بایگانی دسته‌ی: گرامر تافل

زمان حال ساده در انگلیسی

زمان حال ساده present simple در انگلیسی

زمان حال ساده در زبان انگلیسی برای بیان اتفاقات به صورت عمومی استفاده می‌شود.
بر خلاف نامش فقط مربوط به زمان حال نیست.
ما از زمان حال ساده برای بیان پیشامدها و عاداتی استفاده می‌کنیم که همواره…