بایگانی دسته‌ی: لغات مقدماتی زبان انگلیسی

سلام به انگلیسی | خداحافظ به انگلیسی

سلام به انگلیسی - خداحافظ به انگلیسی

سلام و احوالپرسی در تمامی زبان ها جزء اولین مکالماتی هستند که بین افراد رد و بدل می شود.
در این آموزش می خواهیم درباره ی greeting یا همان سلام به انگلیسی و یا به عبارتی سلام و احوال پرسی به انگلیسی و همچنین خداحافظ به انگلیسی، صحبت کنیم و نحوه استفاده آنها در مکالمه زبان انگلیسی را …