photo_2018-12-05_15-43-19

الهام عیّار دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی می باشد. او سابقه ۴ سال تدریس در موسسات معتبر زبان انگلیسی را دارد. الهام عیّار در حال حاضر به تدریس دوره های مختلف زبان انگلیسی(از مبتدی تا پیشرفته) به صورت آنلاین و همچنین آموزشگاه های معتبر شهر تهران مشغول است.ایشان هم اکنون عضو دپارتمان زبان ایزلرن می باشند.

درباره استاد درباره استاد

مقالات و آموزش ها مقالات و آموزش ها

 • قید مکان در زبان انگلیسی

  قیدهای مکان به ما درباره ی وقوع یک عمل می گویند. در مورد جایگاه قید مکان در زبان انگلیسی باید گفت که این قیدها معمولا بعد از فعل اصلی یا جمله واره ای که به آن اشاره دارند قرار می گیرند. قیدهای مکان بر صفت ها و یا قید های دیگر موجود در جمله دلالت ندارند.
 • قید در انگلیسی (adverb)

  قید بخشی از جمله است که توصیف کامل تر و بهتری از فعل، صفت، یک قید دیگر، یک جمله یا یک شبه جمله ارائه می کند. برخلاف صفت ها که اسم را توصیف می کنند، قیدها اطلاعاتی درباره ی افعال درجمله می دهند. در این آموزش ...
 • زمان آینده با be going to

  زمان آینده با be going to : هنگامی که از ساختار going to برای بیان آینده استفاده می کنیم این ساختار داردی سه بخش می باشد. یک فعل که سازگار باشد با فاعل + going to +...
 • زمان آینده کامل استمراری

  از زمان آینده کامل استمراری به منظور توصیف و یا حرف زدن درباره ی یک عملِ درحال استمرار و ناتمام، که در زمان خاصی در آینده کامل می شود استفاده می شود. در این مطلب ...
 • فعل در زبان انگلیسی چیست؟

  فعل کلمه ایست که یک عمل یا یک موقعیت را بیان میکند. اگر بگوییم فعل در زبان انگلیسی پادشاه است پُر بیراه نگفته ایم. کوتاه ترین جمله در انگلیسی فقط از یک فعل ساخته می شود مانند Stop! . شما با هیچ کلمه دیگری نمی توانید ...
 • جمله واره های قیدی یا adverbial clauses در زبان انگلیسی

  یک جمله واره قیدی یا adverb clause گروهی از کلمات است که در جمله در نقش قید عمل می کند. این جمله واره می تواند یک فعل، قید و یا صفت را توصیف کند. یک شبه جمله برای اینکه کامل باشد به یک فعل و فاعل نیاز دارد. یک شبه جمله قیدی با یک حرف ربط مانند if، after، because و although و ... که ...
 • جمله واره وصفی یا adjective clause

  جمله واره وصفی یا adjective clause نوعی از جمله واره وابسته است که برای توصیف یک اسم در جمله بکار می رود. این عبارت با آنکه از مجموعه ای از کلمات ساخته شده است اما مانند یک صفت رفتار می کند. در این درس آموزش زبان انگلیسی به صورت کامل و جامع به بررسی ...
 • زمان گذشته کامل یا past perfect

  زمان گذشته کامل در انگلیسی یا Past Perfect که به آن pluperfect نیز می گویند، یک زمان گرامری در انگلیسی است. این زمان اشاره به عملی دارد که در زمان گذشته پیش از یک زمان مشخصی تکمیل یا انجام شده باشد. در زبان فارسی به این زمان ماضی بعید می گوییم. در این درس به طور کامل و جامع به ...
 • زمان آینده استمراری یا future continuous

  زمان آینده استمراری یا future continuous اشاره به عمل و یا رویدادی دارد که در زمانی بعد از زمان حال(آینده) در حال انجام یا جریان باشد. در این مقاله آموزشی به بررسی ساختار و کاربردهای این زمان می پردازیم. همچنین شما در این آموزش ...
 • زمان آینده ساده یا simple future

  زمان آینده ساده به زمانی بعد از زمان حال اشاره می کند و بیان کننده حقایق و واقعیت ها قطعی می باشد. زمان آینده ساده برای پیشبینی یک اتفاق در آینده بکار می رود. در این درس به طور کامل ساختار و کاربرد ...
 • جمله واره اسمی یا Noun Clause

  جمله واره اسمی یک جمله واره وابسته است که به عنوان یک اسم عمل می کند. جمله واره اسمی با کلماتی نظیر how, that, what, whatever, when, where, whether, which, whichever, who, whoever, whom, whomever و why شروع می شود. جمله واره اسمی می تواند به عنوان فاعل، مفعول مستقیم، مفعول غیر مستقیم و فاعل یک حرف اضافه در جمله ظاهر بشود. در این مقاله آموزشی شما به طور کامل با مفهوم و کاربرد جمله...
 • ۱۰ اشتباه گرامری متداول در زبان انگلیسی

  گرامر زبان انگلیسی مانند قواعد هر زبان دیگر دارای یک سری پیچیدگی ها است. همین پیچیدگی ها گاهی اوقات باعث می شوند تا زبان آموزان در استفاده از این قواعد دچار مشکلاتی بشوند. اما همیشه اشتباهات گرامری ناشی از ندانستن گرامر و یا پیچیده بودن نیست. گاهی اشتباهات گرامری ناشی از بد فهمیدن قواعد و یا عادت های بد تثبیت شده می باشند. در این مقاله آموزشی 10 اشتباه گرامری بسیار رایج در بین زبان آموزان ...