۱۰۰ جمله پرکاربرد در مکالمات روزمره

100 جمله پرکاربرد انگلیسی

۱۰۰ جمله پرکاربرد در سفر و مکالمه انگلیسی روزمره

در این مقاله آموزشی از وب سایت ایزلرن می خواهیم ۱۰۰ جمله پرکاربرد در سفر و مکالمه انگلیسی را به شما آموزش بدهیم.  در ادامه این مطلب با ما همراه باشید.

 

ARVE Error: Invalid URL https://dl.izolearn.com/website/Englishfree/10-100 common statements (2).mp4 in url
ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode
Greetings
سلام و احوال پرسی
Saying Hello
سلام کردن
1)            ?How’s it going
اوضاع چطوره؟
2)           ? How are things
اوضاع چطوره؟
3)            ?What’s up
چه خبر؟
4)            Nice to meet you.
از ملاقات با شما خوشبختم.
5)            Long time, no see.
خیلی وقت هست که ندیدمت.
6)            ?How have you been
حال شما چطوره؟
Responding to greeting
پاسخ احوالپرسی
7)            Great, thanks.
عالی، ممنون.
8)            ?How about you
شما چطور؟
?In response to what’s up
در پاسخ به چه خبر؟
9)            Not much.
خبر خاصی نیست.
10)            The usual.
طبق معمول ( خبر خاصی نیست).
Saying goodbye
خداحافظی کردن
11)            I’ve got to get going.
من باید برم
12)            It was a pleasure meeting you.
از ملاقات با شما خوشحال شدم.
13)            See you later.
بعدا می بینمت.
14)            Stay in touch.
در دسترس باش.
Asking for information
اطلاعات گرفتن
?...Can/ Could you tell me
می توانید به من بگویید ...؟
15)            Can/Could you tell me what this word means?
می توانید به من بگویید که معنی این لغت چی هست؟
?...Would you happen to know
شما می دانید که ...؟
16)            Would you happen to know where the library is?
شما می دانید که کتابخانه کجاست؟
Hesitating
مردد بودن
17)            That’s a good question.
سوال خوبی هست.
18)            Let me see
بگذار راجع بهش فکر کنم.
19)            Let me think for a moment.
اجازه بده یک لحظه فکر کنم
Asking for repetition
درخواست تکرار
20)            ?Excuse me
ببخشید؟
21)            Sorry I didn’t catch that.
ببخشید، متوجه نشدم.
22)            Would you mind repeating that?
اگر زحمتی نیست تکرار می کنید؟
23)            Can/Could you speak more slowly, please?
امکانش هست که لطفا آهسته تر صحبت کنید؟
Saying I don’t know
بگوییم نمی دانم
24)            I’m afraid I have no ideas.
ببخشید ولی نظری ندارم.
25)            Can’t help you there, sorry.
ببخشید، کمکی از دستم بر نمی آید.
26)            Beats me.
نمی دانم. نظری ندارم.
Opinions
نظرات
Asking for someone’s opinion
نظر کسی را پرسیدن
27)            ?What do you think about that
تو چی فکر می کنی؟
28)            ?What are your views on this
دیدگاه تو در این رابطه چی هست؟
Giving your opinion
نظر دادن
29)            I think that’s a good idea.
به نظر من ایده خوبی هست.
30)            I honestly don’t think it’s going to work.
صادقانه بگویم، فکر نمی کنم ایده خوبی باشد.
31)            As far as I’m concerned, this is the best restaurant in town.
تا جایی که من می دانم، این بهترین رستوران شهر است.
Avoiding a question
اجتناب از سوال
32)            I don’t have an opinion on the matter.
هیچ نظری ندارم.
33)            Let me get back to you on that.
بعدا راجع بهش با هم حرف می زنیم
34)            (I’m not at liberty to say. (I’m not allowed
اجازه ندارم که جواب بدهم.
Agreeing & disagreeing
موافقت و مخالفت
Expressing agreement
بیان موافقت
35)           . I couldn’t agree more
کاملا موافقم.
36)            You’re absolutely right
کاملا حق با شماست.
37)            I agree with you 100 percent
صد در صد با شما موافقم.
38)            You hit the nail on the head
زدی تو خال.
Expressing disagreement
بیان مخالفت
39)            I’m not sure I agree.
شک دارم، مطمئن نیستم.
40)            I’m afraid I disagree
ببخشید، موافق نیستم.
41)            I think you’re mistaken
به نظرم اشتباه می کنید.
Interrupting politely
صحبت کسی را مودبانه قطع کردن
42)            Sorry to interrupt you.
ببخشید که صحبت شما را قطع می کنم.
43)            ?Can I stop you there for a moment
یه لحظه می توانم وقت شما را بگیرم؟
44)           ? Do you mind if I jump in here
اشکال نداره صحبت شما رو قطع کنم؟
Allowing Interruption
اجازه بدهید
45)            Go ahead.
بفرمایید
46)            Sure, go on.
حتما، بفرمایید
Refusing interruption
رد کردن
47)            Let me finish.
اجازه بدهید تمام کنم
48)            Hold on for a moment.
یک لحظه صبر کنید
Suggestions
اظهار عقیده
Making suggestions
اظهار عقیده کردن
49)           ? What do you say we go to the movies
نظرت چی هست که بریم سینما؟
50)           ? How about having pizza for dinner tonight
چطوره امشب شام پیتزا بخوریم؟
Responding to suggestions
پاسخ به اظهار عقیده
51)            That would be great.
عالیه
52)            Sounds good to me.
به نظر من خوبه
53)            I’m not sure about that.
مطمئن نیستم. مردد هستم
54)            No, I don’t think so.
نه، فکر نمی کنم
Making plans
برنامه ریختن
Asking about plans
پرسش راجع به برنامه
55)            ?What are you doing tonight
امشب برنامت چیه؟
56)            ?Got any plans for tomorrow
برای فردا برنامه ای داری؟
57)           ? Are you free next Saturday
شنبه هفته بعد بیکاری؟
58)            Do you want to do something this weekend?
این هفته کاری داری؟
Saying yes to a plan
برای پاسخ مثبت به برنامه
59)           ? Sure. What do you have in mind
البته. تو چی تو ذهنت هست(چه برنامه ای داری)؟
60)            I’m free all weekend. Let’s do something.
تمام هفته بیکارم. بیا یک کاری بکنیم
Saying no to a plan
برای پاسخ منفی به برنامه
61)            No, sorry. I’ve already made some plans.
نه متاسفم. من اخیرا برنامه ریزی کرده ام.
62)            I’m kind of busy tomorrow.
فردا یه مقدار سرم شلوغ هست.
63)            I’d love to do something but I can’t.
خیلی دوست داشتم ولی نمی توانم.
Permission
اجازه
64)          ?  Do you mind if I use your cell phone
اشکالی داره از تلفن شما استفاده کنم؟
65)            Would it be OK if I took the day off tomorrow?
امکانش هست فردا را مرخصی بگیرم؟
Giving permission
جواب مثبت
66)            Yes, please do.
بله خواهش می کنم.
67)            Sure, go ahead.
بله. حتما.
"?...In respond to “Do you mind
68)            No, not at all.
نه، اصلا.
Refusing permission
پاسخ منفی
69)            Unfortunately, I have to say no.
متاسفانه، جواب من منفی هست.
70)            I’d rather you didn’t.
ترجیح میدهم این کار را انجام ندهید.
71)            I’m afraid I do.
متاسفانه بله.
Making Requests
درخواست کردن
72)            ?Can/Could you pass me the salt, please
امکانش هست لطفا نمک را به من بدهید؟
73)            ?Would you mind lending me some money
میشه لطف کنید به من مقداری پول قرض بدید؟
74)            I was wondering if you could help me with this.
میخواستم بدونم امکانش هست که به من کمک کنید؟
Responding to requests
پاسخ در خواست
75)            Sure, no problem.
حتما، اشکالی ندارد
76)            Yeah, of course.
بله، البته.
77)            I’d be glad to help.
خوشحال می شوم کمک کنم
78)            Sorry, I can’t right now.
متاسفم، در حال حاضر نمی توانم.
79)            I’m afraid I can’t.
ببخشید نمی توانم.
Making offers
پیشنهاد دادن
80)           ? Can/ could I get you a glass of water
آب میل دارید؟
81)            ?How about some ice cream
بستنی چطور؟
82)            Would you like me to give you a ride home?
می خواهید شما را تا خانه برسانم؟
Responding to offers
پاسخ به پیشنهاد
83)            Yes, please.
بله، لطفا.
84)            That would be great, thanks.
عالی میشه، ممنون.
85)            I’m OK, but thanks for offering.
نه خوبه، ولی ممنون که گفتی.
86)            No, I’m good. Thanks.
نه، خوبه، ممنون.
Thanking people
تشکر از افراد
87)            Thanks a million.
بسیار ممنونم.
88)            (Cheers.(BrE English
هورا- هلهله کردن
89)            I really appreciate it.
واقعا تشکر و قدردانی می کنم.
90)            That’s very kind of you.
خیلی لطف دارید.
91)            I can’t thank you enough.
نمی توانم خوبی شما را جبران کنم.
Responding to thanks
پاسخ به تشکر
92)            It’s nothing.
کاری نکردم. چیزی نیست.
93)            Don’t mention it.
حرفش را هم نزنید.
94)            Any time.
خواهش می کنم.
95)            My pleasure.
خوشحال می شوم که کمک کنم.
Asking someone to wait
از کسی بخواهیم که منتظر بماند
96)            ?Can you hold on a moment, please
لطفا یک لحظه منتظر می مانید؟
97)            Hang on one second.
یک لحظه صبر کن.
98)            Bear with me just a moment.
یک لحظه منتظر بمانید
99)            I’ll be right with you.
الان خدمت می رسم.
Apologizing
عذر خواهی کردن
100)            I’m really sorry about that.
در مورد آن موضوع واقعا متاسفم.
101)            Please accept my apologies.
عذر مرا پذیرا باشید.
Accepting an apology
پذیرش عذر خواهی
102)            Don’t worry about it.
نگران نباش.
103)            No worries.
جای نگرانی نیست

 

اکنون نوبت شماست. اگر پرسشی دارید خوشحال می شویم در بخش دیدگاه در پایین همین صفحه مطرح کنید.

و اگر این مطلب براتون مفید بود ممنون میشیم اون رو به کمک دکمه های اشتراک گذاری که در پایین همین صفحه هستند به اشتراک بگذارید( مخصوصا لینکدین 🙂 )

 

دسته بندی های پرطرفدار:

[maxbutton id="2"][maxbutton id="9"][maxbutton id="8"][maxbutton id="7"]
[maxbutton id="5"][maxbutton id="3"][maxbutton id="10"][maxbutton id="6"]
4.1/5 ( 21 نظر )
3.8 25 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در این دیدگاه
اطلاع از
guest

1 دیدگاه
جدیدترین
قدیمی ترین محبوب ترین
Inline Feedbacks
View all comments
Nico jan
Nico jan
5 سال قبل

بعضی از جمله ها معنی درست ندارد مثلی
You hit the nail on the head

شما ترجمه کردید، که ” زدی تو خال ، یعنی چی ؟؟

1
0
Would love your thoughts, please comment.x