۱۰۰ لغت بسیار مهم انگلیسی را چگونه تلفظ کنیم

100 لغت بسیار مهم انگلیسی را چگونه تلفظ کنیم

در این درس از مجموعه دروس آموزش تلفظ انگلیسی از وب سایت ایزلرن می خواهیم چگونگی تلفظ ۱۰۰ لغت بسیار مهم در زبان انگلیسی را آموزش بدهیم.
توجه داشته باشید که این لغات پراستفاده ترین یا پرکاربردترین کلمات انگلیسی (most used words) نیستند بلکه مهم ترین لغات انگلیسی (most important words)هستند. برای مهم بودنشان هم دو دلیل وجود دارد.
اولین دلیل اینه که این کلمات موضوعاتی رو که ما اغلب درباره آنها حرف می زنیم را پوشش می دهند. یعنی وقتی داریم درباره انواع موضوعات صحبت می کنیم می توانیم با استفاده ازاین کلمات منظور و مفاهیم مورد نظرمان را الغا کنیم. بنابراین این لغات descriptive یا همان لغات توصیفی (وصف کننده) هستند.
و دلیل دوم اینکه ازاین کلمات برای شرح دادن یا توصیف کلمه های دیگه استفاده میشه. پس شما می توانید ازاین لغات برای حرف زدن یا تعریف کردن کلمات یا مطالب دیگر کمک بگیرید.
حالا بیاید باهم روی نحوه تلفظ این کلمات و کاربرد آنها در جمله ها کارکنیم (برای شنیدن تلفظ لغات انگلیسی زیر ویدیو آموزشی را مشاهده کنید) :

تلفظ ۱۰۰ لغت مهم انگلیسی : 

ARVE Error: Invalid URL https://dl.izolearn.com/website/Englishfree/4-How to Pronounce 100 Most Important Words in English.mp4 in url
ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

 

مقدار: او مقدار قابل توجهی پول پیدا کردAmount: She found a considerable amount of money.
مشاجره/دعوا: ما دعوا کردیم. Argument: we had an argument.
هنر: او هنر را دوست داردArt: she likes art.
بودن/شدن: خودت باش.Be: be yourself.
زیبا: امروز یک روز زیباست.Beautiful: It's a beautiful day.
باور/اعتقاد: این اعتقاد من هست.Belief: That's my belief.
علت: علت چیه؟Cause: What's the cause?
مطمئن/معین: مطمئن نیستم.Certain: I'm not certain.
شانس: از شانست استفاده کن.Chance: Take the chance.
تغییر: تغییر دادنش سخته.Change: It's hard to change.
کپی: من یک کپی دارمCopy: I have a copy
تمیز/صاف/پاک: امروز یک روز پاکهclear: It’s a clear day
رایج/معمولی: او یک سرماخوردگی معمولی داردcommon: He has a common cold
مقایسه: مقایسه نکن!Comparison: Don’t make a comparison
شرایط/ موقعیت: در موقعیت بدی هستCondition: It’s in bad condition
ارتباط/اتصال: یک اتصال برقرار کنconnection: Make a connection
تصمیم: تصمیم سختی هست.Decision: that’s a hard decision
مدرک: من یک مدرک زبان دارمDegree: I have a degree in English
میل/آرزو/خواسته: خواسته ی بزرگیهDesire: It's a strong desire
توسعه/پیشرفت: ما ایجاد توسعهDevelopment: we made a development
متفاوت: کدوم یکی فرق داره؟Different: Which one is different?
تو باید کاری که درسته انجام بدیDo: you should do what's right
تحصیلات: تصیلات مهم و ضروریستEducation: Education is important and necessary
پایان: این پایان دنیاستEnd: It's the end of the world
اتقاق/رویداد: ازدوج کردن یک اتفاق بزرگ در زندگیستEvent: Getting married is a major event in life
مثال: آیا هیچ مثالی داری؟Example: do you have any examples?
هستی/وجود/زندگی: هستی ما کوتاه استExistence: our existence is short.
تجربه: آیا هیچ تجربه ای داری؟Experience: Do you have any experience?
واقعیت/حقیقت: من حقایق رو دارم(میدونم).Fact: I have the facts
ترس: او ترس از عنکبوت دارد.Fear: he has a fear of spider.
احساس: من احساس عجیبی درباره ی او دارم.Feeling: I have a strange feeling about him
قصه/افسانه: آیا خوندن قصه رو دوست داری؟Fiction: Do you like to read fiction?
زور/جبر/نیرو: او با زور هولش داد. Force: He pushed her with force.
فرم/شکل دادن: تو باید به نان شکل بدی.Form: You have to form the bread.
آزاد/مستقل/رایگان: تو واقعا وقتت آزاده؟Free: Are you really free?
گرفتن: باید مقداری چای بگیرم.Get: I have to get some tea.
دادن: به من یک گربه می دهی؟Give: Will you give me a cat?
خوب: لطفا به من یک خودکار خوب بدهیدGood: Please give me a good pen
دولت/حکومت: یک حکومت خوب به مردمش اهمیت می دهد.Government: A good government cares about its people
شاد/خوشحال: او یک بچه ی شاد است.Happy: He's a happy baby.
داشتن: آنها ماشین قشنگی دارندHave: They have nice car.
تاریخ: ما هیچوقت از تاریخ یاد نمیگیریمHistory: We never learn from history
ایده/فکر: چه ایده ی خوبی!Idea: What an interesting idea!
علاقه: من علاقمند به سفر هستم.Interest: I have an interest in traveling.
دانش: آیا دانشی درباره ی سیاست داری؟Knowledge: Do you have knowledge about politics?
قانون: قانون پیچیده است.Law: The law is complicated.
گذاشتن/اجازه دادن: لطفا بذار کیک بیشتری بخورم.Let: Please let me eat more cake.
سطح/مرحله: در مرحله ی دوم است.Level: It's on the second level.
زندگی کردن: کجا زندگی میکنی؟Living: Where are you living?
دوست داشتن: من دوستت دارم.Love: I love you.
ساختن/کردن: تو منو خوشحال میکنی.Make: You make me happy.
ماده: این چه نوع ماده ایست؟Material: What kind of material is this?
اندازه: تو باید اتاق رو اندازه بگیری.Measure: You need to measure the room.
فکر چیزی را کردن/ حذر کردن از: من از گرما حذر نمیکنم، من دوسش دارم.Mind: I don’t mind the heat, I like it.
حرکت: حرکت سریعی بود.Motion: That was a fast motion.
نام/نامیدن: اسمت چیه؟Name: What's your name?
ملت/کشور: یک ملت چیست؟Nation: What's a nation?
طبیعی: او در اثر علل طبیعی فوت کرد.(با مرگ طبیعی از دنیا رفت)Natural: He died from natural causes
معمولی/عادی: هیچکس عادی نیست.Normal: No one is normal.
شماره: شماره 5 هست.Number: The number is 5.
مشاهده/ بررسی: مشاهدات داروین به علم کمک کرد.Observation: Darwin's observations helped the science
متضاد/مخالف: او مخالف/برعکس برادرش استOpposite: He's the opposite of his brother.
دستور/ ترتیب: کتاب هایت را به ترتیب بگذار.Order: Put your books in order.
سازمان/تشکیلات: سازمان بزرگیست.Organization: It’s a big organization
بخش/قسمت: منظورت کدوم قسمته؟Part: Which part do you mean?
مکان/جا: مکان مورد علاقت چیه؟Place: What's your favorite place?
لذت/خوشی: دیدار شما خوشی/افتخار منه.Pleasure: It's my pleasure to meet you
امکان/احتمال: آیا ممکن است؟Possible: Is it possible?
قدرت: قدرت همیشه بد است؟Power: Is power always bad?
احتمالی/محتمل: ممکن است باران ببارد. Probable: It's probable that it will rain today
ملک/دارایی: یک خرس در ملک من وجود دارد.Property: There is a bear on my property.
هدف: هدف این ویدئو چیست؟Purpose: What's the purpose of this video?
کیفیت: آن یک فیلم باکیفیت بود.Quality: That was a good quality movie
سوال: من یک سوال دارم.Question: I have a question
دلیل: دلیلت برای یادگیری زبان انگلیسی چیه؟Reason: What’s your reason for learning English?
ارتباط: رابطه ی بین آن دو موضوع چیست؟Relation: What's the relation between those two topics?
نماینده: او نماینده ی من است.Representative: He is my representative.
احترام: به چه کسی احترام میگذاری؟Respect: Who do you respect?
مسئول/عهده دار: تو مسئولیت پذیر هستی؟Responsible: Are you responsible?
راست/درست: این جواب درست است.Right: This is the right answer.
مشابه/یکی: ما علایق مشابهی داریم.Same: we have the same interest
گفتن: من میخوام چیزی بگم.Say: I want to say something
علم: تو درباره ی علم چی میدونی؟Science: What do you know about science?
دیدن: آیا تو دیشب ماه رو دیدی؟See: Did you see the moon last night?
به نظر رسیدن: خسته به نظر می رسی.Seem: You seem to be tired today.
حس: حس این رو داشتم که داره دروغ میگه.Sense: I had the sense that he was lying
نشان: آن یک نشانه از بهشت بود.Sign: It was a sign from the heaven
ساده: انگلیسی زبان ساده ای برای یادگیریست؟Simple: Is English a simple language to learn?
جامعه: جامعه چیز پیچیده ای هست.Society: Society is a complex thing
خاص/ ویژه: تو جایگاه ویژه ای در قلب من داریSpecial: You have a special place in my heart.
ماده: آن ماده ی چسبناک چیست؟Substance: What's that sticky substance?
چیز: آنیک چیز عجیب است.Thing: It's a strange thing.
فکرکردن: فکر میکنی باید بهش زنگ بزنم؟Think: Do you think I should call him?
درست: آیا درست است؟True: Is that true?
استفاده کردن: میتونی از یک کامپیوتر استفاده کنی؟Use: Can you use a computer?
راه/روش: اون اولین راههWay: That's the first way
دانا/عاقل: او زن عاقلیست.Wise: She's a wise woman.
کلمه: اینها کلمات مهمی هستند.Word: These are important words.
کار: وقت کار است.Work: It's time to go work.

حال بیایید و این لغات را خودتان تمرین کنید و سعی کنید تا حتما تلفظ این لغات مهم انگلیسی را به خوبی فرا بگیرید.

اکنون نوبت شماست. اگر پرسشی دارید خوشحال می شویم در بخش دیدگاه در پایین همین صفحه مطرح کنید.

و اگر این مطلب براتون مفید بود ممنون میشیم اون رو به کمک دکمه های اشتراک گذاری که در پایین همین صفحه هست به اشتراک بگذرید( مخصوصا لینکدین 🙂 )

 

دسته بندی های پرطرفدار:

[maxbutton id="2"][maxbutton id="9"][maxbutton id="8"][maxbutton id="7"]
[maxbutton id="5"][maxbutton id="3"][maxbutton id="10"][maxbutton id="6"]

 

4.9/5 ( 8 نظر )
3.9 9 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در این دیدگاه
اطلاع از
guest

1 دیدگاه
جدیدترین
قدیمی ترین محبوب ترین
Inline Feedbacks
View all comments
noun of your buessines
noun of your buessines
1 سال قبل

I’ll never forget your site . was perfect

1
0
Would love your thoughts, please comment.x