بایگانی دسته‌ی: تلفظ انگلیسی

۱۰۰ لغت بسیار مهم انگلیسی را چگونه تلفظ کنیم

100 لغت بسیار مهم انگلیسی را چگونه تلفظ کنیم

در این درس از مجموعه دروس آموزش تلفظ انگلیسی از وب سایت ایزلرن می خواهیم چگونگی تلفظ ۱۰۰ لغت بسیار مهم در زبان انگلیسی را آموزش بدهیم.

توجه داشته باشید که این لغات پراستفاده ترین یا پرکاربردترین کلمات انگلیسی …