tomorrow

برای where هم in a coffee shop را حذف میکنیم.

?Where is she visiting her friend tomorrow

برای when هم قسمت tomorrow را باید حذف کرد.

?When is she visiting her friend in a coffee shop

در ادامه به بررسی مهمترین کاربردهای این زمان میپردازیم.

کاربردها

• مهم ترین و اولین کاربرد زمان حال استمراری برای صحبت درباره ی کاری است که در لحظه ی صحبت در حال انجام است. برای مثال من همین الان در حال تدریس هستم. پس:

.I’m teaching
.You are studying English grammar
.They aren’t working at the moment
.What are you doing? We are watching TV
.Is Ali playing football now? Yes, he is

• کاربرد بعدی این زمان برای بیان کاری ست که این روزها به طور موقت در حال انجام است اما لزوماً در لحظه صحبت مشغول به انجام آن کار نمی باشیم.

.What are you doing these days? I am working as a journalist

• همچنین میتوانیم برای بیان تغییرات و تحولات در حال جریان هم از این زمان استفاده کنیم.

.The children are growing up quickly
.I need to go on a diet. I’m getting fatter 
.The climate is changing rapidly
.Your English is improving

• برای شرایطی که فکر میکنیم دائمی نیستند و قرار است تغییر کنند می توانیم از این زمان استفاده کنیم.

.I’m working in London for the next two weeks

.My brother is living with me for eight months

• برای بیان اتفاقی که قبل و بعد از یک زمان خاص در حال انجام است از زمان حال استمراری استفاده میکنیم.

.At eight o’clock we are usually having breakfast

معمولا در ساعت ۸ مشغول خوردن صبحانه هستیم.

.When I get home the children are doing their homework

وقتی من به خانه میرسم بچه ها در حال انجام دادن تکالیف هستند.

• برای بیان قرارهایی که از قبل برنامه ریزی شده اند و قطعی هستند و برای برنامه های قطعی در آینده از زمان حال استمراری استفاده میکنیم.

.Mary is going to a new school next term

.What are you doing this Friday? I am going to the cinema with my family

• همچنین برای بیان احساسات فیزیکی مثل درد داشتن هم میتوانیم از زمان حال استمراری استفاده کنیم. دقت داشته باشید که برای بیان احساسات فیزیکی میتوانیم از هر دو زمان حال ساده و حال استمراری استفاده کنیم و هر دو درست هستند.

.My tooth is hurting. My tooth hurts

?How are you feeling? How do you feel

دقت داشته باشید که اگر بخواهید درباره ی عادات و کارهای روزمره و حقایق و شرایط همیشگی و تغییرناپذیر حرف بزنید باید از زمان حال ساده استفاده کنید نه از زمان حال استمراری. مثلا اگر هر روز صبح چای مینوشید این کار بیانگر عادت شماست پس باید بگویید:

.I drink tea every morning

و جمله ی زیر غلط است:

.I am drinking tea every morning

اما موارد استثنا هم وجود دارند که مهم هستند. اولین استثنا درباره ی قید always است. میدانیم که قید always در خیلی از موارد با حال ساده می آید که در آموزش مربوط به حال ساده در مورد آن صحبت کردیم. اما در دو حالت میتوان always را با حال استمراری به کار برد:

– برای صحبت درباره ی کاری که اتفاقی و یا بیش از حد انتظار اتفاق می افتد.

.My brother is always losing his car keys everywhere

.It’s always raining in London

– برای بیان کردن ناراحتی و نارضایتی از کاری که مرتباً اتفاق می افتد.

.My roommate is always listening to loud music

.They are always arguing

دقت کنید که در این موارد always را بعد از فعل to be می آوریم.

استثنا بعدی که بسیار هم مهم است درباره ی فعل های حالت است. همانطور که در آموزش های قبلی اشاره کردم یک دسته از افعال در انگلیسی افعال کنشی هستند (action verbs) یعنی افعالی که یک کار فیزیکی در آنها صورت میگیرد. مثل: walk, work, drink, etc.

در مقابل این افعال، افعالی داریم که کار فیزیکی در آنها صورت نمیگیرد. بلکه بیانگر یک حالت هستند و به آنها افعال حالتی (state verbs) میگوییم. مهم ترین دسته بندی افعال حالت به شکل زیر است.

افعالی که بیانگر خواسته ها و علایق ما هستند  

like, dislike, love, hate, prefer, need, want, wish

افعالی که بیانگر افکار و نظرات ما هستند (افعالی که مربوط به ذهن میشوند) think, remember, forget, know, believe, imagine
افعالی که بیانگر حواس ما هستند (حواس پنجگانه) see, hear, smell, taste, feel

 

افعالی که نشان دهنده  ظاهر و بنظر رسیدن هستند seem, look, look like, appear, resemble, sound
افعالی که بیانگر مالکیت و نسبت هستند have, own, belong, possess
افعال حالتی دیگر Cost, depend, include, contain, lack, etc.

افعالی که بیانگر حالت هستند همیشه به صورت ساده به کار می روند. اما در این موارد هم استثنا وجود دارد. به موارد زیر دقت کنید:

Verbs of the senses

به نظر رسیدن = حال ساده

.Maryam looks beautiful

به معنی نگاه کردن  =شکل استمراری

.I am looking at that nice dress

Look
به معنی دیدن = حال ساده

.I see your sister is getting better day by day

به معنی ملاقات کردن = حال استمراری

I am seeing my classmate at the coffee shop tonight

See
به معنی  بو دادن = حال ساده

.This flower smells terrible

به معنی بو کردن = هم حال ساده هم حال استمراری

?Why are you smelling the soup

?Why do you smell the soup

Smell
به معنی مزه دادن = حال ساده

This soup tastes good.

به معنی چشیدن = هم حال ساده هم حال استمراری

.This soup tastes wonderful

.My mother is tasting the soup

Taste
به معنی داشتن = حال ساده

She has two children.

به معنی خوردن = هم حال ساده هم حال استمراری

.They sometimes have lunch at 11

(بیان کار روزمره و عادت)

.They are having lunch now

(بیان کاری که در لحظه ی صحبت حال انجام است)

Have
برای بیان ایده و نظر درباره ی چیزی = حال ساده

I think you should study more.

برای بیان فکر کردن درباره کسی و یا چیزی = حال استمراری

.He is thinking about changing his car

Think
چون نشان دهنده حس فیزیکی است به هر دو حالت میتواند استفاده شود.

?How do you feel today

?How are you feeling today

Feel

در اینجا جا دارد که درباره ی یک نکته مهم دیگر صحبت کنیم. شاید پیش آمده باشد که با این شعار مک دونالد روبرو شده باشید:

!I’m lovin(g) it

میدانیم فعل love یک فعل حالتی است و نباید در زمان حال استمراری آورده شود. این جمله از لحاظ گرامری غلط است اما برای مبالغه و هدف تبلیغاتی استفاده شده است.

قوانین نوشتاری هنگام اضافه کردن ing

۱) به تعداد زیادی از افعال بدون هیچ تغییری فقط ing را اضافه میکنیم.

Go → going        touch → touching          ask → asking

۲) در افعالی که به حرف e ختم میشوند و حرف e خوانده نمیشود ابتدا حرف e را حذف میکنیم و سپس ing را اضافه میکنیم.

Make → making        write → writing         drive → driving

Dye (رنگ كردن) ، be (بودن) و فعل هايي كه به ee ختم ميشوند از اين قانون پيروي نمي كنند.

Be + ing→ being

See + ing→ seeing

۳) در افعالی که به ie ختم می شوند،ie به y تبدیل می شود و سپس ing اضافه میشود.

Lie → lying       die → dying         tie → tying

۴) اگر فعل تک سیلابی (تک بخشی) باشد و دو حرف آخر آن به ترتیب یک حرف صدادار (a, e, i, o, u) و یک حرف بیصدا باشد هنگام اضافه کردن ing حرف اخر دوبل میشود.

Tip → tipping              stop→ stopping                plan→ planning

– اگر قبل از حرف بیصدا در فعل دو حرف صدادار وجود داشته باشد يا كلمه به x ختم شود، حرف آخر فقط يك بار نوشته ميشود.

Eat + ing → eating

Box + ing → boxing

۵) اگر فعل بیش از یک بخش باشد ، مثل prefer یا regret حرف بیصدای پایانی تنها زمانی تکرار می شود که بخش پایانی دارای استرس (فشار تأکید) باشد؛ یعنی preferring یا regretting ؛ اما اگر بخش پایانی استرس نداشته باشد، حرف بیصدای پایانی تکرار نمی شود؛ مثل develop یا visit که می شوند developing یا visiting.

 

۶) اگر فعلی به حرف y ختم بشود برای اضافه کردن ing در فعل تغییری ایجاد نمیکنیم.

Study → studying            play→ playing              say→ saying

امیدوارم این آموزش برای شما موثر و مفید واقع شده باشد.

 

کاربرانی که این آموزش را مطالعه نموده اند به مقالات زیر نیز علاقه مند بوده اند:

[yasr_overall_rating]

 

 

5/5 ( 2 نظر )
3.2 9 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در این دیدگاه
اطلاع از
guest

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x