لغات رایتینگ تسک ۱ آکادمیک درس اول

لغات ضروری تسک 1 آکادمیک

در این درس آموزش انگلیسی از وب سایت ایزولرن قصد داریم مهم ترین و کاربردی ترین لغات رایتینگ تسک ۱ آکادمیک و نحوه استفاده از آن ها را بررسی کنیم.

توصیه می کنم این آموزش را حتما به طورر کامل بخوانید و نکات طلایی و ضروری ترین لغات رایتینگ تسک ۱ آکادمیک را از دست ندهید.

 

توجه مهم : این آموزش بخشی از مجموعه آموزش کامل رایتینگ آیلتس تسک ۱ می باشد.

 

در زبان عامیانه و روزمره از عباراتی که برای توصیف نمودار های تسک ۱ در آزمون آیلتس لازم است، استفاده نمی کنیم و به همین دلیل این لغات و عبارات از اهمیت خاصی برخوردارند و باید حتما قبل از آزمون استفاده درست از آن ها را در شرایط مختلف یاد بگیریم.

توصیه ما این است که در تمرین های خودتان حتما از انواع مختلفی از graph/chart/table/map استفاده کنید و این کلمات را در آن ها به کار ببرید تا ملکه ذهنتان شوند.

فراموش نکنید که ۲۵ درصد نمره رایتینگ به دامنه دانش واژگانی شما مربوط است. برای نشان دادن اینکه شما از دانش واژگانی قوی برخوردار هستید حتما این نکات را مد نظر قرار بدهید:

از مترادف ها به شکل درست استفاده کنید، یعنی اگر مطمئن هستید که لغتی که جایگزین می کنید حتما و ۱۰۰ درصد همان معنی را دارد این کار را انجام دهید، در غیر این صورت نتیجه عکس خواهید گرفت.

از انواع لغات استفاده کنید و تنوع در کاربرد را نشان دهید، یعنی همیشه و به طور تکراری از یک عبارت استفاده نکنید.

تا جایی که امکانش هست از لغات موجود در سوال استفاده نکنید که تکراری باشد، مگر اینکه جایگزین مناسبی برایش نداشته باشید.

سعی کنید از یک کلمه ی مشخص بیش از دوبار استفاده نکنید.

در استفاده از کلمات نهایت دقت را به کار بگیرید و به این نکته توجه کنید که آیا عبارتی که می نویسید متناسب با سوال و پاراگراف شما هست یا خیر؟ این مورد برای کسب نمره در بخش cohesion & coherence مهم است.

 

 نمودار ها و لغات طلایی در رایتینگ تسک ۱ آکادمیک:

در نمودار های خطی Line graph با شرایط مختلفی رو به رو هستیم و در هر بخش از نمودار که یا افزایشی، کاهشی و یا ثابت است، باید لغات متناسب با آن را به کار ببریم. افزایش یا کاهش می تواند با شیب ملایم باشد و یا با شیب تند.

مترادف های مناسب به جای استفاده از increase :

Rise- go up- climb- uplift- rocketed- soar- upsurge

 

هر بخش از لغات رایتینگ تسک ۱ آکادمیک ویژگی های خاص خودش را دارد که در این قسمت واژگان ضروری برای بخش مقدمه را همراه با معنی برای شما آماده کرده ایم.

 

کلمه آغازین معنی نوع نمودار معنی فعل معنی توصیف/ شرح
The حرف تعریف Diagram نمودار shows نشان می دهد

The comparison of …

The given داده شده table جدول represents نمایش می دهد

The changes…

The supplied تهیه شده figure شکل illustrates نشان می دهد

The differences …

The presented نمایش داده شده chart نمودار demonstrates نشان می دهد

The information on …

The shown نشان داده شده picture تصویر depicts نمایش می دهد

Data on …

The provided تهیه شده presentation تصویر ارائه شده gives ارائه می دهد

The proportion on…

 

 

 

illustration تصویر provides فراهم می کند

Information on …

Bar chart/graph نمودار میله ای indicates نشان می دهد The proportion of
Pie chart نمودار دایره ای( کلوچه ای)

Gives data on…

اطلاعاتی راجع به … می دهد

The amount of …

graph گراف- نمودار expresses بیان می کند data on …
Line graph نمودار خطی denotes مشخص می کند

The trend of …

Column graph نمودار ستونی presents نمایش می دهد

The percentages of …

data داده ها delineates ترسیم می کند

The ratio of …

Table data جدول داده ها

Shows data about…

داده هایی را راجع به … نشان می دهد

how the …

Information pictorial اطلاعات تصویری

Presents information about …

اطلاعاتی را در مورد … نشان می دهد

The procedure of …

map نقشه

Gives information on…

اطلاعاتی در مورد … می دهد

The number of …

Process diagram نمودار فرآیند Presents ارائه می کند

data about …

 

مثال:

 The Bar graph demonstrates divorce rates among French from 2000 to 2008.

 

 The given bar graph shows the proportion of male and female unemployment in Italy and Spain, between 2007 and 2017.

 The pie chart gives information about car sales in five countries namely China, Russia, India, France and Canada in 2010.

 The given Bar chart compares the number of old and young criminals in four developed countries while the table data shows the overall crime rate in these countries.

 The line graph illustrates leather consumption in three different European countries.

نکات طلایی:

همانطور که در بالا می بینید پاراگراف مقدمه باید با یکی از شروع کننده ها باشد. فقط یادتان باشد که نوع نمودار هر آنچه که هست را تغییر ندهید. مثلا اگر در سوال آمده Bar chart باید همان را در پارافریز مقدمه بنویسید.اگر در مقدمه کلمه shows بود می توان از جایگزین های آن استفاده کرد مثل demonstrates-illustrates-represents-provides- indicates ….

اگر دو نوع نمودار با داده های متفاوت وجود داشت باید هر کدام را بیان کنید که چه نوع اطلاعاتی را نشان می دهند و برای بیان ارتباط میان آن دو از کلمه “while” می توان استفاده کرد. مثال:

 

• The given Bar chart compares the number of old and young criminals in four developed countries while the table data shows the overall crime rate in these countries.

اگر دو نمودار هر دو اطلاعات مشابه ای را نشان می دهند اطلاعات آن ها را با “and” به هم مرتبط کنید. مثال:

 

• The two bar charts and the line graph in combination represents the divorce rate in Iran from 2008 to 2018 and the percentages of successful marriages during this period.

 

• The line graph and pie charts illustrate the cost for watching movies in different formats, as well as the percentage split between types.

 

هرگز همان کلمات موجود در نمودار را تکرار نکنید به جز نوع نمودار و باید سوال را پارافریز کنید. در غیر این صورت نمره خوبی نخواهید گرفت. نحوه پارافریز کردن را اینجا بخوانید.

لغات ضروری تسک۱ آکادمیک در بخش بیان مقدمه

این بخش جمله اول در گزارش هست و به سه wh question پاسخ می دهد.

• What: car sales

• Where: China, Russia, India, France and Canada

• When: 2010

 

 The pie chart gives information about car sales in five countries namely China, Russia, India, France and Canada in 2010.

بعد از مقدمه بخش بیان کلیات هست که در آن باید به چند نکته کلی ولی اساسی در گزارش اشاره کنید و از بیان هرگونه جزئیات مثل اعداد و ارقام پرهیز کنید. این پاراگراف که معمولا بعد از مقدمه می آید نیز با یکسری کلمات شروع می شود که عبارتند از:

Overall, In common, In general, It is obvious, Generally speaking, As is observed, As can be seen, As a general trend, It can be clearly seen that, As an overall trend, At the first glance, it is clear that, As is presented, it is clear, A glance at the graphs reveals that, At the onset, from the figure it can be inferred that, it is noticeable that, From the statistics it can be inferred that… .

مثال:

۱) As is observed, there are three stages in the process, from the cans being sorted and collected at the collection center, to the melting down of the cans at the recycling plant forming new aluminum, to new cans being put back into drinks machines.

۲) Overall, the percentage of addicted males was expressively higher than females in each year. Additionally, the rate of both men and women who were addicted rose over the research period.

۳) It can be clearly seen that, the largest proportion of consumer spending for each country was for education, health and security. Equally, the leisure part shows the lowest percentages of spending among the four countries.

۴) As an overall trend, it is clear that the number of cases of the disease increased fairly rapidly until the mid-eighties, remained constant for around a decade at 200 cases before dropping to zero in the late 90s.

۵) It is clear that average global prices of both cars and houses rose considerably between 2005 and 2010, although many price fluctuations can be seen during those 5 years.

۶) As is presented, public services increased considerably from 2000 to 2015.

۷) It is noticeable that levels of satisfaction were higher for couples than for single people, and people with children were more likely to be happy than those without.

۸) In general, solar power and nuclear power were always the most prolific, although wind energy using was increasing.

۹) As an overall trend, more women were engaged in Editorial positions in 2008 than that of men in London last year.

۱۰) From the statistics it can be inferred that there was a significant rise in the percentage of the population who used a smart phone.

نکات مهم :

بعد از مقدمه می توان در همان پاراگراف و در ادامه با استفاده از یکی از کلمات یا عبارات بالا کلیات گزارش(overview) را بیان کرد. البته می توان آن را در پاراگرافی مجزا هم نوشت.

دو بخش introduction and overview باید حداقل ۷۰تا ۸۰ کلمه باشند.

در بخش overview وارد جزییات و بیان درصد ها و ارقام نشوید.

بیان تغییرات در رایتینگ تسک ۱ آکادمیک

برای بیان تغییرات در ادامه گزارش خود در تسک ۱، نیاز به عباراتی برای بیان افزایش، کاهش، ثابت ماندن، افزایش تدریجی یا کاهش تدریجی دارید. در ادامه همه این موارد را بررسی می کنیم.

 

لغات رایتینگ تسک 1 آکادمیک

لغات مورد نیاز برای بیان تغییرات به طور کلی در تسک ۱ آکادمیک:

 

روند معنی فعل معنی اسم معنی
increase افزایش Rise / increase / go up / uplift / rocket(ed) / climb / upsurge / soar/ shot up/ improve/ jump/ leap/ move upward/ skyrocket/ soar/ surge. افزایش یافتن/سربالایی رفتن/ زیاد شدن/ پیشرفت کردن/ به سمت بالا حرکت کردن/ صعود کردن/ ترقی کردن/اوج گرفتن/جهش کردن a rise / an increase / an upward trend / a growth / a leap / a jump / an improvement/ a climb افزایش/ سربالایی/ رشد/

پیشرفت/ صعود/ ترقی/ جهش

decrease کاهش fall / decrease / decline / plummet / plunge / drop / reduce / collapse / deteriorate/ dip / dive / go down / take a nosedive / slum / slide / go into free-fall. پایین آمدن/تنزل کردن/ کاهش یافتن/ سرازیر شدن/ / رو به زوال‌ گذاشتن‌/ به سمت پایین رفتن/ سقوط کردن a fall / a decrease / a reduction / a downward trends /a  downward tendency /  a decline/ a drop / a slide / a collapse / a downfall. کاهش/نزول/

متمایل به پایین/افت/ سقوط

steadiness ثبات unchanged / level out / remain constant / remain steady / plateau / remain the same / remain stable / remain static

 

 

level(ed) off / remain(ed) constant / remain(ed) unchanged / remain(ed) stable / prevail(ed) consistency / plateaued / reach(ed) a plateau / stay(ed) uniform /immutable / level(ed) out/ stabilize/ remain(ed) the same.

 

 

بدون تغییر / یکنواخت کردن / ثابت باقی می ماند /مسطح می ماند/ ثابت باقی می ماند / پایدار می ماند / ایستا می ماند

 

 

a steadiness/ a plateau / a stability/ a static/ no change/ flat ثبات / مسطح / پایداری / ایستا
Gradual increase افزایش تدریجی ———— ———– an upward trend / an upward tendency / a ceiling trend روند صعودی / روند رو به رشد / روند رو به بالا
Gradual decrease کاهش تدریجی ———— ———– a downward trend / a downward tendency / a descending trend روند نزولی / روند رو به پایین / روند متمایل به پایین

 

مثال:

۱) The overall transaction of the factory increased by 15% at the end of the season.

۲) The outlay of the company remained steady for the last 3 months but the turnover surged by almost 60%.

۳) There was a 10% collapse in the ratio of student registration in the college.

۴) The percentage of the addicted remained almost the same in the last 6 months.

۵) The population of these three villages decrease significantly in the last twenty years and it is anticipated that it will remain constant during the next 10 years.

 

نکات مهم:

از کلمه improve / an improvement برای پیشرفت و بهبود استفاده می کنیم. مثلا پیشرفت در عملکرد اقتصادی یک کشور، برای بیان اعداد و ارقام رو به رشد می توانید از rise/ increase/surge… استفاده کنید.

در رایتینگ تسک ۱ آکادمیک از یک کلمه بیش از دو بار استفاده نکنید. مثلا اگر در جایی برای روند افزایشی از rise استفاده کردید ،پیاپی از این کلمه استفاده نکنید و از مترادف های آن استفاده کنید.ترجیحا از هر کلمه یک بار استفاده کنید.

برای کسب نمره بالاتر از هفت باید از دانش واژگانی به شکل متنوع استفاده کنید، دقیقا به همان اندازه مهم هست که تنوع در استفاده ساختارهای مختلف جملات حائز اهمیت است.

 

لغات مورد نیاز برای بیان تغییرات در نمودارهای رایتینگ تسک ۱ آکادمیک :

 

نوع تغییر معنی شکل قیدی معنی شکل صفت معنی
Rapid change تغییر سریع Dramatically /rapidly / sharply / quickly / hurriedly / speedily / swiftly / significantly/ considerably /substantially / noticeably به طرز چشمگیری / با سرعت / به تندی / به شکل قابل ملاحظه ای. Dramatic / rapid / sharp / quick / hurried / speedy / swift / significant / considerable /substantial /noticeable چشمگیر/سریع/تند/قابل ملاحظه
Moderate change تغییر ملایم Moderately /gradually /progressively /sequentially  به طور متوسط / به تدریج / به شکل مترقی / به شکل متوالی. Moderate / gradual / progressive / sequential متوسط/ تدریجی/پیشرو/متوالی
Steady change ثابت Steadily/ ceaselessly پیوسته / بی وقفه           Steady/ ceaseless ثابت/ بی وقفه
Slight change تغییر جزئی Slightly / slowly / mildly / tediously کمی / به آهستگی / با ملایمت / به طور کسل کننده(جزئی) slight / slow / mild / tedious کم/آهسته/آرام/کسل

 

مثال:

 

۱) The effect of sanctions increased swiftly by 35% in 2018.

۲) There was a moderate drop in the tourism industry in the year 2011.

۳) The demand for new smart phones slightly increased in 2017.

۴) The educated people of the country noticeably rose in the last decade.

۵) The population of the insects moderately decreased after spraying.

 

لغات ضروری مورد نیاز برای تغییرات پشت سر هم در نمودار:

 

معنی اسم معنی فعل معنی نوع تغییر
نوسانات / لرزش ها oscillations / vacillations /  palpitations موج زدن / نوسان داشتن/ نوسان کردن / wave / fluctuate / oscillate / vacillate / palpitate فراز و نشیب های سریع Rapid ups and downs

 

مثال:

 

The rate of the unemployment fluctuated during September and October.

The diagram represents the vacillations in the recent decade.

The spectators number in this stadium oscillates throughout the derbies and normal matches.

The vegetable regime shows the palpitations of blood vitamins and minerals which dramatically decreased the amount of cholesterol in blood.

The number of tourists oscillates in different months of the year.

 

نکات مهم :

 

  • سعی نکنید تمام جزئیات را در گزارش خودتان وارد کنید. همین که به چند مورد اصلی در رایتینگ تسک ۱ آکادمیک اشاره کنید کافی هست. بین پنج تا شش مورد که شامل روند های اصلی و مهم باشند و بتوانید از طریق آن ها اگر نیاز به مقایسه داشتید آن را انجام بدهید.

 

  • بیشتر سوالات از شما write a report and summaries the information/data را می خواهند. برای این کار باید عمل مقایسه و کمترین میزان ها و بیشترین ها و تغییرات را بیان کنید که این موارد جزو موارد کلیدی هر نموداری هستند.

 

معنی صفت معنی قید معنی نوع تغییر
بیش از حد/بسیار زیاد Overwhelming  Substantial Enormous                          بیش از حد/به میزان قابل توجهی/ به میزان بسیاز زیاد Overwhelmingly

 Substantially

Enormously

تفاوت کلان/ تغییر بسیار بزرگ Huge difference

/Great change

قابل توجه/ ملاحظه Significant/

considerable

به میزان قابل توجهی/ملاحظه ای Significantly/

considerably

تفاوت زیاد/ تغییر زیاد Big difference/ Big change
تا حدی/ متوسط Somewhat/

moderate

تا حدی/ به طور متوسط Somewhat/

moderately

تفاوت متوسط/ تغییر متوسط Moderate difference/ Medium change
خفیف/ جزئی Fractional

Marginal

slight

به طور خفیف/جزئی Fractionally

Marginally

slightly

تفاوت کم/ تغییر جزئی Small difference/

minor change

در ادامه به بررسی لغات مورد نیاز برای بیان انواع تغییرات و تفاوت ها می پردازیم که به چهار گروه تغییرات بسیار بزرگ- تغییرات بزرگ- تغییرات متوسط- تغییرات جزئی تقسیم می شوند.

 

لغات مورد نیاز برای بیان روز، ماه و سال در رایتینگ تسک ۱ آکادمیک :

 From 2005 to 2009, Commencing from 1914, Between 2001 and 2008, After 2000.

 
By 1980, in 2018, In March, over the period, during this period, during 2018.

In the second half of the year, for the third quarter, the first quarter of the year, during the last decade.

 
In the 60s, In the 1960s, During the next three months, In the mid-90s, Next 5 years, Next year, Previous year, Between 2009 – 2019.

Within five years, within a time span of fifteen years.

Next quarter, Next month, Next year, previous month, previous year.

 

 From, Since, Then.

 

لغات ضروری مورد نیاز برای درصد، سهم و اعداد در رایتینگ تسک ۱ آکادمیک:

لغات ضروری درصد ها:

۱۵% increase, 35 percent decrease, fall at 30%, dropped by 60 percent, increased by 12%, reached to 90%, doubled, tripled, one-fourth, three-quarters, half, double fold, treble, threefold three times higher, 4 timers lower, declined to about 28%, stood exactly at 20%.

لغات ضروری کسر ها :

۶% = A tiny fraction.
۲۳% = Almost a quarter.
۲۵% Exactly a quarter.
۲۶% = Roughly one quarter.
۳۳% Nearly one-third, nearly a third.
۴۹% = Around a half, just under a half.
۵۰% Exactly a half.
۵۱% = Just over a half.
۷۴% = Nearly three quarters.
۷۸% = Approximately three quarter, more than three-quarter.
۸۰% = Well over three quarters.

لغات ضروری سهم(تناسب):

۳% = A tiny portion, a very small proportion.
۴% = An insignificant minority, an insignificant proportion.
۱۲% = A small minority, a small portion.

۶۸% = A large proportion.
۷۲% = A significant majority, A significant proportion
۹۲% = A very large proportion.
۹۴% = A very large proportion.

لغات ضروری برای بیان تقریب:

Approximately – Nearly – Roughly – Almost – About – Around – More or less – Just over-Just under- Just around – Just about – Just below – A little more than A little less than.

نکات کلیدی و تاثیر گذار در نمره رایتینگ تسک ۱ آکادمیک برای کسب نمره کامل:

Task achievement

• شما زمانی نمره کامل این قسمت را می گیرید که به تمام موارد خواسته شده در سوال کاملا پاسخ داده باشید.

• پاسخ شما کاملا واضح و به عبارتی گزارشی باشد که مقدمه،overview و جزئیات در آن مشخص باشد.

چه مواردی توسط ممتحن ارزیابی می شود؟

• تا چه اندازه به شکل مناسب، درست و دقیق به آنچه که خواسته شده پاسخ داده اید.

• میزان دقت در گزارش و میزان تناسب در ارائه اطلاعات(مقایسه- روند های کلی- میزان پرداختن به ویژگی های اصلی)

Coherence and Cohesion

• گزارش شما به شکلی نوشته شود که توجه ممتحن را به علت عدم انسجام به خودش جلب نکند.

• پاراگراف نویسی به درستی انجام شود و به درستی آن ها را از هم جدا کنید.

چه مواردی توسط ممتحن ارزیابی می شود؟

• سوء تفسیر از گزارش داده ها و بیان روند ها نباید وجود داشته باشد.

• چقدر پاراگراف های خود را می توانید به خوبی سازماندهی کنید.

• شفافیت و روان بودن گزارش.

• تا چه اندازه اطلاعات ، داده ها و ایده های خود را سازماندهی و بین آن ها ارتباط برقرار کرده اید.

• توالی منطقی و استفاده مناسب از پیوند بین جملات و درون جملات. یعنی زمانی که موردی را گزارش می کنید باید بتوانید آن را با مثال یا اطلاعات موجود ساپورت کنید. از یک جمله به جمله دیگر رفتن اینطور نباشد که پیوند معنایی آن ها به هم بخورد.

نکات رایتینگ تسک ۱ آکادمیک در این بخش:

• بیش از سه یا چهار پاراگراف ننویسید. اگر مقدمه و overview را یکی میکنید و در یک پاراگراف مینویسید قاعدتا بهتر است سه پاراگراف داشته باشید. اگر هم جدا می نویسید ،۴ پاراگراف باشد.

• همه نکات را در یک پاراگراف ننویسید. با یک برنامه ریزی درست موارد را برای پاراگراف نویسی دسته بندی کنید و بر اساس برنامه ای که در ذهن دارید جزییات را در دو پاراگراف بنویسید.

• یادتان باشد برای تسک ۱ رایتینگ آکادمیک نظر شخصی و نتیجه گیری ننویسید.

Lexical resource

• از طیف گسترده ای از واژگان همراه با تعدادی لغات در سطح پیشرفته استفاده کنید.مثلا به جای complex از sophisticated استفاده کنید.

• اگر نسبت به معنی لغتی مطمئن نیستید استفاده نکنید.

• چه مواردی توسط ممتحن در این بخش ارزیابی می شود؟

• دامنه و تنوع واژگان مورد استفاده در گزارش.

• میزان دقت و درستی در استفاده از واژگان در توصیف نمودار ها

• از لغات موجود در تیتر سوال استفاده نکنید، مگر اینکه چاره دیگری نداشته باشید.

Grammatical Range and Accuracy

• از طیف گسترده ای از ساختار های دستوری ها با انعطاف پذیری و دقت کامل استفاده کنید. مثلا اگر ممکن هست از زمان های مختلف استفاده کنید. فقط از حال ساده استفاده نکنید. برای بیان تضاد ها از روش های مختلفی که برای بیان تضاد ها وجود دارد استفاده کنید. مثل …while, although, however.

• از استفاده از ساختار های تکراری پرهیز کنید و دانش گرامری خودتان را به رخ ممتحن بکشید.

امیدوارم این درس آموزش لغات ضروری رایتینگ تسک ۱ آکادمیک برای شما مفید باشد. توصیه می کنیم برای کسب نمره بالای ۷ سایر بخش های این درس را نیز حتما بخوانید.

 

کاربرانی که این مطلب را مطالعه نموده اند، به مطالب زیر نیز علاقه مند بوده اند

آیلتس
جدیدترین سوالات آیلتس آکادمیک و جنرالنکات مهم آیلتس : لغات و کلمات در آزمون آیلتس چگونه شمارش می شوند؟
۵ لغت کاربردی برای بهبود نمره مکالمه آیلتسکسب نمره آیلتس ۷ یا ۷٫۵ در یک هفته
رایتینگ آیلتس تسک 1آموزش نوشتن overview در تسک ۱ رایتینگ آیلتس
نکات کلیدی در نمودار تسک ۱ آیلتستصحیح رایتینگ آیلتس
رایتینگ آیلتسبایدها و نبایدهای رایتینگ تسک ۱ آیلتس
پارافریز کردن در آزمون آیلتسجملات مرکب یا Complex Sentence
تعداد کلمه در رایتینگ آیلتسجدول،نمودار و گراف در رایتینگ آیلتس | تحلیل نمودار میله ای
نحوه صحیح استفاده از کلمات مترادف (نکات مهم رایتینگ آیلتس)رایتینگ آیلتس جنرال تسک ۱
نقشه ها در رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیکلغات رایتینگ تسک 1 آکادمیک درس اول
ساختار پارگراف ها در آیلتستحلیل نمودار در آیلتس : نمودار های چندگانه
اشتباهات رایج در رایتینگ آیلتس تسک 1لغاتی که نمره آیلتس شما در رایتینگ را کاهش می دهند
موضوعات رایتینگ آیلتسآموزش رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک ۱
گرامر آیلتسبیان تضاد در انگلیسی
4.9/5 ( 10 نظر )
4 4 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در این دیدگاه
اطلاع از
guest

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x